Publiceret: 22. apr. 2024

Innovation omkring digitale vandmålere er godt i gang

Digital Måler

Digitale vandmålere, hvor aarhusianerne får indsigt i eget vandforbrug og som desuden er den mest bæredygtige og fremtidssikrede løsning er målet i et innovationsprojekt mellem Aarhus Vand, Kamstrup og Systematic.

I januar måned lød startskuddet til et nyt innovationsprojekt i Aarhus Vand, som skal munde ud i implementering af digitale vandmålere, som vi håber, vil tilføre stor værdi til vores kunder. Det vil betyde en fremtid, hvor kunderne undgår den årlige aflæsning af vandmåleren, men til gengæld også kan få stor indsigt i eget vandforbrug. Udviklingsdelen af projektet vil pågå ind i 2025 og de første installationer vil vi se i Viby området i slutningen af 2025.  

Udvikling af kundeportal 

Partnerne i projektet er Systematic og Kamstrup og sammen har vi taget arbejdstøjet på og er gået i innovations-mode. I den kommende tid arbejder vi med forskellige udviklingspunkter. Vi ser på udvikling af en kundeportal, som matcher behovet for data til forskellige kundetyper. 

Vi tænker ind, hvad der vil være allerbedst for vores kunder. Ved at vores kunder får indsigt i deres vandforbrug vil de bedre kunne spare vand. Og med de overvågningsmuligheder, som der ligger i et smart meter, så kan vi hjælpe dem til at forhindre fx ekstraordinært vandforbrug og vandskader
- Helle Pernille Hansen, projektleder, Aarhus Vand

I forhold til indsigt i forbruget udnytter Aarhus Vand også viden hos samarbejdspartneren - den californiske forsyning, Moulton Niguel Water District. De har stor erfaring med digitale vandmålere og hvordan deres kunder får indsigt i eget vandforbrug, som giver et incitament til at spare på vandet. Og deres erfaringer indgår også i overvejelserne om løsningen til Aarhus Vands kunder. 

Kommunikation og netværk skal være fremtidssikret 

I innovationsfasen skal der også vælges kommunikation og netværk. Målet er at få en fremtidssikret løsning, som selvfølgelig spiller rigtigt sammen med Aarhus Vands systemer og en kundeportal. Som en del af vores bæredygtighedsstrategi, så arbejder vi også på at få en løsning med digitale vandmålere, som belaster vores klima og miljø mindst muligt mht. drift, vedligehold og bortskaffelse. 

Installation af de digitale målere vil begynde i den sydelige den af kommunen i slutningen af 2025. Og fortsætter videre mod det centrale og nordlige Aarhus i 2026 og indtil 2029.