Nyheder

Vi samler relevante nyheder om Aarhus Vand på denne side.

Aktuelle nyheder om Aarhus Vand vises i listen herunder. Du kan også få nyheder direkte i din indbakke ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du kan også finde os på Facebook og LinkedIn.

Aarhus Vand indstillet til pris for ny samarbejdskultur i vandbranchen - 12. oktober 2018

Aarhus Vand er sammen de øvrige deltagere i forsyningssamarbejdet Vandpartner nomineret til Boligfonden Kubens Procespris 2018, som hædrer de ekstraordinære byggeprocesser, hvor god planlægning og godt samarbejde fører til højere produktivitet.

Byggebranchen kritiseres ofte for ikke at være produktiv nok. Og nyeste forskning fra bl.a. Aarhus Universitet viser da også, at en typisk håndværker på en byggeplads blot er effektiv en tredjedel af tiden. Resten af tiden går med bl.a. koordinering, kørsel og ventetid.

Når Procesprisen 2018 uddeles for syvende gang af Boligfonden Kuben og Lean Construction DK, er det for at hylde de mest innovative og nyskabende projekter, som netop har formået at gøre op med produktivitetsudfordringerne. Prisen fremhæver de projekter eller samarbejder i byggebranchen, som på forskellig vis bidrager til at optimere byggeprocessen til gavn for både tidsplan, arbejdsglæde og sikkerhed på pladserne samt økonomi. De tre nominerede kandidater til årets pris er:

 • Forsyningssamarbejdet Vandpartner, som fornyer vandledningsanlæg og spildevandsledningsanlæg og laver klimatilpasning i byerne Odder, Favrskov og Aarhus
 • Renovering af plejecenter Hørgaarden på Amager for gode processer og bedre funktionelle løsninger gennem klare krav til samarbejde og gennemsigtighed fra bygherren
 • Brancheinitiativet Bedre Bundlinje, som udvikler lean-værktøjer og guidelines til byggebranchen.

Vandpartner skaber ny samarbejdskultur

Vandpartner er et offentligt-privat-partnersamarbejde for perioden 2016 – 2021 mellem Samn Forsyning, Favrskov Forsyning og Aarhus Vand om fornyelse af vandledningsanlæg og spildevandsledningsanlæg.

Vandpartner er nomineret for det mangeårige arbejde med at skabe en ny samarbejdskultur i vandbranchen, hvor man arbejder ud fra en nytænkende og resultatorienteret partnerskabsmodel, der skaber større værdi og udvikler stærkere løsninger end ved traditionelt bygge- og anlægsarbejde. Helt centralt er, at der som en del af partnerskabet arbejdes løbende og systematisk med innovation, der skal understøtte udvikling af nye metoder, produkter og systemløsninger.

Vandpartner består af: Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, Samn Forsyning, EnviDan, NIRAS, Arkil, Aarsleff, VAM, FKSSlamson, NORVA24, LE34 og Sulzer.

Pris for processen

Enhver der har været på en byggeplads ved, at byggeprojekter indeholder nogle svære og ofte meget komplicerede og langstrakte processer med mange aktører. Selv små misforståelser og ændringer kan føre til ventetid og forsinkelser i processen.
Mens mange andre priser inden for byggesektoren honorerer de færdige byggerier, så sætter Procesprisen netop fokus på de ofte komplicerede projekter og svære processer.

Katalysator for produktivitet

Det er kendt, at gode processer er den væsentligste katalysator for øget produktivitet inden for byggeriet, fortæller Sidse Buch, der er politisk-økonomisk konsulent i BAT-Kartellet og bestyrelsesmedlem i Lean Construction DK. Desuden sidder hun også i Boligfonden Kubens bestyrelse og i bedømmelseskomiteen for Procesprisen.
Hun er begejstret for de tre nominerede kandidater:

”Spændvidden mellem de tre nominerede viser, hvordan branchen rykker sig i den positive retning i de her år. Vi har den langsigtede partneringaftale over seks år med masser af innovation i Aarhus samt renoveringsprojektet på plejecentret på Amager, hvor der fra start er investeret i at få etableret et solidt fundament for samarbejde og bedre processer. Sidst, men ikke mindst, samarbejdet imellem Dansk Byggeri og 3F, der arbejder for en bedre bundlinje og bedre arbejdsmiljø igennem fokus på processer. Her er arbejdsgiver og arbejdstager i fællesskab gået sammen om at fremme produktiviteten. Det er en unik konstellation. Ikke bare i Danmark, men i hele verden.”

Gode kandidater

De tre topkandidater til prisen er valgt ud fra 15 indstillede projekter, som alle er eksemplariske bud på, hvordan man som aktør i branchen via bedre processer og samarbejde kan skabe mere kvalitet og øget produktivitet – uanset om man er bygherre, rådgiver eller entreprenør.

Den store bredde blandt de indstillede kandidater er en indikator på en god udvikling i branchen, fortæller Dag Sander, chefrådgiver hos Sweco, bestyrelsesmedlem i Lean Construction DK og del af bedømmelseskomitéen:

”Vi er benovede over at få lov at høre alle de gode historier fra branchen. Hver af de 15 indstillinger afspejler en vilje til at gøre op med vanetænkning. Alle er eksempler på, at det er muligt at rykke ved normerne i branchen, og de viser med al tydelighed, at når man bevidst arbejder med processerne, så er det muligt at få bedre samarbejde og bedre arbejdsmiljø, kvalitet, tidsplanlægning og økonomi i sine projekter.”

Det er Boligfonden Kuben, der sammen med Lean Construction DK uddeler den prestigefyldte pris. Prisen blev senest uddelt i 2016 til samarbejdet ”Byg til Vækst” for resultater opnået på byggeriet af Odenses kongres- og kulturhus Odeon.

Boligfonden Kubens Procespris 2018 uddeles på Building Award 2018 den 9. november på Langelinie Pavillonen.

Danske renseanlæg viser vejen for bæredygtig udvikling - 4. oktober 2018

Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er blandt verdens mest bæredygtige renseanlæg. Og hvis alle renseanlæg i verden var drevet som Marselisborg, ville vi spare miljøet for et meget stort negativt fodaftryk, og vi ville være et vigtigt skridt nærmere opfyldelsen af FN’s verdensmål for bæredygtighed. Det skriver bestyrelsesformand i Aarhus Vand, professor Flemming Besenbecher, i en kronik bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten d. 4. oktober.

Læs kronikken her.

Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, modtager Erhverv Aarhus' særpris for arbejdet med FN's verdensmål - 3. oktober 2018

I motivationen for prisen sagde professor Flemming Besenbacher: "Lars Schrøder og Aarhus Vand har skabt en virksomhed og arbejdsplads, der sætter barren højt – ikke blot med gode vandløsninger her i Aarhus. Aarhus Vands visionære måde at arbejde med faget på vækker genklang over hele verden.

Som ringe i vandet skaber Aarhus Vand nye projekter, der både kan implementeres herhjemme, men også bidrager til udfordringer i 3. verdenslande. Herved hjælper Aarhus Vand med en af verdens helt store udfordringer, der blandt andet er konkretiseret i FN's Verdensmål nr. 6 – Rent Vand og Sanitet. Blandt andet har Aarhus Vand med deres innovative tilgang skabt helt særlige vandløsninger omkring spildevand.

Aarhus Vand har ikke kun implementeret Verdensmål nr. 6 ind i virksomheden, men arbejder med alle 17 som en integreret del af virksomheden. Ved at udfordre sig selv, som virksomhed, med at ville integrere alle 17 verdensmål går Aarhus Vand forrest som et eksempel for mange andre. Derfor er det også helt på sin plads, at Lars Schrøder og hele Aarhus Vand skal anerkendes."

Det var en tydeligt overrasket og stolt Lars Schrøder, som modtog særprisen.: 

”Jeg er bevæget og stolt på Aarhus Vands vegne. Jeg kan bare sige, at det er fedt at arbejde med vand, og vi får lov til at arbejde med det i alle mulige former. Vi har sindssygt dygtige medarbejdere, der brænder for det, og en chefkreds og bestyrelse, som bakker op, og det gør det meget nemmere at få tingene til at lykkes – så stor tak til alle i Aarhus Vand og til Erhverv Aarhus for anerkendelsen!”

Særprisen til Lars Schrøder, i midten, blev overrakt af byrådsmedlem Camilla Fabricius (t.v.). Til højre næstformand i bestyrelsen for Erhverv Aarhus, Mona Juul.

Særprisen blev givet ved arrangementet "Erhverv Aarhus Anerkender" den 3. oktober, hvor en række markante Aarhus-initiativer blev hyldet af lokale erhvervs- og kulturfolk.

Erhverv Aarhus bragte denne nyhed fra arrangementet.

Også Morgenavisen Jyllands-Posten bragte en reportage fra arrangementet.

Nyt vandværk i Beder bliver et aktiv for lokalområdet - 21. september 2018

Aarhus Vand bygger et nyt vandværk i Beder. Værket bliver en vigtig del af byen – både som leverandør af drikkevand og som et smukt bygningsværk, der bliver anlagt i en park med offentlig adgang. Tirsdag d. 25. september præsenteres planerne for værket for Beder-borgerne og andre interesserede.

Vandværket, som kommer til at hedde Bederværket, er tegnet af det aarhusianske arkitektfirma Cubo Arkitekterne A/S og er udformet som to sammenbyggede, teglbeklædte længehuse, der giver klare associationer til vikingetiden. Vandværket bliver placeret i et parkområde med stier som en integreret del af byparken i Beder og skaber dermed en naturlig samhørighed med lokalområdet.

Det nye vandværk, som ventes at stå klar i slutningen af 2019, afløser det nuværende vandværk, som har 50 år på bagen, og som ikke længere lever op til de krav, der stilles til et moderne vandværk. Det nye vandværk bliver udstyret med den nyeste teknologi inden for vandproduktion og vil leve op til de højeste krav, der findes, med hensyn til drikkevandssikkerhed. Det tekniske anlæg til behandling af grundvandet, inden det sendes ud til forbrugerne, leveres af Vand og Teknik A/S, og totalentreprenør på projektet er Per Aarsleff A/S.

Fagchef for drikkevand i Aarhus Vand, Flemming Fogh Pedersen, siger om vandværket:

”Bederværket bliver bygget efter de samme principper som vores nyeste vandværk i Truelsbjerg i det nordlige Aarhus. Her introducerede vi som de første i Danmark et helt lukket og sikkert produktionsapparat, eksempelvis med vandbeholdertanke i stål over jorden i stedet for underjordiske betontanke, der udgør en potentiel risiko for indtrængen af bakterier og forurening. Et koncept, som efterfølgende har spredt sig til hele landet. På Bederværket vil vi udvikle konceptet yderligere og har stor fokus på innovation - blandt andet i forhold til at skabe et fleksibelt vandværk med minimale driftsomkostninger kombineret med maksimal drikkevandssikkerhed.”

Flemming Fogh Pedersen har store forventninger til, at beboerne vil tage værket til sig:

”Det nuværende vandværk er hegnet ind, så der ikke er offentlig adgang til arealet. Vi ønsker, at det nye værk bliver et aktiv i lokalområdet. Det kommer til at ligge lige op ad byparken i Beder i et åbent område, så man kan kigge ind ad de store ruder, der er i bygningerne og se, hvordan man producerer drikkevand. Der bliver anlagt stier og beplantning rundt om anlægget, så det bliver et attraktivt sted at opholde sig.”

Bederværket bliver en vigtig brik i Aarhus Vands planer for at sikre rent drikkevand til alle aarhusianere både nu og i fremtiden. I denne plan nedlægges vandværkerne i Lyngby og Åbo. Bederværket og Østerbyværket i Tranbjerg skal dække vandforsyningen i syd, Stautrupværket dækker midtbyen, og Truelsbjergværket, Kastedværket og Elstedværket dækker nordbyen. Den samlede regning på Bederværket lyder på 67 mio. kr.

Tirsdag d. 25. september inviterer Aarhus Vand alle interesserede til et fyraftensarrangement ved SuperBrugsen i Beder, hvor projektchef Vibeke Bundesen vil fortælle om det nye vandværk og vise, hvordan det kommer til at se ud. Derudover kan man høre om det spildevandsprojekt, vi har lavet, for at klimatilpasse byen og beskytte vandmiljøet i byen mod forurening. Det er et arbejde, der har givet mange trafikale gener for beboerne, men som nu er vel overstået, og projektleder Pernille Vinther fortæller om projekterne og svarer på spørgsmål. Ved arrangementet byder vi på en hotdog og en vand.

Tid og sted:

 • Tirsdag d. 25. september kl. 17.00 – 18.30
 • SuperBrugsen, Butikstorvet, Kirkebakken 4, 8330 Beder
Kulrensning af drikkevand giver falsk tryghed - 5. september 2018

Ifølge adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, skaber det en falsk tryghed, hvis man tror, at problemer med sprøjtegifte i drikkevandet løses ved at rense vandet med kulfiltre. Mindst 10 procent af sprøjtegiftene vil løbe lige igennem et kulfilter. Derfor skal vi i Danmark fortsat levere drikkevand til forbrugerne baseret på grundvand uden pesticider.

Dermed går Lars Schrøder imod et forslag fra adm. direktør i Hjørring Vandselskab, Tommy Mostrup, som i går i medierne slog til lyd for, at man bør indføre vandrensning med kulfiltre - ikke bare i Hjørring, men i hele landet.

Se indslag fra TV2 Østjylland, hvor både Lars Schrøder og Tommy Mostrup medvirker.

Adskillelse af regn- og spildevand og nyt renseanlæg skal forhindre overløb i Aarhus-bugten - 21. august 2018

I sidste uge var en række populære badestrande i Aarhus lukkede i en eller flere dage på grund af overløb af urenset spildevand i Aarhus-bugten. TV2 Østjylland bragte mandag den 20. august et indslag om, hvad der skal til for at undgå overløb i fremtiden.

​I indslaget fortæller hydrogeolog Nikolaj Kruse Kristensen fra Aarhus Kommune om vores klimatilpasningsprojekt i Risvangen (se billedet), som er et led i at undgå overløb af spildevand ved badestranden Den Permanente. Fagchef i Aarhus Vand Inge Halkjær forklarer, at vi trods overløbene i sidste uge overholder miljøkravene, men at vores renseanlæg er under pres.

Rådmand i Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, medvirker også i indslaget, hvor han bl.a. svarer på, om der bør gøres mere for at undgå overløb af urenset spildvand i Aarhus-bugten i fremtiden.

Se indslaget​.

Grundvandsbeskyttelse i Aarhus er nomineret til international miljøpris - 25. juli 2018

Politikkerne for, hvordan man har håndteret og vil håndtere grundvandsbeskyttelsen i Aarhus, er med i kapløbet om at vinde en international miljøpris.

Geolog i Aarhus Vand Bo Vægter (tv.) i samtale med landmand om muligheden for frivillig aftale om sprøjtegiftfri drift.

I Aarhus har byrådet, Aarhus Universitet og Aarhus Vand siden 1990’erne haft fokus på at lave indsatser, der skal sikre, at vores drikkevandsressourcer er fri for forurening. Det engagement og den vilje til at være på forkant med grundvandsbeskyttelse, samt den forskning, der er sket i Aarhus på grundvandsområdet, har givet genlyd rundt om i verden og har motiveret de internationale organisationer UN FAO (Food and Agriculture Organization), the World Future Council og IFOAM til i samarbejde med Aarhus Vand at indstille grundvandsbeskyttelsesarbejdet i Aarhus til 2018 Future Policy Award. 20.000 eksperter fra hele verden har været med til at udpege de mest eksemplariske politikker, og politikkerne for grundvandsbeskyttelse i Aarhus er med i opløbet.

I 1990’erne blev det klart, at nedsivende sprøjtegift var på vej til at blive et stort problem for drikkevandsressourcerne i Aarhus. Problemstillingen satte skub i udviklingen af metoder til at kortlægge geologien og ikke mindst grundvandets sårbarhed over for forurening i et unikt samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Vand. Metoderne har siden dannet skole for kortlægning af grundvand i ind- og udland. Ikke mindst på grund af denne kortlægning tog byrådet i Aarhus meget tidligt bolden op med at lave grundvandsbeskyttende politikker.

Allerede i 1999 lå der en grundvandsbeskyttelsesplan for Aarhus klar, der pegede på vidtgående indsatser for at forhindre fremtidig forurening af grundvandet med sprøjtegift. De vigtigste indsatser var informationskampagner målrettet landbrug og private og frivillige aftaler med landbrug i sårbare områder om ikke at bruge sprøjtegift. Derudover blev der formuleret politikker for et kommunalt stop for brugen af sprøjtegift på kommunale arealer i drikkevandsområder og politikker om at friholde sårbare områder og nærområder til drikkevandsboringer for industri og boligudvikling.

Gennem årene har skiftende byråd holdt fast i viljen til at beskytte drikkevandet i Aarhus. Og byrådet har med vedtagelse af de seneste indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse taget vigtige skridt til at friholde de sårbare områder for sprøjtegift for ved brug af miljøbeskyttelseslovgivningen at vise vilje til at påbyde sprøjtegiftfri drift af sårbare og boringsnære arealer i de tilfælde, hvor der ikke kan laves frivillige tiltag. Aarhus er med disse tiltag et forbillede for mange andre kommuner i Danmark på grundvandsbeskyttelsesområdet. Og også andre lande har ladet sig inspirere af Aarhus på området.

I alt er 51 politikker fra 25 lande – heraf ni i Europa - nomineret til 2018 Future Policy Award. Udvælgelsen af vinderne sker i slutningen af juli, og prisoverrækkelsen vil finde sted i Rom i oktober 2018.

For yderligere information om 2018 Future Policy Award:

https://www.worldfuturecouncil.org/scaling-up-agroecology-our-call-for-nominations-triggered-unprecedented-response/

https://www.worldfuturecouncil.org/wp-content/uploads/2018/07/FPA2018_LIST-OF-NOMINATIONS-RECEIVED-07-2018.pdf

Aarhus er inspireret af portugisisk vandmodel - 27. juni 2018

Aarhus Vand og Portugals nationale vandselskab, Águas de Portugal, afslutter i dag et tredages møde i Aarhus. Et møde, hvor den 14 mand store portugisiske delegation fik indsigt i klimatilpasning samt energiproduktion og ressourceudnyttelse på renseanlæg og til gengæld inspirerede til udvikling af den danske vandsektor.

Fra venstre Claus Homann, produktionschef i Aarhus Vand, Alexandra Serra, adm. direktør i Águas de Portugal Internacional, Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand og Nuno Broco produktionschef i Águas de Portugal.

Mødet er et led i en gensidig samarbejdsaftale – et såkaldt Memorandum of Understanding – som blev indgået sidste år med deltagelse af ledelserne i de to organisationer samt den danske ambassadør i Portugal, Michael Suhr. Med aftalen forpligter de to parter sig til at dele viden og best practise inden for vandforsyning, spildevandshåndtering, klimatilpasning, innovation og eksport.

Formålet med mødet i Aarhus er at styrke partnerskabet mellem de to organisationer yderligere og få gensidig indsigt i teknologi, løsninger og muligheder i samarbejdet. Delegationen fra Portugal har blandt andet besøgt Aarhus Vands klimatilpasningsprojekt i Risvangen i det nordlige Aarhus, som er det første store boligområde i Danmark, hvor adskillelse af regnvand og spildevand er baseret på såkaldte LAR-løsninger, som betyder, at regnvandet håndteres på terræn. Derudover har delegationen besøgt Marselisborg Renseanlæg i Aarhus, der er et af verdens mest energieffektive renseanlæg, og som producerer væsentligt mere energi, end det forbruger.

De to selskaber har drøftet, hvordan henholdsvis den danske og den portugisiske vandsektor understøtter en bæredygtig udvikling på vandområdet både nationalt og internationalt – herunder FN’s 17 Ver-densmål. I Danmark er der omkring 300 vandselskaber, som alle arbejder individuelt, men under den samme lovning. Enkelte steder – bl.a. i hovedstadsområdet – er der sket en fusion af vandselskaber til større organisationer, men derudover er der sket meget lidt i forhold til en konsolidering af vandselskaber i Danmark.

Det var ellers én af intentionerne i Vandsektorloven, der i 2010 blev indført for at skabe større gennemsigtighed og effektivitet i den danske vandsektor. Til sammenligning er der kun 36 vandforsynings- og spildevandsselskaber i Holland, hvor man har haft succes med en konsolideringsproces, der bl.a. har skabt flere ressourcer til forskning og udvikling og til at indgå i den globale konkurrence.

I Portugal fungerer Águas de Portugal som en statsejet paraplyorganisation for den nationale vandsektor. Águas de Portugal står for den overordnede planlægning af vandsektoren og har ansvaret for, at der skabes plads til forskning, udvikling og eksport af portugisisk vandteknologi. Det er en model, som adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, gerne ser indført i Danmark:

”300 vandselskaber i Danmark er alt for mange. Der skal ske en kraftig konsolidering, hvis vi for alvor skal forbedre vandselskabernes økonomi, fastholde lave priser, sikre udvikling og skabe eksportmuligheder. Én vej at gå er at indføre et statsligt selskab som Águas de Portugal, der skal sikre synergi i vandsektoren på tværs af kommunegrænser, og som giver mulighed for bæredygtig drift, effektiviseringer og ressourceudnyttelse i langt højere grad, end det er tilfældet nu. Det kunne for eksempel skabe mulighed for, at de danske renseanlæg i højere grad kan producere overskudsenergi og udvinde fosfor af spildevandet. For det er der brug for, men som det er nu, sker der kun få steder. Ved at se på vandproduktion og spildevandshåndtering i en større sammenhæng på tværs af kommuner kan vi gøre det bedre og billigere og samtidigt skabe større energiproduktion og bedre ressourceudnyttelse. Jeg er meget inspireret af den portugisiske model, som overført til Danmark handler om at få skabt en national overbygning, som dækker hele landet, og som udover effektiviseringer arbejder med eksport, innovation og udvikling.”

Pesticidet DMS er fundet i Aarhus, men under grænseværdien - 12. juni 2018

Aarhus Vand har fået foretaget analyser for DMS i drikkevandet på virksomhedens otte vandværker. På ét vandværk er der fundet rester af pesticidet – dog i en koncentration langt under den tilladte grænseværdi.

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Det nyopdagede stof kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel. Hertil kommer en anvendelse som bejdsemiddel i roefrø til eksport. Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand, som indeholder DMS i de koncentrationer, der er fundet indtil nu, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

Indtil videre har Aarhus Vand i lighed med landets øvrige vandselskaber og vandværker ikke været pålagt at kontrollere for DMS ifølge Miljøstyrelsens krav til kontrol af vandkvaliteten. Det bliver alle vandselskaber og vandværker fra 1. juli 2018. Men Aarhus Vand har på baggrund af fund af DMS lige omkring eller over grænseværdien i Dragør og Hvidovre valgt at få foretaget analyser af drikkevandet på virksomhedens otte vandværker. Der er analyseret for 39 pesticider og nedbrydningsprodukter, som ellers ikke indgår i Miljøstyrelsens liste over pesticider, der skal analyseres for – herunder DMS.

Resultatet af disse analyser viser, at der er fundet DMS i drikkevandet fra Lyngbyværket i en koncentration på 0,033 µg/l. Grænseværdien er 0,1 µg/l, så det ligger altså markant under den tilladte grænseværdi. Drikkevandet fra de øvrige vandværker er rene og indeholder ikke DMS eller andre af de pesticider, der er målt for.

For at få et mere præcist billede af, hvor DMS-fundet stammer fra, får Aarhus Vand nu analyseret vandet fra de fire boringer, der leverer vand til Lyngbyværket. Resultatet af disse prøver foreligger om to uger.

Stor anerkendelse til Aarhus for klimaindsats - 23. maj 2018

11 af Danmarks bedste klimaprojekter kommer fra Aarhus, og Aarhus Vand er med i fire. Projekterne er med i Klima100, der samler de 100 bedste klimaprojekter i landet. Det er SUSTANIA og Realdania, der står bag samlingen, som skal bruges til inspiration og vidensdeling i Danmark og i resten af verden.


Skybrudsbassiner og vejbede på Risvang Allé.

Et af de projekter, der er udtaget til Klima100, er Aarhus Vands og Aarhus Kommunes klimatilpasningsprojekt i Risvangen. Projektet er det første store boligområde i Danmark, hvor adskillelse af regnvand og spildevand er baseret på LAR-løsninger, der betyder, at regnvandet håndteres på terræn.

Aarhus Vand bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher, siger om udvælgelsen af netop Risvangen:

”Vi er stolte af, at projektet fremhæves som et af de bedste klimaprojekter i landet. Og der er ingen tvivl om, at projektet kan inspirere andre til at bruge overfladeløsninger i kampen mod de voldsomme regnmængder, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Ved at håndtere regnvandet i søer, vejbede, kanaler osv. løser vi en vigtig samfundsopgave samtidigt med, at vi bringer naturen ind i byerne og gør dem endnu mere attraktive i form af blå og grønne oaser.”

Bestræbelserne på, at projektet skal give værdi for borgerne i form af rekreative områder, har resulteret i en række løsninger, hvor regnvandet forsinkes, fordampes, genbruges og bortledes i det tempo, landskabet kan klare det. Det er samtidigt en billigere løsning end at grave store rør ned i jorden til håndtering af regnvandet. Adskillelsen af spildevandet og regnvandet sparer også energi, da regnvandet ikke længere ledes til det renseanlægget, hvor det kræver ressourcer at rense det. Det skaber en CO2-reduktion på 3,2 tons årligt.  

Målrettet klimaindsats

Klimaindsatsen i Aarhus er kendetegnet ved en række indsatser, der fokuserer på forskellige områder. Og det arbejde kræver mange forskellige projekter. Med sine 11 udtagelser til Klima100 er Aarhus Kommune den kommune i forhold til indbyggertal, der har flest projekter medtaget i samlingen.  

”Den fine placering i Klima100 markerer Aarhus som en by, der arbejder målrettet med klimaindsatsen i et bredt perspektiv. Projekterne er skabt i samarbejde med universitet, Aarhus Vand, erhvervsliv og borgere. Det giver værdi, fordi løsningerne bliver bedre og skaber en bedre by at bo i. Og løsningerne kan inspirere andre byer og skabe et salg af produkter og ydelser fra netop vores virksomheder. Det styrker Aarhus som en innovativ og attraktiv by, der er i gang med et af de største omstillingsprojekter i byens historie – nemlig omstillingen til en fremtid uden fossile brændsler,” siger Henrik D. H. Müller, der er klimachef i Aarhus Kommune.  

Fakta:

De 11 projekter, Aarhus har med i Klima100:

 • READY – nordeuropas største smart-city projekt
 • SPARK - design af fremtidens handicapvenlige, sundhedsfremmende, tilgængelige og meningsfulde klimatilpasningsløsninger
 • Rewilding Kasted – samtænkning af ny natur, klimatilpasning og drikkevandsbeskyttelse
 • TADAA! – el-delebiler i sociale fællesskaber
 • Climate Planet – verdens største jordklode, som formidler viden om klimaudfordringerne
 • REUSE – moderne genbrugsstation, hvor du afleverer, det du ikke bruger og kan tage noget med hjem, du mangler
 • Klimaplan 2016-2020 og strategisk energiplanlægning -  kommunens arbejde med klimaudfor-dringen og planlægningen af fremtidens energiinfrastruktur
 • Byudvikling i Lisbjerg – bæredygtig byudvikling på markedsvilkår •Det centrale sekundavandsanlæg i Nye – genanvendelse af regnvand, der reducerer behovet for brug af drikkevand med 40 %
 • Klimatilpasning i Risvangen – klimatilpasning, der samtidigt skaber rekreative områder for beboerne
 • Den Grønne Ambassade – grønt mødested med fokus på dialog og samskabelse.  

De fire projekter, Aarhus Vand er med i, er: Klimatilpasning i Risvangen, Det centrale sekundavandsanlæg i Nye, SPARK og Rewilding Kasted.  

Hent hele publikationen fra SUSTANIA og Realdania her: https://realdania.dk/projekter/klima100

Robotteknologi indtager renseanlæg - 8. maj 2018

Robotter skal forbedre arbejdsmiljøet på renseanlæg og gøre spildevandsrensning bedre og billigere. Aarhus Vand vil sammen med Blue Ocean Robotics revolutionere den internationale spildevandsbranche, som ikke for alvor har taget robotteknologi til sig.

Aarhus Vand og Blue Ocean Robotics har indgået et partnerskab om at udvikle robotteknologi på renseanlæg. Droneteknologi til inspektion af spildevandsbassiner og kloaksystemer samt robotteknologi til vedligeholdelse af udendørsarealer på renseanlæg er potentialer, der både vil forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og gøre spildevandsrensningen billigere og mere effektiv.

Ved præsentationen af partnerskabet d. 8. maj fra venstre innovationschef i Aarhus Vand, Karsten Lumbye Jensen, CEO i Blue Ocean Robotics, Claus Risager, og projektleder i Aarhus Vand, Flemming Bomholt Møller.

Aarhus Vand har i et tæt samarbejde med Blue Ocean Robotics afdækket potentialerne ved at anvende robotteknologi på renseanlæg. Formålet er at undersøge, hvordan arbejdsmiljø, produktivitet og ressourceudnyttelse kan forbedres i spildevandsbranchen – ikke bare i Danmark, men også globalt.

Arbejdet med spildevand inkluderer mange forskellige arbejdsopgaver lige fra selve rensningen af spildevand til rengøring, inspektion og vedligeholdelse af renseanlæggene. Arbejdet indebærer en risiko for, at de ansatte udsættes for sygdomsfremkaldende bakterier ved kontakt med overflader, vand og slam. Ansatte i spildevandsbranchen har derfor en særlig interesse i arbejde med teknologi, der kan gøre deres hverdag mere effektiv og mere helbredsmæssigt sikker.

Samtidigt er Aarhus som en række andre byer i stærk vækst med op mod 5.000 nye indbyggere om året. Det betyder, at et vandselskab som Aarhus Vand hvert år skal øge kapaciteten for spildevandsrensning og samtidigt sikre, at det rensede spildevand, der ledes ud i søer og hav, er rent. Det kræver ny viden og ny teknologi. Derfor spiller innovation også en vigtig rolle i udviklingen af et nyt Marselisborg Renseanlæg, der skal være verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Anlægget kommer til at hedde Marselisborg ReWater, og selvom anlægget først skal være færdigt om otte år, er der allerede nu brug for at tænke innovativt for at kunne sikre et bedre arbejdsmiljø og Aarhus Vands førerposition globalt inden for energieffektivitet, energiproduktion og ressourceudnyttelse på renseanlæg. Innovationschef i Aarhus Vand, Karsten Lumbye Jensen, siger: 

"På grund af den kraftige befolkningstilvækst i storbyer og behovet for at tænke bæredygtigt er der hårdt brug at lave en disruption – også inden for spildevandsbranchen. Med de store udfordringer, vi står over for – ikke mindst klimaforandringerne og knaphed på livsvigtige ressourcer - bliver vi nødt til at stoppe op og nøje overveje, hvordan vi med innovation og ny teknologi kan gøre tingene anderledes. I partnerskabet med Blue Ocean Robotics lader vi robotteknologi møde bæredygtighed i spildevandsbran-chen, og det er der nogle meget spændende perspektiver i, som også har et eksportpotentiale. Den knowhow og de produkter, vi udvikler i Aarhus, vil helt sikkert kunne bruges andre steder i verden."

Partnerskabet mellem Aarhus Vand og Blue Ocean Robotics har til formål at identificere uudnyttede om-råder og processer i forbindelse med rensning af spildevand og vedligeholdelse af anlæg, hvor robotter kan bidrage til en øget værdiskabelse. Gennem et RoBi-Roadmap forløb, som er en del af RoBi-X part-nerskabsmodellen hos Blue Ocean Robotics er flere robotpotentialer og udviklingsmuligheder blevet identificeret på baggrund af research og undersøgelser af arbejdsgange og arealer på Aarhus Vands renseanlæg. Med denne viden kan Aarhus Vand strategisk imødekomme en mere teknologisk fremtid og levere stærke innovative og bæredygtige løsninger til spildevandsbranchen.

"Spildevandsbranchen er en branche, hvor robotteknologi indtil nu ikke har haft det store indtog. I sam-arbejde med Aarhus Vand vil vi udvikle fremtidens løsninger til effektiv drift og vedligeholdelse af rense-anlæg. Vores RoBi-X partnerskabsmodel skaber her et optimalt afsæt for udviklingen af nye skalérbare løsninger til spildevandsbranchen, hvor innovation og slutbrugeren er i fokus," siger CEO i Blue Ocean Robotics, Claus Risager.

Aarhus Vand vil over den kommende tid beslutte, hvilke af de identificerede robotpotentialer de ønsker aktivt at udvikle sammen med Blue Ocean Robotics. Karsten Lumbye Jensen fra Aarhus Vand peger på, at robotteknologi blandt andet kan udnyttes til inspektion af spildevandsbassiner og kloaksystemer, til vedligeholdelse af udendørsarealer på renseanlæg og til aflastning af tunge løft på anlæggene.

Årsrapport 2017: Omkostningerne falder fortsat - 3. maj 2018

Aarhus Vands årsregnskab og ledelsesberetning for 2017 blev godkendt på generalforsamlingen onsdag d. 2. maj med deltagelse af bestyrelsen og Aarhus Byråd med borgmester Jacob Bundsgaard i spidsen. Regnskabet viser en god og sund økonomi med et fortsat fald i driftsomkostningerne og et overskud efter skat på 95 mio. kr. mod 50 mio. kr. i 2016.

Hent vores årsregnskab og ledelsesberetning her:

Ny intelligent teknologi skal forbedre vandmiljøet - 16. april 2018

Overløb af kloakker er en hyppig kilde til forurening af vandmiljøet. Nu skal et nyt AAU-projekt udvikle smarte sensorer og avanceret databehandling, som kan overvåge kloakkerne til gavn for miljøet.

Et samarbejde mellem Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Vand, Montem og InforMetics vil forbedre vandmiljøet i Danmark ved at løse problemet med kloakker, der løber over under kraftige regnskyl og forurener vandet. Det sker jævnligt i det meste af Danmark, og ingen ved præcist, hvor stort problemet er, fordi det er for svært at måle overalt.

- Vandselskaberne gør hvad de kan for at begrænse udslippet af spildevand ved eksempelvis skybrud. Men det er simpelthen for dyrt og for svært at overvåge hver eneste kloakoverløb i landet, siger Michael R. Rasmussen, der er professor på AAU.

Miljø- og Fødevareministeriet har investeret 4,2 mio. kr. i projektet, der skal udvikle smart og billig overvågning af spildevands-overløb til gavn for miljøet. AAU og Aarhus Vand er tidligere lykkedes med at bruge simple vandstandsmålere på en smartere måde til at måle på selv meget komplicerede overløb, og det skal nu udvides med nye effektive sensorer, dataindsamling og kunstig intelligens.

Potentiale for eksporteventyr og miljøgevinst

Det nye projekt på AAU skal udvikle trådløse og selv-konfigurerende overløbssensorer, som kan opsættes hurtigt og enkelt. Ved hjælp af Internet of Things (IoT) og smart energistyring vil sensorerne måle i mere end to år på batteri. Til den tid forventes det at være billigere at udskifte overløbssensoren med den nyeste version og genbruge den gamle i produktionen af nye enheder.

Ved at anvende de smarte og billige overløbssensorer vil vandselskaber og myndigheder få et bedre overblik over de reelle overløbsmængder og derved sikre den største miljøeffekt for de fremtidige investeringer. Teknologien vil også kunne anvendes til at måle effektiviteten af de mange nye investeringer i klimatilpasningen af Danmark.

- Vandsektoren står globalt overfor meget store udfordringer med klimaforandringer og urbanisering. Jeg er sikker på, at dette projekt vil give branchen et ordentligt skub imod en ny digitaliseret tidsalder med bedre forståelse og dermed styring af spildevand i vores byer, siger Claus Møller Pedersen, Afdelingschef Plan og Projekt, Aarhus Vand.

Teknologien er fleksibel og kan både anvendes i højtudviklede vandsektorer som den danske og i mindre udviklede vandsektorer. Dermed er der stort potentiale for eksport og nye danske arbejdspladser.

For at sikre, at projektet bliver realiseret, udføres det i tæt samarbejde mellem hydrauliske specialister fra Aalborg Universitet, Aarhus Vand og virksomhederne MONTEM og InforMetics, som har specialviden inden for henholdsvis IoT-hardware og avanceret online dataprocessering vandsektoren.

Aarhus Vand får millionstøtte til digitalisering og brug af kunstig intelligens i vandhåndtering - 4. april 2018

Innovationsfonden satser stort på ny teknologi inden for den danske vandbranche. Fonden har derfor givet 24 millioner til to projekter, der ved hjælp af kunstig intelligens og machine learning skal optimere vandforsyningen og sikre en mere bæredygtig håndtering af regn og spildevand. Aarhus Vand er med i begge projekter.

I CHAIN-projektet gælder det udviklingen af en software-robot, der ved hjælp af kunstig intelligens skal sikre en optimeret drift af drikkevandssystemet fra boring til hane med Aarhus og Skanderborg som cases for henholdsvis store og små forsyninger.

Machine learning og kunstig intelligens udnyttes i vandforsyningen

Når det er vigtigt at optimere driften af drikkevandssystemet, skyldes det, at produktion, behandling og distribution af drikkevand kræver meget energi. Det er både dyrt og en miljømæssig belastning. Samtidigt er vores grundvand under pres på grund af forurening med sprøjtegifte fra blandt andet landbruget. Det betyder, at der i fremtiden kan være udfordringer med at levere tilstrækkeligt drikkevand til alle. Ved hjælp af machine learning (teknologi, som sætter computere i stand til at lære) og kunstig intelligens er det derfor målet i projektet at optimere den meget komplekse infrastruktur, som en vandforsyning udgør, så vandselskaberne altid kan levere det rette vandtryk og vandkvalitet til kunderne.

Teamleder i Aarhus Vand Michael Rosenberg forklarer:
- Aarhus Vand har en strukturplan for vandforsyningen, der blandet andet indeholder en overgang fra beholderstyring til forbrugsdrevet trykstyring. Det vil sige, at vi kun producerer det vand, der er behov for. Gennem CHAIN-projektet bliver der udviklet en software-robot, der skal være med til at sikre en optimeret forsyning med fokus på stabilitet, energi og miljø. Det sparer både vand og energi – og reducerer samtidigt vores driftsomkostninger.

Data om vandets bevægelse giver besparelser

I DONUT-projektet skal flere hundrede intelligente og omkostningseffektive målere danne et overblik over vandets komplekse samspil med kloakker, vandløb og vandledning. Ved brug af avanceret data-processering og kunstig intelligens omsættes de store datamængder fra målerne til brugbar beslutningsstøtte for investeringer og håndtering af vand i byer.

Baggrunden for projektet er, at man ved meget lidt om, hvor vandet befinder sig, og hvor det løber hen, da infrastrukturen i form af blandt andet kloakker er gravet ned, og der er masser af utætheder i infrastrukturen, hvor vandet kan løbe ud. Som samfund investerer vi hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af drikkevands-, regnvands- og spildevandssystemerne for bedre at kunne håndtere de udfordringer, som vi står over for. Det gør vi fordi effektive vandsystemer er essentielle for vores høje levestandard, da disse systemer sikrer høj folkesundhed, beskytter mod oversvømmelser og reducerer byernes belastning af det omgivende vandmiljø. Men fordi, vi har så lidt viden om vandets bevægelse i systemerne og i naturen, er det svært at beregne, hvor investeringerne i vandsystemerne er givet bedst ud. Så selv få procents effektivisering vil resultere i samfundsøkonomiske gevinster på flere hundrede millioner kroner årligt.

Målet med DONUT-projektet er derfor at udvikle intelligente og omkostningseffektive målere, der kan foretage nøjagtige realtidsmålinger i vandkredsløbet og levere data, som kombineret med kunstig intelligens giver vandselskaber og myndigheder et meget bedre grundlag for investeringer og beslutninger.

Aarhus Vand er sammen med VandCenter Syd sat i spidsen af udviklingen for at repræsentere vandsektorens behov. Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, sikrer, at myndighedsperspektiverne bliver repræsenteret. Projektleder Malte Skovby Ahm fra Aarhus Vand siger om perspektiverne:
- En digital vandinfrastruktur med hundrede eller tusindvis af intelligente målere i byen er den vigtigste milepæl for at flytte vandsektoren ind i ”big-data”-tidsalderen. De mange nye data vil sikre, at vandsektoren får gavn af udviklingen inden for for eksempel kunstig intelligens. Det vil på sigt hjælpe med at udvikle byerne på en mere bæredygtig måde, hvor vandet ikke er et problem, men en ressource.

Om projekterne

DONUT
Innovationsfondens investering: 14,6 mio. kr.
Samlet projektbudget: 23,6 mio. kr.
Projektets varighed: 3 år
Officiel projekttitel: DONUT – Distributed ONline monitering of the Urban waTer cycle
Projektdeltagere: Aarhus Vand, VandCenter Syd, Aalborg Universitet - Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet - Institut for Datalogi, MONTEM IVS, InforMetics ApS, Aarhus Kommune

Projektleder for DONUT og kontaktperson i Aarhus Vand: Fagspecialist Malte Skovby Ahm, e-mail: msa@aahusvand.dk, tlf. 2021 3756

CHAIN
Innovationsfondens investering: 9 mio. kr.
Samlet projektbudget: 21 mio. kr.
Projektets varighed: 3 år
Officiel projekttitel: CHAIN – Smart Water Networks
Projektdeltagere: Aarhus Vand, Skanderborg Forsyning, DHI, Alexandra, EnviDan, Kamstrup

Kontaktperson i Aarhus Vand: Fagchef Anders Lynggaard, e-mail: aly@aarhusvand.dk, tlf. 2027 7052

Fejlagtigt opkrævet moms på lukkegebyr - 03. april 2018

Fejlagtigt opkrævet moms på lukkegebyr

Hvis du har betalt et lukkegebyr i forbindelse med manglende betaling af din regning, inden for de sidste 3 år, har du mulighed for at få momsen tilbage da der fejlagtigt er blevet pålagt moms på lukkegebyret.

Send en mail til kunde@aarhusvand.dk og oplys dit navn, cpr. nr. til brug for en eventuel udbetaling til Nemkonto og  installationsnummer eller adresse, hvor aflukning af vandforsyningen er blevet foretaget.

Til information er størrelsen af det fejlagtige momsbeløb:

2015: 256,25 kr.

2016: 260,75 kr.

2017: 266,25 kr.

 Du vil herefter få et svar fra os.

 Gebyret skal være betalt i perioden fra den 1. marts 2015 – 1. april 2018.

 

Friere rammer er opskriften på vækst i forsyningssektoren - 7. marts 2018

Debatindlæg af Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand, Aarhus Vand

2017 var der landspolitisk stort ståhej om den danske forsyningssektors fremtid. Håbet var, at Folketinget ville give forsyningsselskaberne – især vandselskaberne – friere tøjler og bedre økonomiske betingelser.

Sådan skulle det desværre ikke gå. Signalerne fra Finansministeriet var ellers, at man gerne så en øget liberalisering af forsyningssektoren, herunder vandselskaberne, så nye ejere kunne komme på banen, og vandselskaberne i højere grad kunne agere på kommercielle markedsvilkår.

I dag er vandselskaberne bundet af strikse love og reguleringer, som gør det svært at skabe vækst. Det er paradoksalt, når politikerne samtidig har store sparekrav til selskaberne. Det fører til afvikling frem for udvikling, stik imod vandbranchens ønsker, og det er der ikke meget perspektiv i. Lad mig derfor komme med et par anbefalinger.

Ét af de steder, hvor der er plads til forbedring, er den økonomiske ramme, som staten har givet vandselskaberne. Rammen har den konsekvens, at store vandselskaber i geografiske områder med vækst rammes hårdere på pengepungen end små selskaber i områder med stagnation. Det er ikke gennemtænkt. For samtidig trækker de store vandselskaber langt det tungeste læs i forhold til at understøtte regeringens Vandvision, der fokuserer på at fordoble eksporten af dansk vandteknologi og skabe 4000 nye arbejdspladser frem mod 2025. Men uden plads til innovation hos de store vandselskaber går udviklingen i stå, så det bør ændres hurtigst muligt.

Politikere bør skele til Holland
Gør for eksempel som i Holland og tillad vandselskaberne at indregne udgifter til teknologiudvikling og at investere dele af deres afkast i udviklingsaktiviteter.

Konsolidering er en anden væsentlig faktor, som kan forbedre vandselskabernes økonomi og sikre udvikling. Det giver ikke mening, at Danmark har mere end 300 vandselskaber underlagt Konkurrencestyrelsens regulering og overvågning.

Ser man igen mod Holland, er der her kun 36 vandforsynings- og spildevandsselskaber, fordi man er lykkedes med en sund konsolideringsproces. De større selskaber har bl.a. flere ressourcer til effektivt at samarbejde med private aktører og indgå i den globale konkurrence.

Netop vedrørende global konkurrence kunne man også kopiere Holland og indføre mulighed for at anvende for eksempel 1 procent af omsætningen på internationale aktiviteter såsom eksport af teknologi og systemløsninger.

Så kære folketings- og kommunalpolitikere: Skab nu klare incitamenter til konsolidering af vandselskaber, så de økonomiske gevinster af Vandvisionen kan høstes.

Ikke grund til bekymring i Aarhus om desphenyl-chloridazon - 16. februar 2018

Netmediet kommunen.dk skriver, at der på mindst 113 danske vandværker er fundet sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon over grænseværdien.

Stoffet er også fundet på et af vores vandværker og i nogle boringer, men heldigvis langt under grænseværdierne. Så man skal som kunde hos Aarhus Vand derfor ikke være bekymret for at drikke vand fra hanen.

På vores hjemmeside under 'Vandkvalitet' offentliggør vi løbende resultaterne af de analyser af drikkevandet, vi får foretaget.

Den indiske ambassadør besøgte Egå Renseanlæg og Truelsbjergværket - 2. februar 2018

Torsdag d. 1. februar besøgte den indiske ambassadør i Danmark, Ajit Gupte, Egå Renseanlæg og vores vandværk i Truelsbjerg. Besøget var et led i Aarhus Vands samarbejde med Indien om håndtering af vand, hvor formålet blandt andet er at bane vej for eksport af danske vandteknologiløsninger.

Fagchef for spildevand i Aarhus Vand, Per Overgaard Pedersen (th), fortæller om energiproduktionen på Egå Renseanlæg til ambassadør Ajit Gupte (2. th.). Til venstre Flemming Fogh Pedersen, fagchef for drikkevand i Aarhus Vand, og ved siden af ham counsellor John H. Ruolngul.

Ajit Gupte viste stor interesse for Egå Renseanlæg, som udover at producere energi til eget forbrug også leverer grøn energi til aarhusianerne i form af både el og varme. Indien står over for at skulle investere massivt i renseanlæg i fremtiden, og i Aarhus er vi blandt de førende med hensyn til at udnytte spildevandet til at producere el og varme og samtidigt udvinde værdifulde ressourcer som for eksempel fosfor.

Ambassadøren blev også introduceret til Aarhus Vands vandværk i Truelsbjerg ved Lisbjerg, som er bygget og indrettet på en helt ny måde, der primært sikrer, at forbrugerne aldrig kommer til at mangle vand. Og samtidigt er hygiejnen langt højere i iltnings- og renseprocessen, fordi alt foregår i lukkede systemer. I Aarhus er tabet af drikkevand fra vandboring og til forbrugeren nede på 5,3 procent – i Indien er der de fleste steder en meget ustabil vandforsyning og et meget stort vandtab. Så også her var der inspiration at hente.

Samarbejde skal bane vej for eksport

Baggrunden for, at Ajit Gupte aflagde et flerdages besøg i Aarhus, er, at Aarhus Kommune og Aarhus Vand har indgået et 4-årigt samarbejde med Indien om håndtering af vand i byen Udaipur. Samarbejdet mellem Udaipur og Aarhus blev officielt sat i gang i november 2016, da Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard besøgte Udaipur og underskrev en samarbejdsaftale. Samarbejdet drejer sig om vandforvaltning i Udaipur, og det er hensigten også at understøtte aktiviteter i delstaten Gujarat gennem et såkaldt water hub mellem Gujarat og Danmark. Samarbejdsaftalen skal overordnet understøtte øgede relationer mellem Indien og Danmark, bidrage til fattigdomsbekæmpelse, forbedret regulering på vandområdet og desuden understøtte den danske vandsektors eksportmuligheder i Indien.

Det er Udenrigsministeriet, der med udviklingsmidler finansierer samarbejdet, som også understøttes af en vækstrådgiver, der siden august 2017 har været ansat på ambassaden i Udaipur. I juni 2017 besøgte repræsentanter fra Aarhus Kommune og Aarhus Vand Udaipur for at afdække de områder, som samarbejdet skal omfatte. Det er områder som reducering af vandtab, gas- og energiproduktion på renseanlæg og genopretning af godt vandmiljø i søer.

Prisen på vand stiger ikke i Aarhus - 17. januar 2018

Tirsdag d. 16. januar tabte Hvidovre Vand og Hjørring Vandselskab en skattesag, som også får betydning for de øvrige vandselskaber i Danmark. Med dommen mister selskaberne retten til at trække afskrivningen af deres anlægsaktiver fra. Det betyder for Aarhus Vands kunder en ekstraregning til Skat på 100 - 150 kr. om året for en gennemsnitsfamilie. Dette er dog allerede indregnet i vandprisen, så man får dermed ikke en ekstraregning.

Grunden til, at vi allerede har lagt ekstraskatten på vandprisen, er, at en verserende skattesag ikke har opsættende virkning. Det betyder, at Aarhus Vand skal betale skat, også mens sagen kører.

Med gårsdagens dom mister vi i lighed med de øvrige vandselskaber retten til at trække afskrivningen af vores anlægsaktiver fra. Det svarer til en mistet fradragsrettighed på 1,4 mia. kr., som fordeles over en meget lang årrække og betyder en ekstraskat til staten på vand på omkring 1 kr. pr. kubikmeter. Det svarer til en ekstraregning på 100 - 150 kr. for en familie med to voksne og to børn med et normaltforbrug.

Professor Flemming Besenbacher bliver ny bestyrelsesformand i Aarhus Vand - 12. januar 2018

På Aarhus Vands ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 11. januar blev professor i nanoscience og fysik på Aarhus Universitet, Flemming Besenbacher, udpeget som ny bestyrelsesformand.

Flemming Besenbacher, der har en 40-årig lang karriere på Aarhus Universitet, besidder i forvejen en lang række bestyrelsesposter og er med i adskillelige nationale råd og udvalg. Han er blandt andet bestyrelsesformand for Carlsberg, Carlsbergfondet, Tuborgfondet og UNLEASH, næstformand i Innovationsfonden, medlem af bestyrelsen i Unisense og medlem af bestyrelsen i ledelsesudviklingsorganisationen Center for Ledelse. Han har desuden været formand for regeringens advisory board for cirkulær økonomi og medlem af regeringens digitale vækstpanel.

Som bestyrelsesformand for Aarhus Vand kommer Flemming Besenbacher ifølge adm. direktør Lars Schrøder til at spille en meget væsentlig rolle i udviklingen af virksomheden de kommende år:

”Valget af Flemming Besenbacher som ny bestyrelsesformand er et scoop for Aarhus Vand og dermed også for vores 350.000 kunder. Han er en højt estimeret forsker, og han har nogle særdeles stærke bestyrelseskompetencer, som vi vil få stor gavn af i forhold til udviklingen af Aarhus Vand som virksomhed, som arbejdsplads og som medspiller i forhold til Aarhus Kommunes visioner for byen. Som et vandselskab, der udover at producere drikkevand og rense spildevand, laver klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse og grøn energi, står vi over for meget store udfordringer de kommende år. Ikke mindst klimaforandringerne stiller krav til os om at være med helt fremme – både nationalt og globalt - på områder som innovation, cirkulær økonomi og digitalisering. Det er alle områder, hvor Flemming Besenbacher er blandt de fremmeste, og jeg glæder mig utroligt meget til samarbejdet.”

Udover Flemming Besenbacher er også det forbrugervalgte medlem, adm. direktør i Amplex Jens Hørup Jensen, og indehaver af eget konsulentfirma Johanne Sønderlund Birn nye, eksterne medlemmer af bestyrelsen.

Derudover består Aarhus Vands bestyrelse af tre politisk valgte medlemmer af Aarhus Byråd. Det er Keld Hvalsø (EL), som er næstformand i bestyrelsen, Ango Winther (S) og Almaz Mengesha (LA).

Desuden medarbejderrepræsentanterne Mads Thomsen, Henrik Frier og Bjørn Rohde.

Se klimaprojekt i Risvangen og Vorrevangen - 19. december 2017

I boligområdet Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus har vi lavet en gennemgribende renovering af kloaksystemet, der var gammelt og slidt. Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på en klimatilpasning af området, som skal sikre, at det er klar til at tage imod de kraftige regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Den 24. januar kl. 15.00 viser projektchef Vibeke Bundesen rundt i området og fortæller om de klimatiltag, vi har lavet.

Regnvandet i haverne og på de offentlige arealer i området bliver fremover håndteret på overfladen i stedet for i rør under jorden, hvor det er muligt. Fordelen ved regnvandsløsninger over jorden er, at de er billigere, og at de samtidigt kan tilføre området en miljømæssig og rekreativ værdi.

Overfladeløsningerne er blandt andet render, nedsivningskanaler, regnbede og vejbede. Det er også "vandtransportveje", der under skybrud hurtigt kan lede vandet derhen, hvor det ikke gør skade, for eksempel på en sportsplads eller et grønt område.

Området er det største eksisterende boligområde i Danmark, hvor der er lavet klimatilpasning på overfladen. Ved arrangementet den 24. januar vil Vibeke Bundesen fortælle om funktionen af de enkelte klimatiltag.

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have tilmelding til arrangementet. Send en mail til: kunde@aarhusvand.dk, mærket ”Tilmelding rundvisning” med angivelse af antal deltagere.

Mødested: Vorrevangsparken ved søen.

Når vi er helt færdige i sommeren 2018, markerer vi afslutningen af det samlede projekt, og også her vil der være mulighed for at få en rundvisning.

Læs mere om projektet.

 

Undersøgelse blandt Aarhus Vands privat- og erhvervskunder - 18. december 2017

Hos Aarhus Vand arbejder vi hele tiden på at blive et endnu bedre forsyningsselskab. Lige nu gennemfører vi en undersøgelse (stikprøve) blandt vores privat- og erhvervskunder.

Du er måske en af dem, som modtager en invitation via e-mail til at deltage i en online spørgeskemaundersøgelse eller til at deltage i et kort telefoninterview. Vi håber, at du har lyst til at bidrage til vores udvikling ved at fortælle om, hvad du synes, Aarhus Vand gør godt og pege på, hvad vi kan gøre bedre eller anderledes. Alle besvarelser er anonyme.

Resultatet af undersøgelsen bruger vi til at forbedre vores service til dig.

Aarhus Vand deltager i vandprojekt i Zambia - 1. december 2017

I denne uge har direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, sammen med direktør Mads Leth fra Vandcenter Syd, besøgt vandselskabet Kafubu Water i Zambia. Det sker som afslutning på et vandprojekt, hvor de to vandselskaber sammen med Hofor har uddannet lokale medarbejdere i drift og vedligeholdelse af vandværker og renseanlæg.

Vandselskabet Kafubu Water and Sewerage Company driver vandforsyningen og spildevandshåndteringen i den nordøstlige del af Zambia. Selskabets vandværker og renseanlæg er nedslidte, og projektet "Kafubu Sustainable Water and Sanitation Improvement Project" handler om at forbedre de lokale vand- og spildevandsforhold og dermed sikre en stabil vandforsyning og højne sundhedstilstanden hos borgerne. På grund af de dårlige sanitære forhold i området, udbryder der med jævne mellemrum kolera.

400 dages træning og undervisning

Den danske virksomhed Krüger står for at renovere de nedslidte anlæg og bygge nye og moderne anlæg. Projektet gennemføres  bl.a. med lånefinansiering fra Danida, og Aarhus Vand, Vandcenter Syd og Hofor har gennem det seneste år undervist vand- og spildevandskolleger hos Kafubu Water i at betjene anlæggene. De danske vandeksperter har arbejdet i de tre byer Ndola, Luanshya og Masaiti og har gennem det seneste år tilsammen leveret 400 dages praktisk træning og teoretisk undervisning af lokale medarbejdere inden for drift og vedligehold af vandværker, renseanlæg, pumpestationer, bassiner, ledningsanlæg på vand og spildevand samt det samlede vandforsyningsanlæg.

I alt når 350 lokale medarbejdere gennem træningsforløbet, og som en markering af, at opgaven nærmer sig sin afslutning var direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, og direktør i Vandcenter Syd, Mads Leth, i denne uge i Zambia. Her oplevede de projektet på tætteste hold, og de mødte både undervisere og nogle af de lokale, som har deltaget i træningen.


Lars Schrøder, tv. og Mads Leth bliver vist rundt på et lokalt vandværk.

Som led i besøget overrakte Mads Leth fra Vandcenter Syd kursusbeviser til deltagerne.

"Vi gør en forskel"

En af de danske vandeksperter, der har stået for træning og undervisning af de lokale medarbejdere, er Flemming B. Møller, som til daglig er projektleder i Aarhus Vand. Han siger om sin deltagelse:

”Det har været en fantastisk oplevelse, men forholdene hernede har virkelig overrasket mig. Ude i landsbyerne er der kun vand halvdelen af tiden, og sanitetsforholdene er meget dårlige, så der er hårdt brug for hjælp. Det er en form for u-landsbistand, vi yder, og jeg føler virkelig, at vi gør en forskel, og at det lykkes os at løfte de lokale medarbejderes viden og kompetencer. De har været positive og har taget godt imod den undervisning og træning, vi har leveret. Og de har fået redskaber til – og viden om – hvordan de fremadrettet skal drifte og vedligeholde anlæggene.”

Flemming B. Møller (nr. 3 th.) på rundvisning hos Kafubu Water.

Træningsopgaven i Zambia er fuldt finansieret. I alt har 27 medarbejdere deltaget, når opgaven slutter, heraf seks medarbejdere fra Aarhus Vand. Opgaven er løst i regi af 3Vand, der er et strategisk samarbejde mellem vandselskaberne i København, Odense og Aarhus. Samarbejdet betyder, at der kan trækkes på en større pulje af medarbejdere, så der også hele tiden er folk hjemme til at passe den daglige drift. Formålet er – udover at skabe indtægter for de tre medvirkende vandselskaber – at give medarbejderne nye opgaver og udviklingsmuligheder.

Beder Landevej åbnes for trafik 1. december - tre måneder før planlagt - 28. november 2017

Beder Landevej i Beder har været spærret for gennemkørsel siden uge 40, hvor Aarhus Vand gik i gang med et stort vejarbejde. En koncentreret indsats på vejarbejdet har gjort, at vejen åbnes for trafik allerede den 1. december 2017 og ikke som planlagt i marts 2018.

Beder Landevej har været spærret, fordi Aarhus Vand i samarbejde med entreprenørvirksomheden Arkil har lagt en ny regnvandsledning i jorden på strækningen mellem Kirkebakken og Byagervej. Arbejdet er en del af Aarhus Vands indsats for at gøre Beder klar til at tage imod de kraftige regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Men gravearbejdet har givet store gener for borgere, virksomheder og trafikanter i Beder, da Beder Landevej er en central færdselsåre i byen.

Aarhus Vand, Arkil og det rådgivende ingeniørfirma Niras har sammen arbejdet på at finde en alternativ metode til at etablere regnvandsledningen, så arbejdet kunne slutte tidligere, og vejen dermed kunne åbnes før end forventet. Den koncentrerede indsats i både planlægningen og udførelsen har givet resultat, og dermed kan Beder Landevej nu åbnes for trafik tre måneder tidligere end planlagt.

Når trafikken igen kan køre på Beder Landevej fra den 1. december, mangler Aarhus Vand og Arkil stadig at afslutte de sidste dele af vejarbejdet. Der vil derfor stadig blive arbejdet på strækningen mellem Kirkebakken og Byagervej, og generne er dermed ikke helt overstået. Trafikken vil dog blive opretholdt, mens det sidste arbejde bliver udført.

Projektet i Beder nærmer sig afslutningen

Arbejdet på Beder Landevej er sidste etape i Aarhus Vands samlede kloakeringsprojekt i Beder. Projektet med at adskille regnvand og spildevand i de områder af Beder, hvor vandet løber i samme rør, har stået på siden starten af 2016 og afsluttes nu ved udgangen af januar 2018. Projektleder Pernille Vinther fra Aarhus Vand siger i den forbindelse:

”Vi vil gerne takke borgere og erhvervsdrivende i Beder for deres tålmodighed og forståelse, mens vi har arbejdet i byen. Vi ved, at vi har skabt store gener undervejs, og derfor er vi også glade for, at vi her til slut er lykkedes med at forkorte spærringen på Beder Landevej, så vejen kan åbne langt tidligere end forventet. Det er en rigtig god måde at slutte det samlede projekt af på.”

Projektleder i Aarhus Vand Pernille Vinther i samtale med formand i Arkil Flemming Holm.

Aarhus Vand underskriver samarbejdsaftale med Águas de Portugal - 21. november 2017

Ved en ceremoni den 21. november, hvor den danske ambassadør i Portugal, Michael Suhr, var vært, underskrev Aarhus Vand og Águas de Portugal en samarbejdsaftale i form af et såkaldt memorandum of understanding. Águas de Portugal er den offentlige paraplyorganisation for vandsektoren i Portugal.

Memorandum'et er en bilateral aftale om fremtidig deling af viden og best practise inden for vandforsyning og spildevandshåndtering. Ved ceremonien udvekslede deltagerne synspunkter om de udfordringer, vandforsyningsvirksomheder står over for - fra ledelse til operationelt niveau, herunder disruption og digitalisering i vandsektoren.


Fra venstre: Produktionschef Claus Homann, Aarhus Vand, adm. direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand, adm. direktør João Nuno Mendes, Águas de Portugal, adm. direktør Alexandra Serra, Águas de Portugal Internacional, produktionschef Nuno Broco, Águas de Portugal.

Aftalen er Aarhus Vands bidrag til en mere bæredygtig og effektiv vandsektor i Portugal.

Anders Lynggaard-Jensen, Aarhus Vand, vinder BIOFOS Ressourcepris 2017 - 15. november 2017

Det er en ægte pioner, der har vundet BIOFOS Ressourcepris 2017. Anders Lynggaard-Jensen, fagchef i Aarhus Vand, blev tildelt prisen på 50.000 kroner på årets Dansk Vand Konference på Centralværkstedet i Aarhus tirsdag aften.


Anders Lynggaard-Jensen (th) takker for tildelingen af BIOFOS Ressourcepris 2017. Til venstre Jens Prisum, teknisk direktør i BIOFOS.

Anders Lynggaard-Jensen har gennem de seneste 20 år haft stor betydning for udviklingen af spildevandsområdet både nationalt og internationalt - blandt andet inden for samstyring, procesoptimering, energiudnyttelse og energiproduktion. Han har om nogen været i stand at koble avanceret teoretisk viden til praktisk anvendelse.

Om valget af Anders Lynggaard-Jensen til prisen siger teknisk direktør i BIOFOS, Jens Prisum:

”Vi har fundet en modtager, der må siges virkeligt at være en pioner. Han har stået for en stor del af udviklingen af spildevandsområdet i Aarhus gennem mere end 20 år. Han har været hovedperson i udviklingen af samstyringen mellem afløbssystem og renseanlæg i Aarhus. Han har været ankermand i forhold til at udvikle de aarhusianske renseanlæg til optimal udnyttelse af energien og reducering af CO2. Han har igennem disse projekter bidraget til meget store besparelser både på anlægs- og driftsområdet. Og så har han givet et stærk afsæt i arbejdet med at sælge dansk vandteknologi  til USA.”

I sin takketale sagde Anders Lynggaard-Jensen bl.a.:

”Jeg er glad – rigtig glad og stolt. Og det er med ydmyghed, at jeg modtager prisen. Men alt det, den pris indeholder, kunne jo slet ikke lade sig gøre uden mine gode og engagerede kolleger, så tak til dem.”

Direktør i EnviDan og medlem af BIOFOS’ priskomité, Morten Fjerbæk, lagde vægt på, at BIOFOS med uddelingen af prisen fejrer en person, der ikke normalt kommer i rampelyset:

”Vi fejrer en af hverdagens helte, der oftest flyver under radaren. En person, der har ydet en kæmpe indsats inden for et samfundsmæssigt vigtigt område, men som kun er kendt i en snæver kreds.”

Om BIOFOS Ressourcepris

BIOFOS Ressourcepris tildeles for - enten ved konkret forskning eller udviklingsarbejde - at have opnået ekstraordinære, væsentlige eller nyskabende resultater inden for spildevandsrensning, gennem et årelangt virke at have bidraget til udviklingen af spildevandsrensningen i Danmark eller gennem undervisnings- eller formidlingsaktiviteter at have bidraget til information om spildevandsrensning.

Priskomité afspejler bredden i BIOFOS Ressourcepris

Priskomiteen er under ledelse af Leo Larsen, bestyrelsesformand i BIOFOS, og består desuden af Mogens Henze, professor emeritus fra DTU, Morten Fjerbæk, adm. direktør i EnviDan A/S og Jens Prisum, teknisk direktør i BIOFOS.

Aarhus Vand er blandt Danmarks 20 bedste arbejdspladser - 15. november 2017

I går aftes blev Danmarks bedste arbejdspladser kåret ved et stort gallashow i Cirkusbygningen i København. ​Aarhus Vand fik en rigtig flot 19. plads ud af 89 deltagende i kategorien for danske mellemstore virksomheder (50-499 medarbejdere).

Det er første gang, vi deltager i konkurrencen, som er arrangeret af Great Place to Work.

Fra vores egen branche deltog Billund Vand og Vejen Forsyning - begge i kategorien for mindre danske virksomheder (20-49 medarbejdere). Billund Vand blev kåret til Danmarks bedste arbejdsplads, og Vejen Forsyning fik en flot 5. plads.

Forbrugerne har valgt repræsentant til Aarhus Vands bestyrelse - 2. november 2017

Aarhus Vands forbrugere har valgt Jens Hørup Jensen som medlem af bestyrelsen.

Johanne Sønderlund Birn, Hans Pedersen, Claus Broberg og Lars Bach Andersen er valgt som suppleanter.

Fordeling af stemmerne

 • Jens Hørup Jensen: 350
 • Johanne Sønderlund Birn: 258
 • Hans Pedersen: 205
 • Claus Broberg: 133
 • Lars Bach Andersen: 79
 • Freddy Dam: 75
 • Carsten Petersen: 68
 • Jens Skødt: 55
 • Peter Duffy Obel: 55
 • Michael Gasbjerg: 47
 • Blanke stemmer: 7

Der blev i alt afgivet 1.332 stemmer.

Nu tændes lysinstallation på vandtårnet i Bispehaven - 17. oktober 2017

Fredag den 20. oktober kl. 19.00 sætter vi sammen med Aarhus Kommune strøm til en kæmpe lysinstallation på det 32 meter høje vandtårn i Bispehaven ved Åby Ringvej. Dermed bliver vandtårnet et markant vartegn for Aarhus, der kan ses på 10 kilometers afstand. Alle er velkomne til indvielsen, og de første 100 får mulighed for at komme op i vandtårnet, der rager 108 meter op over havets overflade.

Det er Aarhus Vand og Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, der står bag projektet, som bliver en del af ”Lys på Aarhus”. Det er et projekt, der handler om at bruge lys til at skabe attraktive byrum, gader og pladser, der kan forme og understøtte byens liv nu og i fremtiden. Det er det aarhusianske lysfirma Moto Muto, som har udviklet lysinstallationen.

Vandtårnet, der ligger ud til Åby Ringvej – i ”baghaven” til boligområdet Bispehaven, er i forvejen kendt af de fleste aarhusianere for sin karakteristiske paddehatteform. Med lysinstallationen bliver den nederste del oplyst af en vandeffekt, der understreger vandtårnets funktion. Den øverste del, der kan ses på 10 kilometers afstand, bliver markeret med en linje af lys. Lyset skal symbolisere horisonten, der langsomt skifter farve i takt med, at solen går ned og står op. Lyset og farverne vil skifte sammen med solnedgangen og årstiderne og på den måde understrege det naturlige lys på himlen.

Boligorganisationen Østjysk Bolig er også med i vandtårnsprojektet. Østjysk Bolig arbejder for at skabe et mere trygt Bispehaven, og projektet skal være med til at symbolisere denne udvikling. Beboerne i Bispehaven er derfor inviteret med til indvielsen af lysinstallationen og ”tyvstarter” med en fest, hvor områdets børn går i procession med lys-balloner op til vandtårnet.

Tid og sted

Den officielle indvielse af lysinstallationen finder sted fredag den 20. oktober kl. 19.00 ved vandtårnet på Bispehavevej 22, 8210 Aarhus V.

Aarhus hjælper Indien med vandforsyning og spildevandsrensning - 16. oktober 2017

Aarhus Kommune og Aarhus Vand har indgået et 4-årigt samarbejde med Indien om håndtering af vand i byen Udaipur. Det er et samarbejde på myndighedsniveau, og formålet er blandt andet at bane vej for dansk eksport af vandteknologiløsninger.

Samarbejdet mellem Udaipur og Aarhus blev officielt sat i gang i november 2016, da Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard besøgte Udaipur og underskrev en samarbejdsaftale. Samarbejdet drejer sig om vandforvaltning i Udaipur, og det er hensigten også at understøtte aktiviteter i delstaten Gujarat gennem et såkaldt water hub mellem Gujarat og Danmark.

Samarbejdsaftalen skal overordnet understøtte øgede relationer mellem Indien og Danmark, bidrage til fattigdomsbekæmpelse, forbedret regulering på vandområdet og desuden understøtte den danske vandsektors eksportmuligheder i Indien.

Det er Udenrigsministeriet, der med udviklingsmidler finansierer samarbejdet, som også understøttes af en vækstrådgiver, der siden august 2017 har været ansat på ambassaden i Udaipur. I juni besøgte repræsentanter fra Aarhus Kommune og Aarhus Vand Udaipur for at afdække de områder, som samarbejdet skal omfatte. Drøftelserne med de indiske partnere har ført til, at der arbejdes videre på at etablere samarbejder om følgende emner:

Reducering af vandtab
Udaipur ønsker at etablere en stabil vandforsyning, hvor der er vand alle timer i døgnet og alle ugens dage. I dag er der kun tryk på drikkevandssystemet få timer dagligt, og visse steder ikke engang dagligt. Vandtabet er stort, så hvis der skal etableres en stabil vandforsyning, er det nødvendigt at reducere vandtabet.

Gas- og energiproduktion på renseanlæg
I dag findes der i Udaipur et renseanlæg, der renser 25 millioner liter spildevand om dagen, hvilket udgør ca. 30 procent af byens spildevand. I de kommende år er det hensigten at etablere behandling af alt spildevand. Der er ikke etableret gasproduktion, og på grund af utilstrækkelig forsyning fra det offentlige el-net drives det nuværende renseanlæg af generatorer. Det er derfor planen at etablere egen energiproduktion til et kommende renseanlæg baseret på de ressourcer, som spildevandet indeholder.

Genopretning af søer
Udaipur er en turist-destination - især på grund af de smukke søer og de mange paladser og templer, der ligger ved søerne. Desværre er tilstanden af søerne ikke god på grund af udledning af urenset spildevand og affald. Derfor er der planlagt et samarbejde om spildevandsstrukturen, adskillelse af regnvandsopsamling og spildevand, overvågning og eventuel sø-restaurering.

Udaipur - en nyetableret pumpestation ved Fateh Sagar Lake.


Udaipur - bro ved Lake Pichola.


Udaipur - råvandsindtag til Jaisamand Water Treatment Plant. Drikkevandsforsyningen baseres primært på overfladevand. Dette vand kommer fra Lake Jaisamand, der ligger ca. 50 km fra Udaipur.

Trafikken omlægges i Beder på grund af vejarbejde - 6. oktober 2017

I Beder har både Beder Landevej og Byvej på strækningen mellem Kirkebakken og Byagervej siden mandag været lukket for gennemkørsel på grund af vejarbejde. Nu åbnes der for gennemkørsel på Byvej undtaget i myldretiden fra kl. 6.00 – 9.00 og kl. 14.00 – 17.00.

Aarhus Vand er i gang med at adskille regnvand og spildevand i de områder af Beder, hvor vandet løber i samme rør. Det sker som led i en fornyelse af rørsystemet, der er gammelt og slidt – og som led i tilpasning af byen til klimaforandringerne.

Det er entreprenørvirksomheden Arkil, der udfører opgaven for Aarhus Vand, og siden mandag har gravemaskinerne været i gang med at grave ud til en ny regnvands-ledning på Beder Landevej på strækningen mellem Kirkebakken og Byagervej. Det betyder, at vejen på dette stykke er lukket for gennemkørsel, da hele vejens bredde skal graves op.

Indtil i dag har Byvej, der ligger parallelt med Beder Landevej - og er nærmeste omkørsel, også været lukket for gennemkørsel med undtagelse af busser. Grunden til, at vejen har været spærret for biler, er, at busserne, der normalt kører af Beder Landevej, har fået omlagt deres ruter, så de i stedet kører ad Byvej. Midttrafik har vurderet, at det var nødvendigt med gennemkørselsforbud for biler på Byvej, for at busserne kan passere hinanden og for at undgå busforsinkelser på grund af den øvrige trafik.

Det har imidlertid givet så store trafikale gener for lokalsamfundet i Beder, at Midttrafik nu i samarbejde med Aarhus Kommune har åbnet for gennemkørsel - undtagen i myldretiden fra kl. 6.00 – 9.00 og kl. 14.00 – 17.00. I dette tidsrum henvises bilisterne til omkørsel ad Oddervej, når de skal igennem Beder.

Projektet med adskillelse af regnvand og spildevand på Beder Landevej varer frem til marts 2018.

Aarhus Universitet styrker forskning i vandteknologi med forskningscentret WATEC - 4. oktober 2017

Direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, er blandt talerne, når Aarhus Universitet d. 6. oktober indvier et forskningscenter for vandteknologi. AU Centre for Water Technology (WATEC) skal samle og styrke forskningen inden for vandteknologier.

Lars Schrøder hilser det nye center velkommen:

”Med klimaforandringerne og en hastig udvikling af byers størrelse er der nok at tage fat på.  For at imødekomme disse udfordringer er vi nødt til at være innovative, og jeg byder det stærke forskningscenter, WATEC, velkommen til et samarbejde inden for en bred vifte af muligheder med afsæt i højteknologiske løsninger”.

Læs pressemeddelelse fra Aarhus Universitet om WATEC.

Aarhus Vand stiller op i international konkurrence i USA - 3. oktober 2017

Et team af spildevandsfolk fra Aarhus Vand og VandCenter Syd i Odense deltager i "The Operational Challenge" i drifts- og vedligeholdelsesopgaver på dette års WEFTEC-konference i Chicago.

Under navnet ”The Great Danes” skal Nerea Uri fra VandCenter Syd sammen med Dia Kjellerup, Frank Blichfeldt Davidsen, Jens H. Christensen og Flemming Bomholt Møller, alle fra Aarhus Vand, forsøge at vinde hæder til den danske spildevandsbranche i konkurrencen "The Operational Challenge". Konkurrencen afholdes under dette års WEFTEC-konference og -udstilling, som finder sted fra den 30. september til den 4. oktober  i Chicago.

Hård konkurrence

Teamet skal konkurrere imod forsyningsselskaber fra en lang række lande i drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for: Laboratoriedrift, vedligehold af pumper, reparationsopgaver på rørsystemer, sikkerhedsredningsopgaver samt procesviden. En af opgaverne går ud på at reparere en utæthed i kloaksystemet. Man skal save et plastikrør over og tilpasse og montere et rørstykke med en rørforgrening ved utætheden. Det har teamet under to minutter til. Og selv om alle i teamet er specialister inden for hver deres område og har mange års erfaring bag sig, bliver konkurrencen hård, vurderer Flemming Bomholt Møller, som er ”team coach”. Han siger:

”Konkurrencen er en slags ’spildevandets olympiade’ i USA, og vores amerikanske kolleger tager det ekstremt seriøst og træner hele året til dén - og til lignende konkurrencer. Vi har kun nået at træne seks gange, og vi har desuden den udfordring, at vi skal dyste på noget andet udstyr, end vi er vant til. Heldigvis har vi inden konkurrencen fået træning i brug af det amerikanske udstyr af kolleger fra Aarhus Vands samarbejdspartner i Chicago – vandselskabet The Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago. Men realistisk set skal vi være meget tilfredse, hvis vi kommer i den bedste halvdel. Formålet er heller ikke at vinde, men at skabe opmærksomhed på dansk vandindustri. Derudover er det god teambuilding, og deltagelsen giver os mulighed for at networke og suge viden til os på WEFTEC-konferencen.”

"The Great Danes" fotograferet i Aarhus inden afrejsen til USA. Fra venstre Jens H. Christensen, Dia Kjellerup, Nerea Uri, Flemming B. Møller og Fank B. Davidsen.

FAKTA

WEFTEC, som afholdes 30. sept. – 4. okt. i Chicago, er en af verdens største konferencer inden for vandteknologi. Læs mere på www.weftec.org

The Operational Challenge er en del af konferencen. Se eksempler på, hvordan der konkurreres på http://urlen.dk/KNf

Stem på din kandidat til Aarhus Vands bestyrelse - 28. september 2017

I 2018 skal vi have en ny bestyrelse, og fra torsdag den 28. september og frem til torsdag den 26. oktober kan forbrugerne stemme på deres kandidat til bestyrelsen.

Aarhus Vands forbrugere kan stemme på én af disse 10 kandidater:

 • Peter Duffy Obel
 • Claus Broberg
 • Jens Skødt
 • Jens Hørup Jensen
 • Freddy Dam
 • Michael Gasbjerg
 • Carsten Petersen
 • Hans Pedersen
 • Johanne Sønderlund Birn
 • Lars Bach Andersen

Se en præsentation af kandidaterne og afgiv din stemme her.

Resultatet foreligger torsdag den 2. november 2017 og bliver offentliggjort her på vores hjemmeside. Den valgte repræsentant indtræder i bestyrelsen i begyndelsen af 2018.

Fra 2018 vil bestyrelsen for Aarhus Vand være sammensat således:

 • To eksterne medlemmer
 • Tre medlemmer af Aarhus Byråd
 • Tre medarbejderrepræsentanter
 • En forbrugerrepræsentant
Kogepåbud i Hjortshøj Stationsby vedrører ikke Aarhus Vands kunder - 31. august 2017

Er du kunde hos Aarhus Vand, kan du fortsat trygt drikke vandet fra hanen - det er helt rent. Derimod skal alle, der er tilknyttet det private vandværk i Hjortshøj Stationsby, koge vandet på grund af fund af coliforme bakterier i drikkevandet.

Vandværket i Hjortshøj Stationsby er privatejet og dermed ikke en del af Aarhus Vands forsyningsområde. Forureningen med coliforme bakterier i Hjortshøj Stationsby har derfor ingen betydning for Aarhus Vands kunder.

Hjortshøj Stationsbys vandværk oplyser, at alle beboere i området har fået en folder i deres postkasse, der fortæller, hvilke forholdsregler der er i forhold til at bruge vandet.

Informationerne findes også på Hjortshøj Stationsbys vandværks hjemmeside.

Ingen spor af ukrudtsmidlet chloridazon i Aarhus - 30. august 2017

På baggrund af fund af rester af sprøjtegiften chloridazon-desphenyl i drikkevandet flere steder i landet har vi taget vandprøver fra vores otte vandværker for at undersøge for eventuelle forekomster af stoffet. Resultatet af disse prøver foreligger nu, og der er ikke fundet indhold af hverken chloridazon eller af nedbrydningsprodukterne chloridazon-desphenyl og chloridazon-methyl-desphenyl i drikkevandet.

Teamleder for Grundvand og Vandkvalitet i Aarhus Vand, Jørn-Ole Andreasen, glæder sig over, at prøverne er rene og siger:

”Det er jeg meget lettet over, for det betyder, at vi har fået sikkerhed for, at vi har sendt rent vand ud til vores kunder. Men selv om alle prøver altså var rene, vil vi fortsat holde et skarpt øje på chloridazon-desphenyl. Vi lægger nu stoffet ind i vores faste analyseprogram - også selv om det ikke optræder på den liste af sprøjtegifte, som de danske vandselskaber er forpligtet til at teste for.”

Chloridazon-desphenyl er et nedbrydningsprodukt af chloridazon, der i dag er forbudt i Danmark. Det er et ukrudtsmiddel, der tidligere har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg.

Forbrugerne skal vælge repræsentant til Aarhus Vands bestyrelse - 29. august 2017

I 2018 skal Aarhus Vand have en ny bestyrelse, men allerede fra torsdag den 31. august kan man stille op som kandidat til at blive forbrugernes repræsentant i bestyrelsen.

Forbrugerne bliver repræsenteret med ét medlem i den kommende bestyrelse for Aarhus Vand. Sammen med resten af bestyrelsen skal det forbrugervalgte medlem være med til at realisere Aarhus Vands vision om at blive Danmarks førende vandselskab. Aarhus Vands kerneforretning består i at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte grundvandet.

Aarhus Vands bestyrelse består af repræsentanter fra erhvervslivet, byrådspolitikere, medarbejderrepræsentanter og altså en repræsentant for forbrugerne. Om denne sammensætning siger adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder:

”Vi har en bredt sammensat bestyrelse, og det giver en alsidig dialog i arbejdet med de overordnede rammer, der skal sikre, at virksomheden giver værdi for vores kunder, vores ejere, samarbejdspartnere og for samfundet.”

Opstilling som kandidat
Ønsker man at stille op som kandidat, kan man gøre det fra den 31. august til den 21. september via Aarhus Vands hjemmeside. For at stille op skal man være myndig efter dansk ret og kunne dokumentere, at der er 25 forbrugere fra forsyningsområdet, der støtter ens opstilling.

Valget foregår i oktober
Valget af forbrugerrepræsentant foregår fra den 28. september til den 26. oktober, og valgresultatet offentliggøres den 2. november. Den valgte repræsentant indtræder i bestyrelsen i januar 2018.

Mere om valget
Læs mere om valget. Her finder man blandt andet valgregulativet og vejledning for opstilling og valg.

Om Aarhus Vands bestyrelse
Aarhus Vand blev den 1. januar 2010 et selvstændigt aktieselskab, som er 100 procent ejet af Aarhus Kommune. Det skete som følge af en ny lovgivning for vandsektoren i Danmark.

Fra 2018 vil bestyrelsen for Aarhus Vand være sammensat således:

 • To eksterne medlemmer
 • Tre medlemmer af Aarhus Byråd
 • Tre medarbejderrepræsentanter
 • En forbrugerrepræsentant
Vandtårn i Aarhus bliver lysinstallation - 28. august 2017

Vandtårnet i Hasle lægger snart beton til en lysinstallation, der skal gøre vandtårnet til et pejlemærke for Aarhus og skabe positiv opmærksomhed på boligområdet Bispehaven, der har vandtårnet liggende i ”baghaven”.

Vandtårnet er i forvejen kendt af de fleste aarhusianere med sin markante ”paddehatteform” og beliggenheden i Hasle ud til Ringvejen. Tårnet er 32 meter højt, det rager 108 meter op over havets overflade og kan ses 10 kilometer væk. Det er ejet af Aarhus Vand og er det eneste vandtårn i byen, der stadig er i drift. Det er bygget i 1970 og kan rumme 2.100 kubikmeter vand. Udover at fungere som reservoir for drikkevand sikrer tårnet vandtrykket i området. Vandet pumpes fra vandværket op i den øverste del af tårnet, og så sørger tyngdekraften for, at vandet kommer ud til forbrugerne med tilpas tryk på.

Nu får den grå beton på vandtårnet en lyssætning, der – ikke mindst om aftenen - skal gøre det til et pejlemærke for området omkring Bispehaven - og for resten af byen. Det er Aarhus Vand og Center for Byens Anvendelse i Aarhus Kommune, der står bag projektet, som bliver en del af ”Lys på Aarhus”. Det er projekter, der handler om at bruge lys til at skabe attraktive byrum, gader og pladser, der kan forme og understøtte byens liv nu og i fremtiden. Projekterne har forskellige formål og karakter, men ens for dem alle er et ønske om at involvere både borgere og erhvervsliv i udviklingen af de forskellige byrum. Derfor er boligorganisationen Østjysk Bolig også med i vandtårnsprojektet. Østjysk Bolig arbejder for at skabe et mere trygt Bispehaven, og vandtårnsprojektet skal være et synligt symbol på denne udvikling i et ellers udsat boligområde.

Det aarhusianske lysfirma Moto Muto har vundet opgaven med at lyssætte vandtårnet, og onsdag den 30. august tester firmaet enkelte delelementer af lysinstallationen, for at sikre at projektet i dets endelig form har den ønskede effekt. Beboerne i Bispehaven er inviteret med til begivenheden, og de vil sammen med trafikanterne på Ringvejen blive vidne til en illumination, hvor den nederste del af tårnet bliver oplyst af en vandeffekt, der understreger vandtårnets funktion. Den øverste del, der kan ses på 10 kilometers afstand, bliver markeret med en linje af lys. Lyset skal symbolisere horisonten, der langsomt skifter farve i takt med, at solen går ned og står op. Lyset og farverne vil skifte sammen med solnedgangen og årstiderne og på den måde understrege det naturlige lys på himlen.

Den officielle indvielse af lysinstallationen finder sted fredag den 20. oktober.

Aarhus Vand undersøger drikkevandet for rester af ukrudtsmidlet chloridazon - 25. august 2017

Flere steder i landet er der fundet rester af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon i drikkevandet. I Odense er vandværket Dalumværket taget ud af drift på grund af fund af stoffet i det vand, værket leverer til forbrugerne. I Aarhus afventer vi svar på prøver fra otte vandværker.

I hovedstadsområdet har vandselskabet Hofor, der leverer drikkevand til godt en million mennesker, ikke fundet stoffet på nogle af dets vandværker og meddeler, at der derfor her og nu ikke er grund til bekymring for vandkvaliteten i deres forsyningsområde.

I Aarhus Vand har vi på baggrund af fundene i bl.a. Odense taget vandprøver fra vores otte vandværker med henblik på en undersøgelse af eventuelle forekomster af stoffet. Resultatet af disse prøver foreligger inden for to uger.

Desphenyl-chloridazon optræder ikke på den liste af sprøjtegifte, som de danske vandselskaber hidtil har testet for. Stoffet er et nedbrydningsprodukt af chloridazon, der i dag er forbudt i Danmark. Det er et ukrudtsmiddel, der tidligere har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg.

Stor interesse for helhedsplanen for Tangkrogen - 16. august 2017

Mere end 100 borgere mødte mandag eftermiddag op til en høring om Aarhus Kommunes forslag til en helhedsplan for Tangkrogsområdet. Bølgerne gik ind imellem højt, og en del var kritiske – især over for forslaget om at ændre på kystlinjen. Men der var også positive røster og opbakning til en udvidelse og flytning af Marselisborg Renseanlæg.

Byrådsmedlem Steen B. Andersen (i midten) svarede på spørgsmål om helhedsplanen.

Høringen foregik i et telt på Tangkrogen, og byrådsmedlem Steen B. Andersen (S) bød velkommen og gav udtryk for, at han godt var klar over, at forslaget skaber stor debat – ikke mindst på de sociale medier. Han sagde:

”Forslaget vækker stærke følelser. Jeg kan konstatere, at det vækker glæde hos nogle - blandt andre lystfiskerne, som forudser bedre forhold, men forslaget bliver også mødt med skepsis og endda modstand. Vi har i byrådet brug for input til planen, og jeg vil opfordre jer til at deltage i den demokratiske proces ved at sende jeres forslag til Byrådet og Teknisk Udvalg. Høringsfristen er lang og varer helt til den 13. september.”

Herefter gik Steen B. Andersen, som er formand for Kulturudvalget og medlem af Teknisk Udvalg, over til at fortælle om baggrunden for helhedsplanen, der rummer en udvidelse af lystbådehavnen og Tangkrogens areal, og som giver plads til at flytte og udvide Marselisborg Renseanlæg. En udvidelse af renseanlægget er nødvendig, fordi befolkningstallet i kommunen stiger med mere end 4.000 om året, og fordi anlægget skal rense spildevandet fra kloakoplandene til Åby og Viby Renseanlæg, der begge nedlægges. Steen B. Andersen sagde:

”Det er mit indtryk, at der kun er få, som er imod en flytning og udvidelse af renseanlægget, som vil betyde, at vi får renset spildevandet bedre og billigere. Derudover frigør det arealer i Viby og Åby, som kan bruges til andre formål.”

Han forklarede, at behovet for at finde plads til renseanlægget naturligt har givet anledning til at lave en helhedsløsning for området, der også tager højde for, at der er et stort pres på de rekreative områder i andre dele af Aarhus. Derfor rummer planen et integreret forslag til, hvordan man kan give mere plads til lystsejlads og andre aktiviteter på vandet. Og planen indeholder en udvidelse af Tangkrogen, så der kommer flere parkeringspladser, og der dannes en ny og bedre strandpromenade og et større areal til events.

Han pointerede, at der er tale om en såkaldt forhøring til forslaget, så der er stadig gode muligheder for at påvirke projektet med nye idéer og forslag. Forhøringen skal hjælpe med at pege på de emner, der ønskes behandlet i den videre udformning af forslaget og i en kommende miljøundersøgelse.

Der var flere spørgsmål til byrådspolitikeren om placeringen af renseanlægget. Blandet andet blev der spurgt, om anlægget kunne placeres på Aarhus Havns arealer i stedet for i området øst for den nuværende placering – et område, der på nuværende tidspunkt er vandområde. Det ville frigive kvadratmeter i området omring Tangkrogen. Til det svarede han, at der er gode argumenter for den foreslåede beliggenhed, og at man ikke bare kan inddrage havnens arealer. Det vil kræve en ekspropriation, og det er der ikke planer om.

Efter Steen B. Andersens oplæg kunne borgerne stille spørgsmål til relevante fagpersoner om de enkelte elementer i planforslaget: En udvidet lystbådehavn, en udvidelse af Tangkrogen, et nyt Marselisborg Renseanlæg samt nye vej- og stiforbindelser i området. Der var endvidere arrangeret rundvisninger på både lystbådehavnen og på renseanlægget.

Omkring 75 borgere deltog i rundvisningerne på renseanlægget, og der var her stor forståelse for, at der skal etableres et nyt anlæg. Og mange var nysgerrige efter at høre om de muligheder, der ligger i at udnytte ressourcerne i spildevand til blandt andet energi og gødning.

Læs mere om helhedsplanen på www.aarhus.dk/tangkrogen. Her er der også information om, hvordan man afgiver høringssvar.

Aarhus Vand ligger i top 6 på effektivitet - 7. august 2017

Aarhus Vand er blandt de seks mest effektive selskaber inden for kloakering og spildevandsrensning i Danmark. Det viser en benchmarkingundersøgelse, som er lavet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Vandselskaberne i Danmark er alle kommunalt ejede og underlagt statslig kontrol og regulering, som skal sikre lave vandpriser for forbrugerne.

Den statslige kontrolmyndighed på området, Forsyningssekretariatet, der hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, sammenligner hvert år selskabernes effektivitet og laver en benchmarkingrapport, der udpeger de mest effektive selskaber – i ulige år på spildevandsområdet og i lige år på drikkevandsområdet.

Sekretariatet beregner ud fra en række økonomiske og tekniske data, som selskaberne har pligt til at indrapportere, hvor meget de enkelte vandselskaber må tjene, og hvor meget de skal effektivisere.

Aarhus Vand er i årets rapport udpeget som et frontselskab, som andre selskaber måles op imod. Selskabet ligger i top 6 i forhold til effektivitet inden for kloakering og spildevandsrensning, og det betyder, at Aarhus Vand i modsætning til de fleste andre vandselskaber, slipper for ekstra krav om effektivisering. Det kommer vores kunder til gode i form af en lav vandpris, samtidigt med at kvaliteten er i top.

Park ved MarselisborgCentret kombinerer sundhed, rehabilitering og klimatilpasning - 21. juli 2017

Området ved MarselisborgCentret i Aarhus skal omdannes til en grøn oase, der forener sundhed, park, aktiviteter, rehabilitering og klimatilpasning. Aarhus Vand støtter projektet, der udnytter regnvand fra veje og tage til rekreative formål.

MarselisborgCentret er et center for rehabilitering, forskning og udvikling, og formålet med parken er at skabe et nyt, levende byrum i og omkring centret, der dels imødekommer behovet for udendørs rehabiliteringsaktiviteter til centrets brugere, dels behovet for en helstøbt klimatilpasningsindsats i området. Parken bliver offentlig, og det er planen, at den også vil blive brugt af de mange beboere på Frederiksbjerg i det centrale Aarhus.

Klimatilpasning og rehabilitering går hånd i hånd

MarselisborgCentret har sammen med Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Vand, Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal afsat 45 mio. kr. til projektet. Parken tegnes af Kristine Jensens Tegnestue, som vandt opgaven efter en arkitektkonkurrence. Om vinderprojektet siger projektleder Gustav Z. Brade fra Realdania:

- Det er et innovativt eksempel på, hvordan man gennem klimatilpasning kan skabe både dobbel og tripelværdi. Ikke alene bliver området klimatilpasset, men projektet medvirker også til at skabe nye rehabiliteringsformer og møder på tværs af grupper. Og så bliver det bare et fantastisk smukt og indbydende åndehul i Aarhus.


Nye veje og stier

Området får en ny ind- og udkørsel fra Kongsvang Allé, og Hospitalsvejen, der adskiller parken fra MarselisborgCentret, sløjfes. En ny vej og nye stier skal binde MarselisborgCentret og parken sammen til en helhed med vandløb, grønne områder, æblelund og skovområder.

Parkens nye stier skal åbne området op og invitere borgerne indenfor. Stierne skal inspirere til aktiviteter, bevægelse og naturoplevelser for alle brugere, og anlægges så alle uanset funktionsniveau kan færdes trygt på dem.

Anlægsfasen forventes at strække sig fra foråret 2018 til slutningen af 2019.

Parken skal binde området ved MarselisborgCentret sammen til en helhed med plads til rehabilitering, leg, motion og masser af regnvand fra veje og tage. Illustration: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Vi bygger nyt vandværk i Beder - 16. juli 2017

Den 1. juni har vi udsendt prækvalifikation på opgaven med at opføre et nyt vandværk i Beder. Vandværket planlægges at være opført med udgangen af 2019.

Vandforsyningen i Aarhus skal på længere sigt baseres på seks af de nuværende otte vandværker. De blivende vandværker skal derfor sikres, så de kan være i funktion i mange år endnu.
 
Et af de blivende vandværker ligger i Beder. Vi har her lavet en analyse af, om det nuværende vandværk kan opgraderes til gældende og fremtidige standarder, og resultatet har været, at det mest optimale er at bygge et nyt vandværk. Det bliver opført ved siden af det nuværende vandværk, så det eksisterende vandværk kan holdes i drift i hele byggeperioden.


Skitse af hvordan det nye vandværk kan placeres ved siden af det eksisterende.
 
Det er Aarhus Vands vision for et nyt vandværk i Beder, at der opføres et anlæg, som efterlever såvel nutidens krav og lovgivning som forventninger til fremtiden for vandværker i Aarhus Vand, og som bygger videre på de erfaringer, der er gjort i forbindelse med Truelsbjergværket, som er vores nyeste vandværk.
 
Nøgleordene for opførelsen af Bederværket, som det kommer til at hedde, er fleksibilitet og forsyningssikkerhed - og selvfølgelig DDS-standard (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed). Bl.a. for at sikre dette skal vandbanerne gennem værket opdeles i tre selvstændige linjer helt ude fra kildepladsen og frem til rentvandsbeholderne.
 
I forbindelse med projektet arbejdes med en række innovationselementer. Styring og automation er her centralt for at få et energi-optimalt anlæg med lave driftsomkostninger. Det ønskes også at videreudvikle på nogle af principperne inden for vandbehandling. Desuden ønskes nye bæredygtige løsninger på håndtering af det okkerslam, der er et restprodukt fra vandbehandlingen.
 
Selve vandbehandlingsanlægget udføres som et lukket anlæg uden åbne vandoverflader i kontakt med atmosfærisk luft. Rentvandstankene skal være overjordiske og fuldt inspicerbare. Begge dele er yderligere med til at sikre forsyningssikkerheden. Herudover udføres anlægget, så vandbehandlingsanlægget er fysisk adskilt fra bygningen. Det er også med til at understøtte fleksibilitet og tilpasningsmuligheder i forhold til fremtidens behov. Det er også et ønske, at vandværket kan bidrage til lokalområdet, og en mulighed er her, at området, der i dag er lukket, åbnes, så man kan komme tæt på anlægget, og se hvor drikkevandet kommer fra.


Skitse af hvordan vandværksområdet kan tænkes disponeret.

På jagt efter sjælden guldsmed - 14. juni 2017

Børn og voksne var i går på jagt efter en sjælden guldsmed, som lever i søen i Vorrevangsparken i det nordlige Aarhus. Nogle eksemplarer af arten ”gulvinget hedelibel” skulle på grund af et klimatilpasningsprojekt i parken flyttes til en nærliggende sø.

I søen i Vorrevangsparken lever den gulvingede hedelibel, som er en sjælden guldsmedart – især i by-områder. Som led i Aarhus Vands klimatilpasningsprojekt i Vorrevangs-området kommer vi til at forstyrre dyrelivet i søen, og for at sikre, at guldsmeden ikke forsvinder, skulle nogle eksemplarer af arten flyttes. 

Bevæbnet med fangstnet kastede de fremmødte børn og voksne sig ved et arrangement i parken den 13. juni ud i jagten på nogle eksemplarer af den gulvingede hedelibel. Planen var, at de efterfølgende skulle flyttes til en ny sø på Trianglen, som er det grønne område ved Bethesdavej og Gustav Holms Vej – tæt på Vorrevangsparken.

Desværre lykkedes det ikke i denne omgang at indfange den sjældne guldsmed. Til gengæld fik børnene en lang række andre dyr i nettet: myggelarver, bugsvømmere, haletudser, vandkalve og vandnymfer. Da disse dyr også er vigtige for økosystemet, blev de flyttet til Trianglen, og klimaprojektet i Vorrevangparken fortsætter som planlagt.

Ifølge naturhistoriker Lars Brøndum fra Naturhistorisk Museum, som stod for jagten, vil den guldvingede hedelibel forhåbentligt selv finde vej til den nye sø.

TV2 Østjylland dækkede arrangementet. Se indslaget.

Politisk flertal for flytning af Marselisborg Renseanlæg - 16. maj 2017

Et flertal i Aarhus Byråd er positiv over for en helhedsplan for området ved Tangkrogen, som blandt andet indebærer en flytning af Marselisborg Renseanlæg.

Marselisborg Renseanlæg ligger på Sumatravej ved Tangkrogen og er nabo til Marselisborg Lystbådehavn. Om få år vil renseanlægget have for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et hastigt stigende antal borgere i Aarhus Kommune. Og da der ikke er plads til at udvide anlægget på den nuværende placering, foreslås det i en helhedsplan for Tangkrogs-området at bygge et nyt og større renseanlæg med en ny placering længere ud mod Østhavnen.

Illustration: Aarhus Kommune

Med flytningen af renseanlægget bliver der ifølge helhedsplanen plads til at udvide lystbådehavnen til det dobbelte, så der vil være mere plads til både og vandsportsaktiviteter. Planen omfatter også en udvidelse af strandparken ved Tangkrogen.

Billigst og bedst at flytte renseanlægget
Renseanlæggets kapacitet forventes udvidet til 480.000 personer, og det skal sammen med Egå Renseanlæg på sigt rense al spildevand i kommunen. Direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, forklarer placeringen af de nye renseanlæg således:

”Det er den billigste løsning kun at have to renseanlæg i kommunen, og det indebærer, at renseanlæggene i Viby og Åbyhøj nedlægges. For 10 år siden havde vi 17 renseanlæg, nu er vi nede på fire, og med en yderligere centralisering til kun to anlæg reducerer vi driftsudgifterne med op til 40 procent årligt. Derudover er det miljømæssigt den bedste løsning at placere renseanlægget ved Østhavnen i stedet for i Viby eller Åbyhøj. Der er en risiko for overløb af spildevand på et renseanlæg ved meget kraftig regn. Hvis de overløb sker i Viby eller Åbyhøj, løber spildevandet ud i Aarhus Å og dermed gennem byen og ud i havneområdet ved Dokk1. Hvis der sker et overløb ved det nye Marselisborg Renseanlæg, vil vandet i stedet løbe ud et godt stykke ude i bugten, hvor det gør mindst skade.”

Verdens mest ressourceeffektive renseanlæg
Renseanlægget, der skal stå klar i 2026, kommer til at hedde Marselisborg Ressourceanlæg. Ambitionen er, at det – udover at leve op til nuværende og kommende krav om spildevandsrensning – bliver verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Navnet signalerer, at anlægget - udover at rense spildevand og sikre et optimalt vandmiljø i Aarhus bugt - kommer til at producere overskudsenergi og næringsstoffer af spildevand i et omfang, der ikke er set andre steder i verden.

Læs mere om Marselisborg Ressourceanlæg her (engelsk).

Helhedsplanen er efter en byrådsbehandling den 10. maj sendt i høring med henblik på at få forslag og idéer til projektet.

Vandledningerne holder i 100 år - 12. maj 2017

Aarhus Vand producerer 15 millioner kubikmeter rent drikkevand om året og vedligeholder løbende det 1.500 km lange vandledningsnet, som skal holde i 100 år.

I et interview med Jack Fridthjof fra TVAarhus fortæller projektchef i Aarhus Vand Morten Østergaard om, hvordan vandledningerne i Aarhus løbende bliver renoveret, så der både nu og i fremtiden er rent og tilstrækkeligt drikkevand til alle.

Se indslaget.

Aarhus Vand investerer overskud i infrastruktur og klimatilpasning - 9. maj 2017

Aarhus Vands årsregnskab viser, at selskabet kom ud af 2016 med et driftsoverskud på 50,5 mio. kr. efter skat. Overskuddet bruges til investering i fornyelse af drikkevands- og kloaksystemet, i klimatilpasning og i grundvandsbeskyttelse.

Aarhus Vand sænkede i 2016 prisen på vand med 12 procent. Det gav selskabet en indtægtsnedgang på 60 mio. kr., hvilket er hovedårsagen til, at driftsoverskuddet er faldet fra 85 mio. kr. i 2015 til 50,5 mio. kr. i 2016.

Prisnedsættelsen blev til dels opvejet af øgede indtægter i 2016 på tilslutningsbidrag, der er en følge af, at indbyggertallet i Aarhus Kommune steg med 5.000 i 2016.

Derudover har Aarhus Vand haft øgede indtægter på salg af grøn el og varme produceret på selskabets renseanlæg.

Aarhus Vands årsrapport 2016.

Indtægter og udgifter skal balancere
Aarhus Vand er ejet af Aarhus Kommune og er underlagt et ”hvile-i-sig-selv-princip” og en statslig regulering af priserne. Det betyder, at der er et loft på vandprisen, og at selskabets indtægter og udgifter skal balancere. Indtægterne må udelukkende gå til at dække de omkostninger, selskabet har til drift og investeringer i forhold til at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde vand- og kloaksystemerne, lave klimatilpasning og grundvandsbeskyttelse.

Driftsoverskuddet bruges derfor til investeringer, og ifølge økonomidirektør i Aarhus Vand, Mads Bayer, er det en økonomisk fordel for forbrugerne, at der er et overskud. Det bruges nemlig til at nedsætte selskabets udgifter til lån til investeringer. Og Mads Bayer er tilfreds med overskuddet:

”Det er tilfredsstillende, at vi trods en stor prisnedsættelse i 2016 stadig leverer et solidt driftsoverskud. Det gør, at vi har økonomisk råderum til at investere i at tilpasse vores infrastruktur til byens hastige udvikling og til klimaforandringerne.”

Klimatilpasning kræver store investeringer
Og netop klimatilpasning er en stor post på budgettet. Aarhus Vand har i 2016 bl.a. investeret i færdiggørelsen af 14 klimatilpasningsprojekter, som beskytter Lystrup mod de oversvømmelser, beboerne oplevede i 2012.

Derudover har Aarhus Vand overtaget drift og vedligeholdelse af slusen ved Dokk1, som beskytter midtbyen mod oversvømmelser.

Desuden indarbejder Aarhus Vand klimatilpasning i forbindelse med fornyelse af kloakledninger. Der sker bl.a. ved at lægge ledninger med større kapacitet, ved at adskille regn- og spildevand og ved etablere søer til opbevaring af vand ved kraftig regn.

I forhold til at sikre rent vand i hanerne har selskabet investeret 7,7 mio. kr. i grundvandsbeskyttelse i 2016.

Driftsomkostninger er faldet
Aarhus Vands årsregnskab viser et fald i driftsomkostningerne på 9,1 mio. kr. i forhold til 2015. Det skyldes effektiviseringer, lavere eludgifter, at selskabet har høstet udbyttet af nedlæggelsen af nogle mindre, urentable renseanlæg, pumpestationer og vandværker og har haft færre brud på vand- og spildevandsledningerne og dermed et lavere vandtab.

Et lavt vandtab er med til at sikre et lavt omkostningsniveau, og det betyder, at der ikke tæres så hårdt på grundvandsressourcerne.

Vandtabet var i 2016 det laveste i 10 år og nede på 5,5 procent. Det er 27 procent lavere end i 2015.

Partnerskab giver effektiviseringer
På investeringssiden er der sket en stigning fra 2015 på næsten 100 mio. kr. i klimatilpasning og fornyelse af kloaksystemet. Til trods for øgede aktiviteter er det lykkedes at skabe en samlet effektivisering på 3 procent i 2016 på anlægsprojekterne. Det forklarer Mads Bayer således:

”Det skyldes først og fremmest, at vi arbejder i et offentligt-privat partnerskab om fornyelse af vores vand- og spildevandsledninger. Omfattende, fleksible langtidsaftaler og tæt samarbejde med andre vandselskaber, entreprenører, rådgivere osv. giver os lavere anlægsudgifter. Konkret betyder partneraftalen, at vi over en 10-årig periode får lavet 40 procent flere projekter og investeringer for de samme penge. Til fordel for klimaet og forbrugernes pengepung.”

Vi renser vandledninger med "slush ice" - 27. april 2017

Driftsingeniør Rasmus Bærentzen fra Aarhus Vand fortæller på TV2 Østjylland om et nyt forsøg med at rense vandledninger for urenheder med is tilsat salt.

Metoden blev testet  i dag torsdag den 27. april på Ringkøbingvej ved Den Gamle By. Herefter bliver den testet i Viby i et område, hvor nogle beboere oplever, at der er partikler i vandet, og der er derfor behov for rensning af vandledningerne. Det er første gang, at metoden, som kaldes "ice pigging", afprøves i Danmark. 

Det er en patenteret metode til at rense vandledninger med. Den består i at lave en slags grødis baseret på vand og salt, som skubbes igennem ledningsnettet, der skal renses for urenheder. Isens friktion mod rørvæggen hjælper med rense belægninger af.

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Vand, Suez, VIA, Envidan og TREFOR og er støttet af MUDP-midler.

Se indslag (0:40 min. inde i udsendelsen) på TV2 Østjylland fra dagens test på Ringkøbingvej.

Aarhus Vand om eksportstrategi: Drop ensidigt pris-fokus - 27. april 2017

"Jeg forudser, at vi bliver koblet af vandeventyret, inden vi for alvor kommer i gang, hvis ikke vi som branche får råderum til udvikling og innovation," skriver direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, i Altinget.

Han skriver videre: “Kære politikere og embedsmænd i ministeriet – vis os nu tillid og giv os nogle ordentlige rammer at arbejde under. Drop det ensidige fokus på pris og detailstyring. Skab grobund for vækst, udvikling og konsolidering i vandbranchen."

Læs debatindlægget på Altinget.

Vandets Dag fejres med gratis undervisnings-materiale til aarhusianske skoler - 22. marts 2017

Hvert år den 22. marts fejres Vandets Dag, som er en international FN-temadag, der sætter fokus på drikkevandet. Aarhus Vand markerer dagen ved at uddele lærematerialet ”Det Blå Guld” gratis til alle skoler i Aarhus Kommune og inviterer lærere og elever til rundvisning på et vandværk og renseanlæg.

Aarhus Vand har udarbejdet lærematerialet ”Det Blå Guld”, som dækker det nye fællesfaglige fokusområde ”drikkevandsforsyning for fremtidige generationer" i naturfagene i 7. – 9. klasse. Materialet, der består af et elevhæfte, en lærervejledning og websitet aarhusvand.dk/detblåguld, uddeles i anledning af Vandets Dag den 22. marts til alle skoler i Aarhus Kommune. Med materialet får eleverne en forståelse for, hvordan vi sikrer rent drikkevand til alle i fremtiden. Materialet dækker områder som ”Hvordan klarer vi den i en verden med klimaforandringer?”, ”Vi har masser af saltvand, men kan vi bruge det til drikkevand?”, ”Hvor får vi vores vand fra, og hvordan dannes vores drikkevand?” og ”Kan vi se på vandet, om det kan drikkes, og hvordan kan vi rense det?”.

”Det Blå Guld” arbejder med problemstillingerne med biologifagets, fysik/kemifagets og geografifagets faglige briller. Materialet er anmeldt i fagbladet ”Folkeskolen”, som under overskriften ”Gratis guld” bl.a. skriver:

"Elevhæftet fungerer som en øjenåbner og indgang til fokusområdet. Eleverne får forskellige vinkler på arbejdet med drikkevandsforsyning i fremtiden, og indholdet bredes ud, så de bedre er i stand til at udarbejde en problemformulering. Hæftet spænder vidt fra vands religiøse betydning over FN’s klimamål til emnet ”Fra lort til strøm”. Billeder og modeller er lige til målgruppen - overskuelige, relevante og enkle – dejligt."

Udover materialet tilbyder Aarhus Vand gratis rundvisninger på selskabets vandværker og renseanlæg, hvor eleverne får et unikt kig ind i en hverdag med produktion af rent drikkevand, spildevandsrensning og klimatilpasning. Besøgene tilrettelægges, så indholdet understøtter undervisningen i fagene natur/teknik, fysik/kemi, biologi og geografi og de nye fællesfaglige fokusområder.

For yderligere information
Læs mere og download lærematerialet på aarhusvand.dk/detblåguld eller kontakt Stefan Buus Pedersen, formidlingskonsulent i Aarhus Vand, på tlf. 8947 1039 eller e-mail spe@aarhusvand.dk.

Aarhusiansk renseanlæg bliver verdens mest ressourceeffektive - 17. marts 2017

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard og direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, præsenterer den 28. marts 2017 planerne for et nyt Marselisborg Renseanlæg, som skal være et internationalt fyrtårn for energiproduktion og ressourceudnyttelse af spildevand.

Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er kendt af fagfolk i både ind- og udland som et af de mest grønne renseanlæg i verden. Anlægget er på få år gået fra at være energisluger til energiproducent, så det nu producerer over 50 procent mere energi, end det forbruger. Den overskydende energi kommer aarhusianerne til gavn i form af grøn el og varme.

Men om få år vil renseanlægget have for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et hastigt stigende antal borgere i Aarhus Kommune. Og da der ikke er plads til at udvide anlægget, der er nabo til Marse-lisborg Lystbådehavn, skal der bygges et nyt og større renseanlæg med en ny placering. Anlæggets kapacitet forventes udvidet til 480.000 personer og skal sammen med Egå Renseanlæg på sigt rense al spildevand i kommunen. Det er den billigste og miljømæssigt bedste løsning kun at have to renseanlæg, og det indebærer, at renseanlæggene i Viby og Åbyhøj nedlægges.

Anlægget, der skal stå klar i 2026, kommer til at hedde Marselisborg Ressourceanlæg. Ambitionen er, at det – udover at leve op til nuværende og kommende krav om spildevandsrensning – bliver verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Navnet signalerer, at anlægget - udover at rense spildevand og sikre et optimalt vandmiljø i Aarhus bugt - kommer til at producere overskudsenergi og næringsstoffer af spildevand i et omfang, der ikke er set andre steder i verden.

De stoffer, som normalt bliver betragtet som affaldsstoffer, der skal bortskaffes, skal udnyttes som værdifulde ressourcer og blive til grøn el, varme og gødning. Det er også målet at udvikle nye, rense-tekniske løsninger, hvor det rensede spildevand genanvendes. Formålet med at udnytte ressourcerne i spildevandet er at nedsætte omkostningerne til spildevands-rensningen blandt andet ved salg af energi. Derudover er formålet at reducere CO2-udledningen og spare på knappe ressourcer som fosfor. Det skal understøtte Aarhus Kommunes klimastrategi og Aarhus Vands ambition om at være energi- og CO2-neutral senest i 2030.

Målet er, at Marselisborg Ressourceanlæg bliver det anlæg i verden, der er bedst til at udnytte affaldsstofferne i spildevandet, og som samtidigt skaber mest værdi af det til gavn for miljøet, borgerne og samfundet. Målet er ambitiøst og kan ikke nås med de løsninger og tænkemåder, vi benytter i dag. Derfor inviterer Aarhus Vand eksperter, iværksættere og alle andre, der kan kombinere faglig indsigt med nytænkning, til at indgå i partnerskaber for at løse en række innovationsudfordringer.

Præsentationen af projektet finder sted ved et kick off-arrangement på kunstmuseet Aros den 28. marts kl. 13 – 15. Formålet med arrangementet er at tiltrække de globalt set dygtigste virksomheder, producenter, leverandører, forskningsinstitutioner og iværksættere, som ønsker at være med i partnerskaber om udvikling af anlægget.

Arrangementet åbnes af Aarhus-borgmester, Jacob Bundsgaard, som vil tale om Marselisborg Ressourceanlæg som fyrtårn for et Aarhus i vækst. Herefter vil adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, præsentere de udfordringer, de skal løses for at skabe ”verdens mest ressourceeffektive renseanlæg”. Dernæst giver tre forskellige aktører deres bud på, hvordan de vil løse en af de tekniske innovationsud-fordringer, som projektet står overfor. De tre er Mads Warming, global direktør for vand- og spildevandsområdet i Danfoss, Karsten Lumbye, direktør i Insero A/S og Thomas Skjødeberg Toftegaard, pro-fessor på Aarhus Universitet.

Efter kick off-arrangementet får de, der er interesserede mulighed for en såkaldt ”speed dating” med repræsentanter for Aarhus Vand. Det er møder, hvor parterne på baggrund af en præsentation og gensidig dialog finder ud af, om der er basis for et videre samarbejde.

Læs mere om Marselisborg Ressourceanlæg på Aarhus Vands internationale hjemmeside: www.aarhusvand.dk/rewater.

Egå Renseanlæg leverer snart fjernvarme til aarhusianerne - 9. februar 2017

Med ny teknologi bliver Egå Renseanlæg et af de mest energieffektive renseanlæg i verden. Anlægget producerer desuden overskudsenergi og vil fra foråret levere grøn fjernvarme til aarhusianerne.

Projektleder i Aarhus Vand Lise Hughes fortæller i det seneste nummer af magasinet "Fjernvarmen" om, hvordan Egå Rensenlæg er gået fra at være energisluger til energiproducent.

Læs artiklen "Højteknologisk renseanlæg bliver fjernvarmeleverandør i Aarhus."

DR-drama er fiktion, drikkevandet er sikret mod hærværk - 6. februar 2017

6. afsnit af DR’s dramaserie ”Arvingerne”, der blev sendt 5. februar, havde blandt andet hærværk mod et vandværk og forurening af drikkevand som omdrejningspunkt. Der er tale om fiktion, og drikkevandet i Danmark er godt sikret mod angreb.

I afsnittet skulle det lokale vandværk sælges til en privat ejer. Det affødte i dramaserien et hærværk, som forurenede det lokale drikkevand.

DANVA, som er vandselskabernes brancheorganistion, har på baggrund af dramaseriens eksempel med hærværket mod drikkevandet rettet henvendelse til DR om for at berolige danskerne at pointere, at der udelukkende var tale om fiktion og ikke en situation, som kunne relatere sig til virkeligheden:

”Der kunne være seere, som efter aftenens afsnit spekulerer på, om det vil være muligt at udøve hærværk eller terror for at forurene vores drikkevand. Vandværkerne er beskyttet af sikkerhedssystemer, og drikkevandet tranporteres i lukkede anlæg, så forbrugerne kan føle sig trygge,” siger kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno.

”Men forbrugerne skal selvfølgelig altid bruge deres sunde fornuft, hvis de oplever forandringer i smag og lugt.”

Forsvarets Efterretningstjeneste FET har vurderet, at truslen for, at et terroranslag mod drikkevandssystemer kan finde sted, er meget lidt sandsynlig. Hvis det alligevel skulle lykkes gerningsmænd at trænge ind i systemerne, vil det kræve meget store mængder forurenende stoffer at skabe en situation med sundhedsrisiko.

”Et angreb på vandforsyninger med risiko for sundheden er derfor mere af teoretisk karakter og ikke reel. Aftenens afsnit af ”Arvingerne” var alene udtryk for fiktion,” understreger Karsten Bjørno.

Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside, kan man læse om beredskabet i forbindelse med hærværk og terror for andforsyningen.

Nye regnvandsledninger og regnvandssø skal forhindre oversvømmelser i Risskov - 24. januar 2017

Aarhus Vand har i samarbejde med entreprenørfirmaet Aarsleff udvidet og renoveret en 250 meter lang rørledning, der leder regnvandet fra store dele af Risskov ud i bugten. Sammen med endnu en regnvandsledning og en regnvandssø i parken nedenfor Psykiatrisk Hospital skal det være med til at forhindre oversvømmelser i Risskov.

Kort før jul kunne gående langs stranden nedenfor Strandvænget ved broen over Grenåbanen i Risskov opleve, hvordan entreprenørmaskiner og stærke mænd asede og masede med at føre en 180 meter lang og 18 tons tung glasfiberarmeret pose igennem et stort betonrør helt ude i vandkanten.

Betonrøret er udmundingen af den gamle, utætte og slidte regnvandsledning, der leder regnvandet fra store dele af Risskov – bl.a. området omkring Psykiatrisk Hospital - ud i bugten. Posen er en såkaldt strømpeforing, som efter UV-hærdning fungerer som et nyt rør i det gamle betonrør og kan holde mindst 100 år.

Der var flere udfordringer under arbejdet med ledningen, som blev fornyet i tre strækninger. Foringen skulle føres igennem to parallelle regnvandsledninger under Rolighedsvej og Grenåbanen, under et skur på en privat grund og samles i en tredje ledning, hvorfra regnvandet kan føres videre i ét stort rør fra Strandvænget og ud i bugten. Det var ikke så ligetil.

Da ledningerne leder regnvandet fra store dele af Risskov ud i bugten, krævede arbejdet desuden god timing – og tørvejr. For mens arbejdet stod på, var regnvandsledningen frakoblet, og en ordentlig regnskylle ville derfor skabe problemer for installationen. Der var dog pumpeberedskab klar til at håndtere dette.

Men alt klappede, som det skulle, og beboerne i området mærkede – bortset fra trafikgener og en hektisk aktivitet fra mænd og maskiner - ikke nogen ændringer. Og efter oprydning og genetablering af området er resultatet en ny regnvandsledning, der er klimatilpasset og med en flot havudsigt.

Næste etape af projektet med at sikre Risskov mod oversvømmelser bliver etablering af endnu en regnvandsledning, der kommer til at ligge i nærheden af den anden. Derudover etablerer Aarhus Vand en regnvandssø i parken nedenfor Psykiatrisk Hospital, der har til formål at forsinke regnvandet og rense det, inden det bliver ledt ud i bugten.

Regnvandssøen bliver udformet som en naturlig sø med en sti, så den indgår som et flot, rekreativt element i parken. Regnvandsledningen etableres i løbet af marts 2017, og søen forventes færdig i løbet af 2018.

Foreløbig skitse af regnvandsbassin ved Rolighedsvej i Risskov (Arkitema)

Marselisborg Renseanlæg får international ros - 16. november 2016

Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er et forbillede for hele verden, siger ny international rapport om energieffektiviteten i vandsektoren.

Rådnetanke på Marselisborg Renseanlæg, hvor der dannes biogas af spildevandet.

​I en ny rapport fra Det internationale Energi Agentur (IEA) bliver den danske vandsektor fremhævet som energieffektiv. Og rapporten, World Energy Outlook 2016, nævner specielt Marselisborg Renseanlæg som eksemplet på, at spildevandsrensningen i fremtiden kan blive energineutral. Det glæder adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, som siger:

- Vi oplever en kolossal interesse fra hele verden – ikke mindst USA - for at se, hvordan det er lykkedes os at omstille vores renseanlæg til at være energiproducenter i stedet for energislugere. På Marselisborg Renseanlæg producerer vi i dag 50 procent mere el, end anlægget forbruger. Det er helt unikt. Den overskydende el leverer vi ud til forbrugerne som grøn energi. Vi producerer også overskudsvarme til fjernvarmenettet, som svarer til 500 husstandes årsforbrug. El og varme produceres udelukkende af det spildevand, vi får ind fra borgere og virksomheder.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er også glad for den opmærksomhed, der er i udlandet, på de resultater, der bliver skabt i Danmark inden for ny vandteknologi:

- Vi har længe vidst, at Danmark er foregangsland på vandområdet. Men det er rart, at det også bliver anerkendt internationalt. Ikke for vores forfængeligheds skyld, men for vores eksportmuligheder. Dette er værdifuld omtale for teknologiproducenter, som forhåbentlig kan bruge det til at skabe nye arbejdspladser og indtægter til Danmark.

Vandsektoren er en af de mest energi-slugende brancher i verden. Globalt er det anslået, at vandsektoren bruger fire procent af det samlede el-forbrug om året. Det svarer til hele Ruslands el-forbrug. I EU og USA ligger tallet omkring 3 procent. Men i Danmark bruger vandsektoren kun 1,8 procent af det danske el-forbrug, og tallet vurderes at ville dale betydeligt i de kommende år.  

Rapporten ”En energiproducerende vandsektor", som er lavet af Niras, viser, at hele den danske vandsektor kan blive energineutral inden for få år med den eksisterende teknologi. Spildevandsselskaberne vil kunne producere så meget energi, at det dækker energiforbruget i hele vandsektoren.   - Det er godt for miljøet – og for forbrugerne, når flere og flere danske spildevandsanlæg bliver energiproducenter og dermed får indtægter fra salg af energi. Jeg opfordrer alle danske spildevandsforsyninger til at kigge på, om de kan rense spildevandet billigere ved at sælge energi fra spildevandet, siger Esben Lunde Larsen.

Nye alsidige Aarhus-skove på vej - 7. november 2016

Byrådet har netop afsat 2,5 mio. kr. om året til at rejse nye skove i Aarhus Kommune.

Der skal primært rejses skove over nogle af de vigtigste grundvandsområder for at sikre, at også fremtidige generationer kan åbne for vandhanen og hælde rent drikkevand direkte i glasset. Det skriver Århus Stiftstidende 6. november - læs hele artiklen.

Danmarks største vandkonference kommer til Aarhus - 3. november 2016

I uge 45 samles 450 vandeksperter til Danmarks største konference om vand. På Dansk Vand Konference 2016, der afholdes i Aarhus 8.-9. november, præsenteres seneste viden om vand, spildevand og klima. Konferencen, der arrangeres af vandsektorens brancheorganisation, DANVA, byder i løbet af to dage på 86 forskellige indlæg og arrangementer.

Direktør for DANVA, Carl-Emil Larsen er begejstret for den massive deltagelse.

”Med Dansk Vand Konference har vi et synligt bevis for, at vandbranchen er stærk, og den står samlet. Deltagerne kommer her for at lære nyt og lære af hinanden, og den åbne dialog og det tætte samarbejde i branchen giver de bedste forudsætninger for, at vandselskaberne kan løse mange livsnødvendige opgaver for danskerne,” siger Carl-Emil Larsen.

Til trods for Danmarks størrelse er danske vandvirksomheder helt med i front, når det gælder eksport af vandteknologi. Den lå i 2009 på 12,3 mia. kr. I 2015 var den steget til 16,8 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 36,5 %, eller hvad der svarer til en gennemsnitlig årlig eksportvækst på 5,2 %. Til sammenligning lå stigningen i den totale eksport på omkring 2,5 % årligt.

”Den danske vandsektor er særlig på en række punkter. Blandt andet inden for cirkulær økonomi, energibesparelser og energiproduktion gør Danmark sig bemærket. Fyrtårnsprojekter som Bio Refinery og struvit anlægget i Aarhus tiltrækker besøg fra hele verden”.

Mens energiforbruget i vandsektoren er faldet med 20% over de seneste 5 år, er det samtidig lykkedes vandselskaberne at producere mere energi, og 27% af den energi, der bruges i sektoren er egenproduceret, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. På sigt vil vandselskaberne også kunne være netto energiproducenter, uden at dette går udover den miljømæssige standard, vurderer ministeriet.

På Dansk Vand Konference 2016 præsenteres og diskuteres nogle af de nyeste teknologiske løsninger og viden om vand. Begge dele har betydning for danskerne via vandselskabernes arbejde herhjemme og Danmarks position på eksportmarkedet i forhold til verdens klimaproblemer.

”I Danmark arbejder vandbranchen sammen, og vi har alle muligheder for at udvikle de allerbedste vandteknologiske løsninger herhjemme. Det vil vi udnytte, og med Vandvisionen 2025 har vi sammen med Dansk Miljøteknologi, Miljø- og Fødevareministeriet og DI har sat os det ambitiøse mål at skabe 4.500 arbejdspladser og fordoble eksporten,” siger Carl-Emil Larsen.

Dansk Vand Konference afholdes på Hotel Radisson Blu i Aarhus og åbner tirsdag den 8. november kl. 10.

Programmet for Dansk Vand konference er desværre ikke længere tilgængeligt.

Skødstrup har fået ny sø, som beskytter mod oversvømmelser - 31. oktober 2016

Den 30. oktober indviede fungerende rådmand i Aarhus Camilla Fabricius, Skødstrup Søndersø. Søen fungerer - ud over at være rekreativt område - som regnvandsbassin, der løser oversvømmelsesproblemer ved skybrud.

Baggrunden for, at Aarhus Vand har etableret et regnvandsbassin i Skødstrup, er, at borgerne i den vestlige del af byen i området ved Bondehaven har haft problemer med oversvømmelser af deres boliger i forbindelse med kraftige regnskyl. Bassinet har til formål at forsinke regnvandet og rense det, inden det bliver ledt ud til Skødstrup Bæk. Skødstrup Fællesråd har nu sammen med Aarhus Kommune etableret en sti rundt om regnvandsbassinet, så det er blevet et meget attraktivt blågrønt område, som allerede nu benyttes meget af borgerne.

Det er Aarhus Vands mål at kombinere de såkaldt ”tekniske bassiner” med muligheden for at danne rekreative områder alle de steder, det er muligt. Aarhus Vand har omkring 150 regnvandssøer i kommunen, og mange af søerne ligger i rekreative områder eller i grundejerforeningernes fællesarealer, så de beriger disse områder med naturmæssige og rekreative kvaliteter.

Aarhus Vand udfører selve det vandhåndteringsmæssige med etablering af regnvandssøerne, mens grundejeren som kan være Aarhus Kommune eller grundejerforeningen står for etablering af stier, bænke osv. Et eksempel i stor målestok er søerne i Skjoldhøjkilen i det vestlige Aarhus, som blev etableret for 10 år siden, og som har udviklet sig til at være et meget benyttet rekreativt område. ”Forvandlingen” af regnvandsbassinet i Skødstrup til en sø med et rekreativt område omkring er sket i tæt dialog mellem Aarhus Vand, Aarhus Kommune og lokale kræfter, bl.a. Skødstrup Fællesråd.

Søen blev officielt indviet og navngivet Skødstrup Søndersø den 30. oktober ved et festligt arrangement med over 100 borgere af Camilla Fabricius, der også er medlem af Aarhus Vands bestyrelse. Navnet blev fundet gennem en navnekonkurrence for byens borgere.

The Great Water Cities konference 2016 finder sted i Aarhus - 31. oktober 2016

DANVA er medarrangør af den første WEF-konference uden for USA. Konferencen foregår i Centralværkstedet i Aarhus den 1. - 2. november, og både adm. direktør Lars Schrøder og strategisk chef Claus Homann - begge fra Aarhus Vand - deltager i paneldrøftelser.

På konferencen får deltagerne mulighed for at opleve, hvordan Aarhus og Danmark har skabt succeshistorier inden for vand.

Vand kan være motor for både økonomisk vækst og øget livskvalitet, og på konferencen er der inspiration fra både danske og udenlandske oplægsholdere, som deler ud af deres erfaringer og giver eksempler på innovation i vandbranchen.  

Målgruppen for konferencen er bl.a. beslutningstagere, direktører, forskere, myndigheder og partnerskaber.  

Program

Konferencen starter med ekskursioner den 1. november. Deltagerne kan vælge mellem at opleve:

 • Den Blå Rambla i Aarhus
 • Marselisborg Renseanlæg
 • Truelsbjergværket

Om aftenen er Aarhus Kommune vært for en velkomstreception på Aros, hvor borgmester Jacob Bundsgaard vil byde gæsterne velkommen til byen.  

Den 2. november starter med et oplæg af keynotespeaker Torkil Jønch Clausen og fortsætter med paneldebatter om:

 • Great Water Cities are sustainable
 • Great Water Cities combine water with growth
 • Great Water Cities accelerate water based development
 • Great Water Cities develop partnerships

Se programmet her: GWC 2016 Denmark Program.pdf: (engelsk)

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand - 25. oktober 2016

En voldsom skatteskrue medfører højere vandpriser for familier og erhvervsliv. Vandsektorens organisationer, mener, at SKAT handler stik imod intentionerne med vandsektorloven og har stævnet staten i det, der er historiens største skattesag. Det skriver bl.a. Ango Winther, næstformand i DANVA, i et debatindlæg.

Vandsektoren mener samtidig, at loven skal præciseres, så man fremadrettet undgår takststigninger pga. ekstraskatten. Indtil da, tvinges familier og erhvervsliv til at betale mere for vand.

Læs debatindlægger her.

Spildevand kan blive ny energikilde - 20. september 2016

"Der er krudt i vores spildevand, og det er vandsektoren i fuld gang med at omdanne til ren energi og dyrebare råstoffer. Om nogle år kan de levere energi til danskerne,” spår Esben Lunde Larsen, der i dag åbner VandTek 2016 i København.

I dag åbner den vandteknologiske messe VandTek 2016 i København, og det er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der klipper båndet. Han vil blandt andet tale om de spændende muligheder, som den ny rapport, ”En plan for en energiproducerende vandsektor”, udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS, handler om:

- Det vil være teknisk muligt at gøre de danske spildevandsanlæg til energiproducenter. De renser allerede vores spildevand med et stadig lavere energiforbrug, men det varer ikke længe, før de faktisk kan producere energi og råstoffer – ved at gøre beskidt vand rent, udtaler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Rapporten viser, at de danske spildevandsanlæg er blevet stadig bedre til at spare på energien og udnytte ressourcerne i spildevandet. I de seneste fem år har selskaberne fordoblet deres produktion af energi i form af biogas med mere, og flere anlæg arbejder på at udvinde fosfor, plast og andre værdifulde ressourcer fra spildevandet.

- Det er et fantastisk eventyr, som vi er vidne til. Hvis et spildevandsanlæg kan producere energi baseret på noget, vi har i overflod, nemlig spildevand, så er det et kæmpe skridt for både forbrugerne, miljøet og erhvervslivet. Vi kan over tid skabe arbejdspladser ikke mindst ved at eksportere disse løsninger, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

De danske virksomheder kan lære af hinanden Rapporten viser, at den danske spildevandsvandsektor udover at have fordoblet energiproduktionen de seneste fem år samtidig har reduceret bruttoenergiforbruget med syv procent. Rapporten fremlægger fire eksempler på danske forsyninger, der allerede nu producerer mere energi, end de bruger; Aalborg Kloak, Billund BioRefinery, BIOFOS i København og Marselisborg Renseanlæg under Aarhus Vand.

Miljø- og fødevareministeren opfordrer andre spildevandsselskaber til at lære af de bedste:

- Hele den danske vandsektor bør stræbe mod at producere mere energi, end de forbruger. Jeg håber derfor, at vandselskaberne vil lære af hinanden, så flere og flere med økonomisk fornuftige investeringer kan omstille sig til at blive nettoenergiproducerende. Det vil give billigere vand til forbrugerne og bedre udnyttelse af vores sparsomme ressourcer.

Aarhus Vand går i luften - 12. juli 2016

Vi med i det nyeste Scan Magazine, som er det officielle flymagasin for Sun Air.

Scan Magazine er et magasin, som er med på British Airways' ruter fra Danmark - London, Eastern Airways, Finn Air, City Airlines og Primera Air (Aalborg, Billund og København). Magasinet kan også læses hos Swiss Air Routes. Udover det er det at finde i alle de nordiske handelskamre i England.

Artiklen "Turning wastewater into green energy" beskriver, hvordan det er lykkedes at forvandle Marselisborg Renseanlæg fra energisluger til energiproducent, og adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, fortæller om, hvorfor virkesomheden støtter op om at skabe vækst og nye danske arbejdspladser inden for vandteknologi.

Hent magasinet her - artiklen om Aarhus Vand finder du på side 67.

Natur og badevand beskyttes med kloakering af Ajstrup og Geding - 5. juli 2016

Indhold af bakterier i spildevandet nødvendiggør en kloakering i landsbyerne Ajstrup og Geding, der fører spildevandet til centrale renseanlæg. Det indgår derfor i Aarhus Kommunes forslag til Spildevandsplan 2017 - 2020.

Beboerne i Ajstrup og Geding står i dag selv for at rense deres spildevand på forskellig vis. Nu viser målinger, at der er behov for yderligere rensning af spildevandet. Derfor anbefaler Aarhus Kommune i "Forslag til Spildevandsplan 2017 - 2020", at de to landsbyer får etableret spildevandskloakker med tilslutning til Aarhus Vands renseanlæg.  

I Ajstrup har man i dræn målt væsentlige forekomster af bakterier, som stammer fra spildevandet, og som kan udgøre et problem for badevandet ved Ajstrup Strand.   

”Vi skal bevare vores gode badestrande og sikre rent vand i bugten. Derfor er det nødvendigt at spildevandskloakere området,” siger Gitte Normand Andersen, gruppeleder ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.  

På samme måde er der brug for at etablere spildevandskloak i Geding, hvor spildevandet fra husholdningerne i dag håndteres utidssvarende - med risiko for uhygiejniske forhold i nærtliggende vandløb og i Kasted Mose, der er et beskyttet naturområde.  

”Samtidig er det et område med stor bevågenhed, der udvikles rekreativt som et af Aarhus’ grønne udflugtssteder,” fortæller Gitte Normand Andersen.  

Se "Forslag til Spildevandsplanen 2017 - 2020"

Aarhus Byråd har den 8. juni 2016 vedtaget at fremlægge "Forslag til Spildevandsplan 2017 - 2020" i 12 ugers offentlig høring frem til den 23. september 2016. Det er muligt at fremsende bemærkninger til spildevandsplan@aarhus.dk

Tre nye områder skal have skilt spildevand og regnvand - 5. juli 2016

I det nye forslag til Spildevandsplan 2017 - 2020 foreslår Aarhus Kommune, at der i områderne Viby/Holme, Åby/Åbyhøj/Hasle og Brabrand laves separatkloakering.

De aarhusianske kloakker er ikke bygget til at håndtere de kraftige regnskyl, som vi allerede nu får flere af som følge af klimaforandringerne. Blandt andet derfor skal ældre fælleskloakker fornyes, så regnvand og spildevand adskilles. Det giver mindre risiko for urenset spildevand i søer, åer og bugt, og det giver færre oversvømmede kældre.
 
Flere områder i Aarhus Kommune har allerede adskilt regnvand og spildevand, enten som separatsystem, eller som spildevandssystem med såkaldt lokal afledning af regnvand (LAR). Nu er turen kommet til Viby/Holme, Åby/Åbyhøj/Hasle og Brabrand ifølge forslaget til Spildevandsplan 2017 - 2020.
 
”Vi får flere kraftige regnskyl, og her giver kloaksepareringen nogle helt nødvendige fordele for både borgerne og miljøet. Derudover udfører vi i videst muligt omfang kloakfornyelsen på en måde, der giver en rekreativ gevinst til Aarhus, så vi får det maksimale ud af arbejdet,” siger Gitte Normand Andersen, gruppeleder ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.
 
Den rekreative gevinst kan opnås ved, at regnvandssystemer etableres som for eksempel søer, render eller regnbede, der kan øge kvaliteten af parker og byrum. Det arbejdes der i øjeblikket med i bl.a. Risvangen/Vorrevangen, Lystrup, Risskov og Harlev. Derudover vil kvaliteten af vores vandløb og badestrande forbedres, når overløb af urenset spildevand ophører.
 
Det er Teknik og Miljø i samarbejde med Aarhus Vand, der i udarbejdelsen af spildevandsplanen lægger strategien for, hvor og hvornår kloakkerne skal separeres. Aarhus Vand gennemfører projekterne og etablerer spildevands- og regnvandsstik til matrikelgrænserne, men ifølge loven er det grundejerne selv, der står for at adskille spildevand og regnvand på egen grund. 
 
Se Forslag til Spildevandsplanen 2017 - 2020

Aarhus Byråd har den 8. juni 2016 vedtaget at fremlægge "Forslag til Spildevandsplan 2017 - 2020" i 12 ugers offentlig høring frem til den 23. september 2016. Det er muligt at fremsende bemærkninger til spildevandsplan@aarhus.dk

Aarhus Vand planter energipil - 3. juni 2016

Aarhus Vand planter pil på 5 hektar landbrugsjord, som vandes med spildevand fra Egå Renseanlæg, og som skal bruges til miljørigtigt opvarmning. Det skal give en reduktion af vores CO2-fodaftryk på 74 tons.

Aarhus Vand planter nu sammen med Ny Vrå Bioenergi pil, der vandes med spildevand og bliver til miljøvenlig opvarmning. Vi planter 80.000 pilestiklinger på 5 hektar landbrugsjord ved Egå Renseanlæg. Der er tale om såkaldt energipil, som vi kan høste hvert 2. eller 3. år, flise og sælge til et kraftvarmeværk. Alternativt kan pilen bruges til at lave bioolie eller kompostmateriale.

Der er ikke så meget nyt i, at man bruger pil til opvarmning - det nye er, at det er første gang, at vi i Danmark bruger såkaldt ”rejektvand” fra et renseanlæg til at dyrke energipil. Rejektvandet, som skal bruges til at vande pilen med, er spildevand og kommer fra Egå Renseanlæg. Det er meget næringsrigt med over 800 mg N/l. Derfor er der kun behov for at lede 20 mm rejektvand ud årligt på pilemarken i vækstsæsonen, hvilket svarer til 32 m3 en gang om ugen.

Det er et innovationsprojekt, som vi udfører i samarbejde med Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Thise Mejeri og Ny Vrå Bioenergi. I projektet undersøger vi, hvor meget energi, vi kan producere, og hvor stor en CO2-reduktion, vi kan opnå ved substitution af fossile brændstoffer og ved binding i jord og rødder. Og vi undersøger, om der er udvaskning af næringsstoffer, tungmetaller eller miljøfremmede stoffer.

Hør biolog Bo Vægter fra Aarhus Vand og Henrik Bach fra Ny Vrå Bioenergi fortæller om projektet i denne lille video:
https://youtu.be/IimC2PRuzic

Vejrradar skal forebygge og varsle om oversvømmelser i Aarhus - 17. maj 2016

Aarhus Vand har investeret i en ny avanceret vejrradar, der præcist kan måle nedbørsmænger og nedbørstyper i og omkring Aarhus. Radaren skal være med til at sikre, at vandmasserne ved skybrud ledes væk fra boliger og sårbare installationer og bygninger som for eksempel sygehuse.

Den nye radar kan lave 3D-skanninger af nedbørsmængder og nedbørstyper i atmosfæren. Disse observationer kan bruges til at lave forudsigelser for den kommende halve time af, hvor meget nedbør, der kommer, hvor det kommer, og om der er tale om regn, sne, hagl eller slud.

Dataene behandles i et avanceret it-system, der optimerer udnyttelsen af den samlede kapacitet i renseanlæg, spildevandsbassiner og det øvrige afløbssystem i Aarhus Kommune. Viser radaren, at der er et kraftigt skybrud på vej for eksempel i det højtliggende Risskov, kan Aarhus Vand ved hjælp af styringssystemet lede vandet uden om overbelastede kloakrør og renseanlæg i midtbyen og direkte ud i havet, hvor det ikke gør skade på bygninger og vitale installationer.

Vigtigt at være på forkant

Dermed er radaren en vigtig brik i forhold til at afbøde skaderne ved skybrud. Selv det mest avancerede styringssystem og det mest vidtforgrenede afløbssystem må give op ved ekstrem nedbør som de skybrud, vi ser i dag som følge af klimaforandringerne. Ved skybrud er afløbssystemet overalt fyldt til randen i løbet af kort tid. Også selv om man i Aarhus i de seneste år blandt andet har bygget otte gigantiske underjordiske bassiner, der tilsammen kan rumme 55.000 kubikmeter regn- og spildevand. Bassinerne fungerer som opmagasinering af vandet, indtil der igen er plads i afløbssystemet og på renseanlæggene.

Men selv det rækker ikke. Når først regnen vælter ned ved skybrud, vil der komme oversvømmelser. Kunsten er derfor at være på forkant med, hvor nedbøren falder, så afløbssystemet inden skybruddet kan reguleres, så vandet så vidt muligt ikke løber ned i de overfyldte kloakker, men i stedet styres derhen, hvor det gør mindst skade.

Denne forudsigelse af nedbøren kan radaren levere, når den er i drift i oktober 2016. I den mellemliggende periode bliver radaren tilpasset og testet i et samarbejde mellem Aarhus Vand og radar-eksperter fra Aalborg Universitet. Der skal desuden findes en placering af radaren, hvor den kan få optimale målebetingelser. Det kræver blandt andet, at den placeres højt i landskabet med frit udsyn til Aarhus og omegn.

Merværdi for borgerne

Hydrauliker Malte Ahm fra Aarhus Vand er leder af radarprojektet, og han ser store muligheder for også at udnytte radaren til andre formål og skabe merværdi for borgerne i Aarhus Kommune:

”På grund af radarens meget præcise observationer af nedbøren og muligheden for at udnytte dataene til nedbørsforudsigelser kan radaren også få stor nytteværdi for borgerne i Aarhus Kommune. Planen er, at man som borger kan tjekke nedbøren på vores hjemmeside eller på sin mobil, når man har behov for det. Landbruget vil også kunne bruge nedbørsforudsigelserne til at optimere sprøjtningen af deres marker. Det giver ingen mening at sprøjte, hvis der umiddelbart efter kommer voldsom regn. En anden nytteværdi kan være, at man bliver varslet, hvis der er risiko for isslag eller akvaplaning på vejen, når man skal køre på arbejde. Og i den mere festlige afdeling: Når man holder havefest, kan det jo være meget rart at få en præcis varsling af, om der er en ordentlig skylle på vej, så man kan nå at redde maden indendørs.”

Autister hjælper Aarhus Vand med digitalisering - 17. maj 2016

Et team af autister hjælper Aarhus Vand med at sikre datakvaliteten af 196 hyldemeter papirarkiv, der skal digitaliseres.

Mennesker med autisme har nogle helt særlige kompetencer, som Aarhus Vand nu drager nytte af. Vi har 196 hyldemeter papirarkiv, som nu skal digitaliseres, så kort, dokumenter og tegninger med tilhørende metadata bliver tilgængelige for medarbejderne, hvilket giver en markant hurtigere og mere effektiv arbejdsgang. Relevante kort og tegninger kan med digitaliseringen samtidigt gøres tilgængelige for borgerne i Aarhus Kommune.

Det digitale arkiv bliver geokodet, så man mere effektivt kan finde et specifikt dokument ud fra et kort. På denne måde kan man finde dokumenter og tegninger, der omhandler specifikke adresser. Denne løsning er ikke lavet ved andre forsyninger endnu.

Aarhus Vand får materialet indscannet og konverteret til digitale data af firmaet NTI CADcenter. Men selv om kvaliteten er høj ved en fuldautomatisk scanning, så vil der være fejl, som kun det menneskelige øje kan fange. Og her er det, at et team af autister fra firmaet Boas Specialister fra Aarhus kommer ind i billedet.

Firmaet, der er en registreret socialøkonomisk virksomhed, har specialiseret sig i at ansætte it-konsulenter med medfødt autisme. Disse medarbejdere har ifølge direktør Allan Petersen fra Boas Specialister nogle helt særlige kompetencer, som kan udnyttes til kvalitetssikring af at de enorme datamængder, som indscannes fuldautomatisk. Typisk vil der ifølge Allan Petersen være 20 – 30 procents fejl ved en fuldautomatisk scanning.  Det kan skyldes utydelig skrift i papirdokumenter og på tegninger, at vejnavne på gamle kort er ændrede eller at der er veje, der slet ikke eksisterer længere. Her må der mennesker til at hjælpe maskinen.

”Vores it-konsulenter, der alle har autisme, er eminente til at se mønstre og sammenhænge og finde fejl, som andre ville overse. De er samtidigt meget fokuserede i deres arbejde og kører ikke på samme måde som vi andre træt i opgaven. De har en rugbrødsmotor, der gør, at de kan koncentrere sig om den samme opgave i mange timer om dagen uden at lave fejl,” siger Allan Petersen.

For Aarhus Vand var det oplagt at fordele opgaven med digitalisering af arkivet mellem to leverandører. Leder af projektet, Yansi Jesuloganathan fra Aarhus Vand, forklarer:
”Vi får det bedste fra to forskellige verdener ud fra en vurdering af pris og kvalitet. NTI CADcenter anvender en meget avanceret scanningsteknologi, og medarbejderne fra Boas Specialister er suveræne til at kvalitetssikre det indscannede materiale og tilføre yderligere metadata, som ikke sker i den digitale proces. Det er nyt for Aarhus Vand at samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed som Boas Specialister, der både arbejder med en social og en økonomisk bundlinje. Men vi er meget glade for samarbejdet, og det passer rigtigt godt til Aarhus Vands profil som en virksomhed, der påtager sig et samfundsansvar.”

Direktøren i Boas Specialister ser også store perspektiver i opgaven:
”Det giver plads til, at mennesker med autisme kan få mulighed for at prøve sig af på arbejdsopgaver i en ’virkelig’ kontekst med krav om leverancetidspunkter, kvalitet og samarbejde i projektteamet. Og jeg håber, at samarbejdet med Aarhus Vand kan være med til at udbrede viden om de kompetencer, mennesker med autisme har.”

Aarhus Vand-medarbejder reklamerer for maskinmesteruddannelsen - 25. apr. 2016

Projektleder og maskinmester Fleming Bomholt Møller fra Aarhus Vand fortæller i magasinet "Bliv maskinmester" om sit spændende job. Han er udstationeret i Chicago for at lede en gruppe under Eksportrådet, der skal forsøge at opnå vækst til danske virksomheder ved at skabe netværk inden for spildevandrensning i USA.

Flemming Bomholt Møller arbejder på en helt særlig opgave – han skal sælge ideen om det energineutrale renseanlæg til amerikanerne. Maskinmesteren har i øjeblikket orlov fra sin stilling som projektleder hos Aarhus Vand for at led en gruppe under Eksportrådet, der skal forsøge at opnå vækst til danske virksomheder ved at skabe netværk inden for spildevandrensning i USA.

"I Danmark har vi en knowhow, der gør, at vi i stedet for at bruge energi på vandrensning, kan komme ud med et plus på energisiden, og det er interessant for en by som Chicago, hvor driften af renseanlæg er byens næststørste udgift, forklarer Flemming Bomholt Møller i artiklen "Han deler viden i USA", som indgår i magasinet "Bliv maskinmester".

Magasinet kan læses her:
http://ipaper.ipapercms.dk/MaskinmestrenesForening/Blivmaskinmester/Blivmaskinmester2016/

Dansk samarbejde skal løse vandmangel i Californien - 30. mar. 2016

Aarhus Vand samarbejder med ni danske virksomheder og Eksportrådet i Chicago i "Water Technology Alliance California" om at øge eksporten af dansk vandteknologi til USA og dermed skabe danske arbejdspladser. Samarbejdet er finansieret af Industriens Fond med 4,1 mio. kr.

Samarbejdet lanceres ved et seminar i San Fransisco i næste uge med deltagelse af uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V). Formålet med samarbejdet er at hjælpe danske vandvirksomheder med at få foden inden for døren i Californien, som har hårdt brug for rent drikkevand uden vandspild og produceret på en bæredygtig og energineutral måde.

Aarhus Vand, som er tovholder på projektet, har modtaget bevillingen på 4,1 mio. kr. fra Industriens Fond til etablering af alliancen i Silicon Valley i Californien, og de ni deltagende virksomheder er: Kamstrup, Applied Biomimetic, Danfoss, Grundfos, Rambøll, Smith Innovation, Skytem, DHI og Leif Koch A/S.

Læs artikel i Børsen om det nye samarbejde.

Aarhus Vand deltager i vandtopmøde i Washington - 16. mar. 2016

Claus Homann fra Aarhus Vand er deltager i et ekspertpanel på vandtopmødet den 22. marts i Det Hvide Hus i Washington. Vandtopmødet er en del af Vandets Dag, som er en verdensomspændende markering af vand som en livsvigtig ressource.

Se indslag om topmødet og interview med Claus 5 min. inde i 19.30 nyhedsudsendelsen på TV 2 Østjylland den 15. marts.

Egå Renseanlæg bliver globalt førende med energiproduktion - 21. jan. 2016

Onsdag den 20. januar 2016 deltog miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i Aarhus Vands rejsegilde på Egå Renseanlæg. Når anlægget i efteråret 2016 sættes i drift, vil det som det første i verden producere 50 procent mere strøm, end det bruger.

Se video fra rejsegildet.

Jægergårdsgade er delvis spærret i 2016 - 8. jan. 2016

Der er resten af 2016 spærret for gennemkørsel i bunden af Jægergårdsgade mellem M.P. Bruunsgade og Kystvejen i Aarhus midtby.

Spærringen skyldes, at Aarhus Vand udskifter kloakledningerne i bunden af Jægergårdsgade for at skabe plads til den øgede regnmængde som følge af klimaforandringerne. Projektchef i Aarhus Vand Vibeke Bundesen forklarer:

"Kloakledningerne i Jægergårdsgade er alt for små, så når vi har store regnskyl, kan de ikke aflede vandet hurtigt nok. Nu lægger vi store ledninger ned, så vi kan få alt vandet ned til Marselisborg Renseanlæg. Vi spærrer et stykke af på ca. 50 meter ad gangen, og jeg regner med, at vi krydser M.P. Bruunsgade til sommer. Efterhånden som vejarbejdet skrider frem, vil vi skilte om de omkørsler, folk skal bruge."

Aarhus Vand vil indtage USA - 7. jan. 2016

Med internationalt udsyn og overraskende stor interesse fra USA har Aarhus Vand kørt sig i stilling som en af frontkæmperne på vand- og klimaområdet, skriver Licitationen.

Licitationen - Byggeriets Dagblad - bringer i dag en artikel om Aarhus Vands satsning på at gøre dansk vandteknologi kendt i USA. Artiklen beskriver blandt andet Aarhus Vands nye samarbejdsaftale med det amerikanske vandselskab Metropolitian Water i Chicago, hvor de to virksomheder deler viden om vandteknologi - især inden for klimatilpasning og energineutralitet.

Aftalen er et konkret resultat af Aarhus Vands samarbejde med Eksportrådets kontor i Chicago og Water Technology Alliancen (WTA), som omfatter virksomhederne DHI, Nissen Energi, Landia, Danfoss og AVK.

Læs artiklen.

Ulovlige sprøjtegifte truer grundvandet - 21. dec. 2015

Aarhus Vand opfordrer sammen med de to andre store vandselskaber i Danmark, Hofor i København og Vandcenter Syd i Odense, til bedre kontrol med de sprøjtegifte, landbruget anvender.

De tre vandselskaber er stærkt bekymrede over de data fra NaturErhvervstyrelsen, der netop er offentliggjort, og som viser, at hver sjette kontrollerede landmand i 2014 fik enten en indskærpelse eller blev politianmeldt for at opbevare eller anvende ulovlige sprøjtegifte. Det er ifølge NaturErhvervsstyrelsen en bred vifte af ulovlige stoffer, landmændene ligger inde med og som anvendes fx til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr i markerne.

"Fælles for dem er, at de jo er forbudte af en årsag. Der er tale om giftige stoffer, som selv i små mængder kan medføre stor skade på vores grundvand, og som kan ende i vores drikkevand. Det er derfor, denne sag er så dybt alvorlig," siger direktør Lars Schrøder fra Aarhus Vand.

"Vi mener, at der er behov for mange flere kontrolbesøg. NaturErhvervsstyrelsen har kun besøgt 2,7 procent af landmændene. Det er alt for lidt, når det viser sig, at hver sjette ligger inde med farlige og ulovlige sprøjtegifte. Det er at spille hasard med både folkesundheden og miljøet," siger direktør Anders Bækgaard fra Vandcenter Syd.

"Og derfor opfordrer vi Miljø- og Fødevareministeren til at gå ind og sikre den almindelige danskers interesser i denne sag. Det er ikke nok at løfte pegefingeren. Øget opsyn og kontrol er afgørende for at beskytte grundvandet mod de ulovlige sprøjtegifte, som er i omløb," supplerer direktør Frank Brodersen fra Hofor.

Fakta

NaturErhvervstyrelsens data fra 2012, 2013 og 2014 viser en stigning i antallet af tilfælde, hvor styrelsen ved sine kontrolbesøg finder ulovlige sprøjtegifte:

 • I 2012 fik 10,3 procent af de kontrollerede landmænd en indskærpelse eller en politianmeldelse for at besidde eller anvende ulovlige sprøjtegifte.
 • I 2013 gjaldt det 15,7 procent, og i 2014 17,4 procent – eller hver sjette landmand.
The Huffington Post bringer artikel om Marselisborg Renseanlæg - 16. dec. 2015

Nyhedssitet The Huffington Post, der har 2,5 mio. unikke besøgende om ugen, har publiceret en artikel fra Aarhus Vand om energiproduktionen på Marselisborg Renseanlæg.

​Artiklen, som er skrevet af Lise Hughes fra Aarhus Vand i samarbejde med Danfoss, beskriver, hvordan det er lykkedes Aarhus Vand at ændre renseanlægget fra at være en energisluger til energiproducent. Artiklen indgår i The Huffington Posts dækning af COP21. Læs artiklen.

DR Nyhederne bragte den 9. december også et indslag fra Marselisborg Renseanlæg, som kan ses her (18 minutter og 28 sek. ind i udsendelsen).

Aarhus Vand sætter prisen ned i 2016 - 10. dec. 2015

Der er godt nyt til Aarhus Vands 300.000 kunder – fra årsskiftet falder prisen for vand med 850 kr. for en familie. Prisnedsættelsen er et resultat af en række besparelser i virksomheden, indtægter på salg af overskudsenergi fra renseanlæg og nedlæggelse af en række mindre vandværker og renseanlæg.

Bestyrelsen for vandselskabet Aarhus Vand A/S har vedtaget nye takster for levering af drikkevand og afledning af spildevand for 2016. Samlet set falder prisen for vand inklusiv afledning og afgifter fra 52,64 kr. til 46,20 kr. per kubikmeter, hvilket svarer til godt 12 procent. Hertil kommer faste vand- og spildevandsbidrag på henholdsvis 550 kr. og 500 kr. eksklusiv moms, hvilket er uændret fra 2015. For en familie med et normalt vandforbrug giver det en besparelse på 850 kr. i 2016 i forhold til 2015.

Økonomidirektør i Aarhus Vand, Mads Bayer, forklarer prisnedsættelsen således:
”Først og fremmest skyldes det, at virksomheden har en god og sund økonomi. Vi laver løbende effektiviseringer af vores drift og sørger hele tiden for at få mest muligt ud af vores investeringer. Vi har i 2015 nedlagt nogle mindre og urentable renseanlæg, vandværker og pumpestationer til fordel for større, moderne og mere effektive anlæg. Gennem offentlige-private partnerskaber er det lykkedes at nedbringe anlægsudgifterne til fornyelse af vand- og kloaksystemerne med omkring 2 procent. Vi har øgede indtægter på salg af strøm og fjernvarme i form af overskudsenergi fra vores rensningsanlæg. Og så har vi slanket administrationen ved at indføre en række digitale selvbetjeningsløsninger, så det er blevet nemmere at være kunde hos os, og samtidigt er det en økonomisk gevinst.”

Mads Bayer understreger, at prisnedsættelsen ikke betyder lavere ambitioner på miljø- og klimaområdet. Målet er fortsat, at selskabet er energi- og CO2-neutralt senest i 2030. Taksterne skal legalitetsgodkendes af Byrådet den 16. december.

Indslag på TV 2 i aften om klimaprojekt i Lystrup - 3. dec. 2015

Kl. 18.25 i aften bringer TV 2 Vejret som led i klimatopmødet COP21 et indslag, hvor projektchef Morten Østergaard fra Aarhus Vand fortæller om et omfattende klimatilpasningsprojekt i Lystrup.

Aarhus Vand samarbejder med Aarhus Kommune om 12 klimatilpasningsprojekter i Lystrup, der skal forebygge oversvømmelser som den, man oplevede i august 2012. Morten Østergaard fortæller i indslaget bl.a. om, at der lige nu arbejdes på at skabe passage for regnvandet under motorvejen, så det kan løbe uhindret ud i Egå engsø.

Læs mere og se en video om projektet på vores hjemmeside her.

Renseanlæg i Aarhus producerer mere energi, end det forbruger - 1. dec. 2015

Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er blevet energiproducent i stedet for energisluger. Energien produceres af spildevandet, og renseanlægget producerer nu 92 procent mere energi, end det forbruger. Energien produceres af spildevand fra husholdninger og virksomheder.

Produktion af drikkevand og rensning af spildevand kræver en masse energi. Typisk udgør det 25 - 40 procent af energiforbruget i en kommune og er dermed den største enkeltstående energisluger.

I Aarhus Vand leverer vi drikkevand og renser spildevand fra mere end 300.000 indbyggere. Og på Marselisborg Renseanlæg er det nu lykkedes at ændre renseanlægget fra at være en energisluger til en energiproducent. Energien produceres af spildevandet, og renseanlægget producerer  nu 192 procent energi baseret på spildevand fra husholdninger og virksomheder. Det vil sige, at ud over at dække eget energibehov, sender renseanlægget 92 procent ekstra, grøn energi i form af el og varme ud til forbrugerne.

DR2 Dagen bragte den 26. november et indslag på baggrund af en ny rapport fra Klimarådet. Chef for public affairs i Danfoss, Flemming Voetmann, fortæller i indslaget, at det på Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er ”lykkedes at nedbringe energiforbruget temmelig dramatisk, og samtidigt har man koblet vandrensning til i dag at producere energi og fjernvarme. Så den kobling og tænkning af systemerne har man gjort i Aarhus.”

Se indslaget 01:15:10 inde i udsendelsen:

https://www.dr.dk/tv/se/dr2-dagen/dr2-dagen-2015-11-26

Aarhus Vand indgår samarbejdsaftale med Favrskov Forsyning og Odder Spildevand - 1. dec. 2015

Aarhus Vand har som noget helt nyt lavet et fælles udbud på vand- og spildevandsområdet med to andre forsyninger, nemlig Favrskov Forsyning og Odder Spildevand.

Udbuddet er lavet som partnering- og rammeaftaler, der skal gælde for perioden 2016 - 2021. Det har været et krav til tilbudsgiverne, at der som en del af aftalerne i partnerskabet arbejdes løbende og systematisk med innovation om fornyelse af vand- og afløbssystemerne.

I september indgik Aarhus Vand sammen med Odder Spildevand og Favrskov Forsyning aftaler med Arkil (Aarhus Vand), Per Aarsleff (Aarhus Vand) og VAM (Aarhus Vand, Odder Spildevand og Favrskov Forsyning) inden for opgravning af vand- og afløbsledninger.

I oktober indgik vi aftaler med FKSSlamson og ISS inden for tv-inspektion og spuling af afløbsledninger.

I november har vi indgået aftaler inden for planlægning af vand- og afløbsledningerne med henholdsvis Envidan (Aarhus Vand) og NIRAS (Aarhus Vand, Favrskov Forsyning og Odder Spildevand).

I december afslutter vi et udbud om pumpestationer (Aarhus Vand). Derudover kommer der et udbud om opmåling (Aarhus Vand, Odder Spildevand og Favrskov Forsyning), hvor vi skriver kontrakt i sommeren 2016. Den samlede partneringaftale beløber sig til omkring 1,5 mia. kr.

Vi har i Aarhus Vand gode erfaringer med partneringsamarbejde, som tidligere har vist sig at få effektiviteten til at stige, og omkostningerne til at falde. Det afgørende i partneringaftalen er, at samarbejdet skal medvirke til at øge kvaliteten af arbejdet og samtidigt give mulighed for at skabe innovative tiltag og optimere arbejdsprocesserne til gavn for alle parter - vores kunder, de tre forsyningsselskaber og de eksterne firmaer.

CEO i Aarhus Vand Lars Schrøder har ordet Chicago - 5. oktober 2015

Se artiklen fra vandteknoligikonferencen Weftec i Chicago, hvor Lars Schrøder bl.a. fortæller om baggrunden for at integrere vand og spildevand i Aarhus Vand som en vej til at håndtere hele vandets kredsløb.

http://news.wef.org/great-water-cities-panelist-lars-schroder-explores-new-solutions-to-extreme-weather/

Aarhus Vand underskriver aftale med entreprenørfirmaet VAM - 25. september 2015

Aarhus Vand, Favrskov Forsyning og Odder Spildevand har netop underskrevet en 6-årig rammeaftale på 340 millioner kroner med entreprenørfirmaet VAM A/S.

Over de næste seks år skal VAM stå for alt spildevandsarbejde i Favrskov og Odder kommuner samt store dele af Aarhus Kommune. En opgave, der indebærer mange forskellige typer opgaver inden for kloakering og kræver mange forskellige kompetencer.

”Vi er utroligt glade for endnu engang at kunne vinde så stor en opgave. Vi har især satset på innovation i vores løsningsforslag, og jeg er stolt af, at vores kompetente og ansvarsbevidste medarbejdere er i stand til at løfte sådan en opgave. Uden dem havde vi ikke vundet en omfattende opgave som den her,” siger Benny Kristensen, administrerende direktør i VAM A/S.

”De færreste forbinder entreprenørarbejde med innovation, men hos VAM A/S spiller netop innovation en stor rolle, når det gælder om at finde den bedste løsning. Det er en visionær virksomhed, der er idérig og kreativ og som også er i stand til at omsætte de gode idéer til virkelighed. Deres innovative tilgang til entreprenøropgaven var noget af det, der især blev lagt vægt på i udvælgelsen,” siger Peter Hjortdal, afdelingsleder i Aarhus Vand.

Samarbejdet mellem de tre forsyninger og VAM sker i et såkaldt partnering-samarbejde, hvor alle parter indgår på lige vilkår med det mål at finde den bedste løsning for alle. Arbejdet starter den 1. januar 2016.

USA vil kopiere Aarhus Vand - 23. september 2015

De kommer rejsende fra hele verden for at se på Aarhus Vand. Ifølge en artikel i Børsen har ikke mindst amerikanere øjnene stift rettet mod Aarhus Vand for at aflure, hvordan vi på få år er lykkedes med at omdanne vores vandforsyning og spildevandsrensning fra en strømsluger til en energiproducent.

"Når vi viser resultaterne sort på hvidt og efterfølgende demonstrerer det for interesserede her i Aarhus på vores anlæg, så gør det indtryk," siger adm. direktør Lars Schrøder til Børsen.

Senest har Aarhus Vand indgået en samarbejdsaftale med vandforsyningen i Chicago. Det har bl.a. betydet, at en af vores driftsledere har været lånt ud til Chicago det seneste år for at hjælpe dem med at optimere energiforbruget.

Lars Schrøder fortæller videre i Børsen, at den typiske reaktion fra amerikanerne er, at det er løgn, når han fremlægger resultaterne.

"Når jeg kommer til USA med en lille Grundfos-pumpe under armen, korser de sig, fordi de er vant til pumper, som vejer et ton og ikke 100 kilo. De kan slet ikke forstå, at den kan det samme og mere til. Det er ren kultur," siger Lars Schrøder, som derfor insisterer på, at de skal komme forbi og se hele set-uppet.

"Vi har alle set tal, som ser lovende ud, men når det så kommer til virkeligheden, er det noget andet. Når de ser vores virkelighed, er de på." 

Aarhus Vand indgår rammeaftale på 420 mio. kr. om kloakfornyelse - 22. september 2015

Aarhus Vand har sammen med Favrskov Forsyning og Odder Spildevand netop indgået en rammeaftale med Per Aarsleff A/S frem til udgangen af 2021. Aftalen på 420 mio. kr. omfatter fornyelse af spildevandsledninger og etablering af nye vand- og spildevandsledninger.

Rammeaftalerne omfatter opgravningsfri fornyelse af spildevandsledninger, udført med strømpeforing, i Favrskov, Odder og Aarhus samt etablering af nye vand- og spildevandsledninger ved opgravning i Aarhus midtby og det nordlige Aarhus.

Mere miljø for pengene

Arbejdet udføres i partneringsamarbejde, og Aarhus Vand har gode erfaringer med denne samarbejdsform, der tidligere har vist sig at få effektiviteten til at stige, og omkostningerne til at falde. Det afgørende i partneringaftalen er, at samarbejdet skal medvirke til at øge kvaliteten af det udførte arbejde og samtidigt give mulighed for at skabe innovative tiltag og optimere arbejdsprocesserne til gavn for entreprenørerne samt forsyningsselskaberne og deres kunder.

”Med aftalerne sætter vi fokus på udvikling af fremtidens bæredygtige løsninger inden for vandområdet. Det sker under hensyntagen til, at vand- og afløbssystemerne nu og fremover fungerer sundhedsmæssigt og miljømæssigt fuldt tilfredsstillende,” lyder det samstemmende fra forsyningschef Lone Bejder, Favrskov Forsyning, direktør Michael Lind-Frandsen, Odder Spildevand og afdelingschef Claus Møller Pedersen, Aarhus Vand.”

Hos Aarsleff forventer man, at der er produktudviklingsmuligheder i det kommende partneringsamarbejde: ”Vi har gode erfaringer fra blandt andet tidligere partneringsamarbejde med Aarhus Vand, og vi forventer, at det gode samarbejde fortsætter i det nye samarbejde, der nu altså også omfatter Favrskov Spildevand og Odder Spildevand,” fortæller Ebbe M. Iversen, administrerende direktør hos Aarsleff.

Aarhus Vands gamle it-udstyr genanvendes på it-uddannelse - 22. september 2015

Fire it-studerende fra Syddansk Erhvervsskole i Vejle har netop været i praktik hos Aarhus Vand. Her har de udført en total rensning af data på Aarhus Vands servere og harddiske, der skulle udskiftes med nyt og mere energivenligt udstyr. De studerende har arbejdet praktisk med deres teoretiske uddannelse og lært noget om servermiljøer i det virkelige liv. Derudover har de fået det rensede it-udstyr med hjem til brug for den fremtidige undervisning på skolen.

Aarhus Vand skiftede i 2014 en række gamle servermiljøer ud med nyt og mere energivenligt udstyr. Siden har virksomheden ikke kunnet finde genanvendelse for de gamle servere og harddiske. Dermed stod det gamle it-udstyr for at skulle destrueres af it-sikkerhedsmæssige grunde, hvilket er både dyrt og spild af ressourcer, for udstyret ville sagtens kunne genbruges andre steder.

Men så fik systemadministrator i Aarhus Vand, Martin Berg, en lys idé: ”Da jeg i foråret var censor på Syddansk Erhvervsskole i Vejle kom jeg i snak med lærerne, som sagde, at de gerne ville have udstyret. Så fik jeg kontakt til skolens praktikafdeling og lavede en VFU-aftale (aftale om virksomhedsforlagt undervisning, red.) med fire studerende, der læser til t-supportere og datateknikere med EUX-forløb.”

Martin Berg har i forvejen undervisningserfaring fra datateknikeruddannelsen, og han skruede et praktikforløb sammen, hvor de studerende selv skulle finde en software, der kunne klare opgaven, de skulle følge en international anerkendt standard godkendt af det amerikanske forsvarsministerium, og til sidst skulle de foretage en total rensning af data.

Syddansk Erhvervsskole har som et af målene i skolens strategiplan at skabe et tættere samarbejde med virksomheder, og skolens virksomhedskonsulent, Susanne Jepsen, siger: ”Aarhus Vand har i den grad bidaget til, at vi er kommet det mål nærmere. Et flot sammensat praktikforløb til vores skolepraktikelever, udstyr til kommende elever og ikke mindst den interesse, de udviser for uddannelsen generelt.”

Det nemmeste for Aarhus Vand ville have været at sende it-udstyret til destruktion. Så hvorfor tilbyde et praktikforløb i stedet? Martin Berg siger: ”I Aarhus Vand arbejder vi med CSR, og vi har et socialt ansvar for også at hjælpe unge mennesker, der er i gang med en uddannelse, hvor det kan være svært at finde en praktikplads. Jeg synes også, vi gør en god gerning ved at forære noget brugt udstyr til en skole, der måske ikke har så mange penge til den slags. Og så sparer vi jo udgifter til bortskaffelse af udstyret.”

Martin Berg er meget tilfreds med de studerendes indsats, og Syddansk Erhvervsskole har nu fået 27 rensede servere, som i fremtiden indgår i deres undervisningsmaterialer og vil blive brugt både af de fire studerende, deres kammerater og fremtidige studerende på skolen. Det har givet et faglig løft af uddannelsen, fortæller én af de studerende, Rune Korshøj, og han tilføjer: ”Det har været en rigtig god praktik. Det er spændende at være på en rigtig arbejdsplads, og Martin har givet os nogle gode udfordringer, som vi har lært meget af og kan bruge videre på studiet. Og det kunne da være fedt, hvis jeg bagefter kunne få job sådan et sted som Aarhus Vand.”

Det kan Martin Berg dog ikke love, men siger: ”Aarhus Vand har ved samarbejdet fået løst et praktisk problem og med indsatsen underbygget vores profil som miljø- og samfundsansvarlig virksomhed. Vi har også knyttet tættere relationer til uddannelsessystemet på it-området. Og det være nyttigt i vores fremtidige rekruttering af personale inden for disse fagligheder. Det er alt i alt et samarbejde, hvor Syddansk Erhvervsskole, Aarhus Vand, de studerende og i sidste led det omgivende samfund er vindere.”

Beboere i det nordlige Aarhus hjælper med klimatilpasning - 1. september 2015

Husejerne i Risvangen og Vorrevangen skal i de kommende år selv håndtere regnvandet på egen grund eller udlede det til det offentlige system. Se indslag fra TV2 Østjylland om projektet.

Indslag TV2 Østjylland om klimaprojekt i Risvangen og Vorrevangen

Aarhus Vand deltager i konference i USA om vandteknologi - 27. august 2015

Medlemmer af Aarhus Vands bestyrelse deltager i september i konferencen Weftec i Chicago. Formålet er at få viden om udviklingsmulighederne i USA inden for innovation på vandteknologi-området. Derudover at understøtte eksport af dansk vandteknologi gennem samarbejde med øst-jyske virksomheder, der har fokus på det amerikanske marked.

Østjylland betegnes som ”Water Valley”, fordi der i regionen er så mange virksomheder, der arbejder med udvikling af vandteknologi. Der bliver fra flere virksomheder i regionen peget på det vigtige i, at Aarhus Vand har en rolle som ”vandambassadør” i USA. En rolle, som bl.a.er opstået, fordi det aarhusianske vandselskab har lavet en samarbejdsaftale med det amerikanske vandselskab Metropolitian Water Reclamation District of Greater Chicago, som går ud på at dele viden om vandteknologi - især inden for klimatilpasning og energineutralitet - på tværs af Atlanten. Og samtidigt skabe nye forretningsmuligheder for danske vandvirksomheder i USA. Samarbejdsaftalen er et konkret resultat af Aarhus Vands tætte samarbejde med Eksportrådets kontor i Chicago og Water Technology Alliancen (WTA), som omfatter virksomhederne DHI, Nissen Energi, Landia, Danfoss og AVK. Aftalen indebærer bl.a., at Aarhus Vand har udlånt en medarbejder til Eksportrådet i Chicago, finansieret af WTA.

I rollen som vandambassadør er Aarhus Vand med til at bane vejen for, at østjyske vandteknologivirksomheder kan få fødderne inden for på det amerikanske marked, der rummer et stort potentiale for danske arbejdspladser. Ikke mindst efter Obamas lancering af den ambitiøse klimaplan for reduktion af CO2-udledning. At det har betydning, er adm. direktør Thorvald Pedersen fra Nissen Energi Teknik ikke i tvivl om:

”Vi har netop underskrevet vores første aftale om leverance til USA, og det har Aarhus Vand en stor andel i. Water Alliance Tecnology-samarbejdet, som vi indgik i for et år siden – bl.a. med Aarhus Vand, er en fantastisk måde at løfte eksporten af dansk vandteknologi på for små og mellemstore virksomheder. Det er guld værd for en lille virksomhed som Nissen Energi Teknik, der ikke ville have haft mulighed for at komme ind på det store amerikanske marked uden den hjælp, vi har fået fra Aarhus Vand. At Aarhus Vand, som en af vores store kunder, er til stede som vandambassadør i Chicago betyder, at de kan vise vores løsninger frem for potentielle kunder i USA, som oven i købet har mulighed for at se dem i funktion på anlæggene i Aarhus. Det betyder rigtigt meget.”

 Hans Elbek Pedersen, som er bestyrelsesformand i Aarhus Vand og Director of Customer Innovation i AarhusKarlshamn, deltager i Weftec-konferencen, og siger om baggrunden for, at Aarhus Vand engagerer sig internationalt inden for vandteknologi:

”På den måde er vi med til at understøtte Business Region Aarhus og fremmer og støtter udvikling og eks-port af østjysk vandteknologi. Man taler om, at ”vand kan blive det nye vind” for Danmark, og at der kan skabes op mod 20.000 nye danske arbejdspladser inden for vandteknologi. Den politiske vision er at fordoble den danske eksport af vandteknologi i 2025. Men den viden, vi besidder herhjemme, skal samles i klynger og konsortier, og løsningerne skal skaleres op, hvis vi skal udnytte potentialet. Aarhus Vand har derfor et klart ønske om at høste ny viden, dele kompetencer og medvirke til at skabe vækst for dansk vandteknologi – lokalt, nationalt og internationalt. Og selskabet har en klar strategi om at gå foran med innovation og nyskabende løsninger, som skaber både lokal og global vækst.

 Bjørn Rohde er medarbejderrepræsentant i Aarhus Vands bestyrelse, og han siger om baggrunden for at deltage i Weftec-konferencen:

”Konferencen er meget vigtig, da den viser alt det nyeste inden for vandteknologi i USA, og vi får mulighed for at møde en lang række nøglepersoner inden for området. Det er vigtigt for Aarhus Vand at hente ny inspiration i udlandet til, hvordan vi herhjemme kan håndtere spildevand og producere drikkevand. I USA har man nogle steder mangel på drikkevand, og selv om vi lige nu ikke mangler drikkevand i Østjylland, kan vi måske hente inspiration til, hvordan vi også undgår det i fremtiden. Og måske har de nogle smarte måder at spare på vandet, som vi kan lade os inspirere af. Det bliver også spændende at høre om de muligheder, der er i USA i forhold til at udnytte spildevand som en energiressource. Forhåbentligt vil besøget i USA også give os sikkerhed for, at den vej vi går i Danmark, er den rigtige.”

Fremtidens biologisk nedbrydelige plastpose kan laves af spildevand - 30. juni 2015

Plast indgår i dag i flere og flere produkter som for eksempel tekstiler, møbler og maling. Denne plast er produceret af olie og belaster derfor miljøet i både produktion og bortskaffelse. Plast er ikke nedbrydeligt og skal brændes for at blive bortskaffet. Derfor er der store miljømæssige perspektiver både for produktionen og for bortskaffelsesmulighederne ved at udvikle plast af biologisk nedbrydelige materialer.

Aarhus Vand er nu gået med i et udviklingsprojekt med Krüger, KMC og Billund Vand, der går ud på at fremstille såkaldte biopolymerer fra spildevandet på Marselisborg Renseanlæg, som kan bruges til fremstilling af biologisk nedbrydeligt plast. I projektet produceres biopolymerer af bakterier fra naturligt forekommende næringsstoffer i spildevandet, og samtidigt renses spildevandet.

Fakta om projektet, som kaldes ”BIOPOL” (udvinding af biopolymer fra spildevand):
Biopolymerpotentialet undersøges af tre typer spildevand. Der opstilles et pilotanlæg hos KMC i Brande, hvor potentialet skal undersøges på industrispildevand med højt indhold af kulstof. Sideløbende undersøges biopolymerpotentialet af byspildevand med forskellig grad af industribelastning på Marselisborg Renseanlæg i Aarhus og på Billund BioRefinery.

Biopolymererne, der produceres i projektet, er PHA polymerer, hvor PHA står for PolyHydroxyAlkanoater, der er en fællesbetegnelse for flere forskellige polyester-polymerer. PHA-polymererne produceres naturligt af bakterier som oplagringsmateriale, på samme måde som vi mennesker oplagrer fedt. PHA-polymerer er 100 % bionedbrydelige og kan anvendes til produktion af bl.a. plastemballager.

Miljøministeriet har gennem Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) bevilget 1,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,6 mio. kr. til projektet. Krüger er projektleder og ansvarlig for planlægning og gennemførelse af biopolymerproduktionen og tests af spildevandet.

Resultater og rapportering forventes at være klar til offentliggørelse i midten af 2016.

Motionsløb indvier ny skov ved Beder - 30. maj 2015

Løb i en skov med meget små træer. Den utraditionelle udfordring finder sted den 30. maj, når Aarhus Kommune og Aarhus Vand indvier en ny skov i Beder ved Byagervej. Skoven er den femte skov, der er rejst i Aarhus Kommune inden for en femårig periode.

Har du lyst til at gå 2,5 kilometer eller løbe 5 kilometer i en skov, hvor træerne er plantet, men ikke er mere end cirka 60 centimeter høje, har du nu muligheden.

Program

11.00: Tale ved Camilla Fabricius.
11.05: Tale ved Bo Vægter, Aarhus Vand
11.10: Tale ved Flemming Nielsen, Grøn gruppe
11.15: Tale ved Mogens Brøchner, Grøn Gruppe
11.20: Lars Heiselberg, Growing Trees Network
11.25: Fællessang med akkompagnement
11.30: Ernst Jæger, BMI motion og Camilla Fabricius klipper snoren og sender løbehold af sted.
11.30: Aktiviteter på pladsen
11.45: Spillemændene spiller.
12.00: Guidet tur sættes i gang fra pladsen.
14.00: Arrangementet slutter.

Aktiviteter

Boldbanen ved siden af skoven vil på dagen være omdannet til en mindre markedsplads, hvor man blandt andet kan opleve:

• Hør om kommende spiselige planter og frugter i skoven v/ Smag på Aarhus
• Mad på bål v/Beder FDF
• Smag på grundvandet v/ Aarhus Vand
• Growing Trees Network
• BMI Motion
• Grøn Gruppe/fællesrådet for Beder, Malling, Ajstrup.
• Plant dit eget træ

Derudover vil man kunne få en guidet tur i skoven, hvor man hører om dyreliv, sammensætning af træarter, plantningsmetoder mm.

Midlertidigt stop for vandindvinding i Viby - 4. maj 2015

Aarhus Vand nedlægger vandværket i Viby, som er gammelt og utidssvarende. Bor du i Viby, vil du dog stadig have vand i hanen, da vi forsyner området fra andre vandværker

Aarhus Vand nedlægger vandværket i Viby, som er gammelt og utidssvarende. Bor du i Viby, vil du dog stadig have vand i hanen, da vi forsyner området fra andre vandværker.
Vi stopper i en periode indvinding af drikkevand fra de boringer, der forsyner værket i Viby. Vi starter boringerne op igen om tre år, når vi har omlagt en ledning, der skal lede vandet fra boringerne til Stavtrupværket.

Grundvandsstigning

Det midlertidige stop for indvinding af vand bevirker, at grundvandsstanden (trykket) i det dybe sandlag langt nede i jorden stille og roligt vil stige. Vores beregninger viser, at grundvandsstanden i det dybe sandlag kan stige til ca. 1,6 m under jordoverfladen i de lavest liggende områder i området. Det er primært lavtliggende områder i Viby og omkring Aarhus Å, hvor der ikke er megen bebyggelse.
Der er et tykt lerlag over det dybe sandlag, og det er ikke muligt at sige, om trykstigningen vil betyde noget for vand tæt ved jordoverfladen. Vi kan derfor ikke udelukke, at stigningen kan medføre en forhøjet risiko for fugt i kældre uden omfangsdræn.

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte Aarhus Vand for yderligere information på telefon 89 47 10 00.

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Landmænd sprøjter deres marker næsten dobbelt så hyppigt som for 15 år siden. Vandsektorens branche-organisation, DANVA, opfordrer til at give landbruget incitamenter til at nedjustere behandlingshyppigheden.

Landmænd sprøjter deres marker næsten dobbelt så hyppigt som for 15 år siden. Vandsektorens branche-organisation, DANVA, opfordrer til at give landbruget incitamenter til at nedjustere behandlingshyppigheden.

Grundvandsovervågningen 2014, der er udarbejdet af GEUS på vegne af Naturstyrelsen og netop offentliggjort, viser, at der i 2013 blev fundet rester af sprøjtegift i et stort antal boringer hos vandværkerne.

”Grundvandsrapporten viser, at der ikke er sket en positiv udvikling i forhold til året før. Samtidig ved vi, at landmændene sprøjter deres marker oftere end tidligere. Vi kan derfor frygte, at vi i de kommende år igen vil se en stigning i fundene, hvilket er til fare for grundvandet,” siger konsulent i DANVA, Claus Vangsgård.

I Grundvandsovervågningen 2014 blev der fundet pesticider i 37 procent af boringerne. I hver tiende af boringerne er grænseværdien overskredet, og til stadighed findes der godkendte aktivstoffer. Det gælder blandt andet bentazon og glyphosat. Glyphosat er det mest brugte pesticid i Danmark bedre kendt under handelsnavnet RoundUp.

Behandlingshyppigheden i landbruget faldt igennem 90’erne, til det nåede et lavpunkt i år 2000, hvorefter den begyndte at stige igen frem imod det nuværende niveau, der er steget markant.

”Landmænd sprøjter deres marker næsten dobbelt så ofte i dag, som de gjorde i 2000. Hvis vi vil bevare vores rene drikkevand i fremtiden, så skal belastningen reguleres specielt på sårbare arealer,” siger Claus Vangsgård.

Et af de områder, der har været størst opmærksomhed omkring, har været udviklingen af fund i det øvre grundvand. Her har der nu i nogle år været en nedadgående tendens for overskridelser af grænseværdien, mens fundhyppigheden har været stigende. I det dybere beliggende grundvand er der en tendens til stigende værdier for såvel samlet fundprocent som overskridelser af grænseværdien. Resultaterne bliver af GEUS tolket som et tegn på, at indsatsen mod pesticider er ved at bære frugt, selv om vandforsyningerne ser ud til at få flere problemer, indtil det øvre grundvand er infiltreret til dybere lag.

I forhold til fund af nitrat i grundvandet er der overvejende gode nyheder at hente i Grundvandsovervågningen 2014. Koncentrationen i det øvre grundvand er nemlig faldende, hvilket afspejler den indsats, der er gjort de seneste 20 - 25 år. Der er dog stadig stigende koncentrationer visse steder i det dybe grundvand, hvilket er en konsekvens af tidligere tiders landbrugsdrift, hvorfor det mange steder kan være svært at finde nye magasiner med lavt indhold af nitrat.

”I DANVA glæder vi os over, at det kun er få steder, hvor grænseværdien af nitrat er overskredet i boringskontrollen,” siger Claus Vangsgård. 

Vi markerer Vandets Dag den 22. marts med kampagne om giftfri have

Vi har masser af billigt og dejligt, rent drikkevand i vores vandhaner. Sådan skal det blive ved med at være. Det kan du og dine naboer være med til at sikre, hvis I dropper sprøjtegiften og i stedet bruger et hakkejern, når I skal fjerne ukrudt.

Vi har lavet denne folder, som fortæller kort om, hvordan sprøjtegifte i haven kan risikere at trænge ned i grundvandet. Folderen er hustandsomdelt i Aarhus i ugen op til Vandets Dag.

Du kan som haveejer få en række gode råd på vores kampagnesite www.facebook.dk/sprojtefri, hvor vi i samarbejde med Økologiens Have i Odder har lavet nogle korte film med tips og tricks til en giftfri have.

Du kan også hente gode tips til at bekæmpe ukrudt i din have i pjecen "Sprøjtefri have - gør kål på ukrudtet uden sprøjtemidler" (pdf).

Vandtopmøde skal sikre teknologispring og eksport

Vandbranchen gav med et "vandtopmøde" den 25. februar i Industriens Hus i København et startskud til en ny alliance. Samarbejdet skal sikre, at vandselskaber, producenter, rådgivere og forskere forpligter sig til sammen at accelerere udviklingen af vandteknologi til gavn for danske arbejdspladser og eksport. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, har taget initiativ til processen, der blandt andet skal formalisere modeller for offentligt og privat vandsamarbejde.

Udviklingen af den danske vandbranche skal accelereres op i hastighed. Danmark har en vision om at være førende inden for vandteknologi, ligesom det er tilfældet med vindløsninger. Et nyt, forpligtende samarbejde skal med afsæt i topmødet udpege udviklingspotentialer og de mest frugtbare konceptmodeller, der skal gøre Danmark i stand til at udbygge sin position som vækstcenter for de smarte vandløsninger, som verden har brug for.

”Der er et uudnyttet potentiale i vandbranchen i forhold til at foretage teknologispring. Der er derfor behov for at accelerere udviklingen og målrette vores samarbejde endnu mere. Vandselskaberne fungerer som referenceværker og udstillingsvinduer for udenlandske kunder. De er samtidig laboratorier gennem samarbejder med producenter og rådgivere om at udvikle nye løsninger. Men vi har i vandbranchen behov for at sætte ekstra fart på teknologiudviklingen og samtidig udpege konceptmodeller, der mere effektivt kan skabe fremskridt,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

”Vi skal være verdensmestre i Danmark, så vi ude i verden kan gøre os endnu mere gældende i forhold til at hjælpe mennesker med at få adgang til rent vand og sanitet, fremme effektiv brug af vandressourcen, understøtte et renere globalt miljø, sikre befolkninger mod oversvømmelser og stormflod - og derigennem øge eksporten og skabe væsentlig flere jobs i Danmark. Vandselskaberne er den centrale spiller i det samarbejde.”

Deltagerne skulle på topmødet udpege og forpligte sig til en række initiativer og mål, som kan være med til at understøtte udviklingen af vandteknologi og offentligt privat vandsamarbejde som for eksempel i Chicago.
I Chicago-området er en medarbejder fra Aarhus Vand købt fri med midler fra Erhvervsrådet til at være ”Kirsten Giftekniv” mellem de amerikanske vandselskaber og de danske problemløsere fra samarbejdspartnerne Aarhus Vand, AVK, DHI, Nissens Energi Teknik, Landia A/S og Danfoss.

De amerikanske selskaber efterspørger energioptimering og processtyring. Der er 170 spildevandselskaber i og omkring Chicago, og anlæggene er ved at blive målt igennem. Kunderne fra USA kommer efterfølgende til Danmark og ser, hvordan vandselskaberne og deres samarbejdspartnere løser opgaverne i virkeligheden. Herefter er det op til de private aktører at løse problemerne. 

”Oven på topmødet vil vandselskaberne sammen med en gruppe af samarbejdspartnere sørge for, at udviklingen accelererer, og at det arbejde, der er sat i gang, holder farten. Vi skal gennem det forpligtende samarbejde sikre, at de gode hensigtserklæringer bliver omsat til aktiviteter,” siger Carl-Emil Larsen.

Miljøminister Kirsten Brosbøl var vært for topmødet, der havde deltagelse af repræsentanter fra vandforsyninger, producenter, fødevarevirksomheder, rådgivere, forskere og myndigheder. Udover DANVA var medarrangørerne DI og Dansk Miljøteknologi.

Aarhus Vand underskriver samarbejdsaftale med Chicago

Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, har netop underskrevet en såkaldt Memorandum of Understanding-aftale med The Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago (MWRD), som går ud på at dele viden om vandteknologi.

Aftalen blev fejret ved en ceremoni på det danske generalkonsulat i Chicago med deltagelse fra Aarhus Vand - udover Lars Schrøder – af strategisk chef i Aarhus Vand, Claus Homann, og vores udsendte medarbejder i USA, Flemming Møller. Herudover deltog en lang række politiske og administrative beslutningstagere fra vandsektoren i Chicago og repræsentanter for danske vandvirksomheder i USA.

Præsidenten i MWRD Mariyana T. Spyropoulos sagde ved underskrivelsen bl.a.: 
”Det er en ære, at vi deltager i dette partnerskab, som giver begge parter får udbytte af. Vi deler mange fælles mål som for eksempel effektiv vandhåndering, bæredygtig drift, effektiv kundeservice og god miljøforvaltning.”

Den danske ambassadør i USA, Peter Taksøe-Jensen, sagde i sin tale: 
”Dette samarbejde vil give medarbejderne i de to selskaber mulighed for at dele viden om den bedste praksis for forvaltning af vand, udveksle erfaringer og indgå i en udviklende dialog om vand- og spildevandssektoren."

Lars Schrøder sagde ved underskrivelsen:
”Det står helt klart, at de vandteknologiske udfordringer i Chicago og Aarhus ligner hinanden. Og vi har udpeget specifikke emner – ud af en lang liste – for det videre samarbejde. Det gælder især klimatilpasning, energineutralitet og automation. Vi tror på, at vi ved at dele viden, best practise og fælles mål kan udvikle nye og bedre løsninger.”

Underskrivelsen af aftalen indebærer bl.a. udveksling af medarbejdere, afholdelse af fælles work shops og etablering af strategiske og tekniske arbejdsgrupper.

40 procent af de sårbare drikkevandsområder i Aarhus Kommune beskyttes mod sprøjtegift

Byrådet sendte i går en indsatsplan i 12 ugers høring, som foreslår, at 300 ejere af landbrug, 200 ejere af andet erhverv og 800 private boligejere i Stavtrup og Åbo forbydes at bruge sprøjtegifte, fordi den naturlige beskyttelse af grundvandet er meget ringe i området. Det omfattende forbud mod sprøjtegifte skal sikre aarhusianernes drikkevand.

Med planen bliver i alt 40 procent af de sårbare drikkevandsområder i Aarhus Kommune beskyttet, og drikkevandet til 125.000 borgere bliver sikret mod sprøjtegifte, der udgør den største risiko for forurening.

Indsatsplanen betyder, at landmænd ikke må anvende pesticider i områder, hvor drikkevandet er særlig sårbart. Tæt ved områdets 45 drikkevandsboringer må boligejerne heller ikke bruge pesticider. Landmændene i området kan fortsat dyrke jorden og vil blive kompenseret for de mindre indtægter, der måtte være som følge af eventuelle ændrede dyrkningsformer.

Indsatsplan Stautrup - Åbo er den anden i rækken af i alt fire indsatsplaner, der skal laves i Aarhus Kommune. I 2013 vedtog Byrådet en indsatsplan for Beder, og det er de samme principper til at beskytte drikkevandet, som bruges i den nye plan.