Kontakt os

Har du brug for hjælp?

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Du kan kontakte os på 89 47 10 00. Vores åbningstider er hverdage fra kl. 8:00-15:00.

Du kan også skrive til os på e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk

Husk at oplyse navn og adresse når du henvender dig til os. Vi vil gerne have både din e-mailadresse og dit telefonnummer, så vi kan vende tilbage med et svar.

Kontakt Aarhus Vand
Hvor finder jeg mit kundenummer?

Du kan logge ind på Min Side med dit kundenummer og adgangskode. Adgangskoden finder du på dit velkomstbrev, på din BetalingsService-oversigt eller dit brev om aflæsning af vandmåleren.

Hvad gør jeg, hvis jeg pludseligt intet vand har?

Har du pludselig ingen vand i husstanden, så kan det skyldes, at Aarhus Vand udfører ledningsarbejde i dit lokalområde.

Forud for planlagte driftsforstyrrelser i vandforsyningen vil de berørte kunder få direkte besked via brev eller opslag. Der kan dog også forekomme akutte driftsforstyrrelser på vandledningsnettet – fx i tilfælde af ledningsbrud.

Klik her for at se om, der er akutte driftsforstyrrelser eller arbejde i vejen i dit område

Du kan kontakte Aarhus Vand, hvis du ikke finder informationer på de ovennævnte sider. Undersøg dog altid først:

  • Om vandfilteret på vandhanen er stoppet.
  • Om det er både koldt og varmt vand, der mangler.
  • Om der er andre – naboer eller omkringboende, der også mangler vand.
  • Bor du i etageejendom, så kontakt din vicevært.
Hvordan aflæser jeg vandmåleren?

Du kan kende vandmåleren på, at den er rund. Aflæs alle tal i tælleværket på måleren og indberet tallene på Min Side eller via vores automatiske telefon.

Vi bruger din aflæsning i forbindelse med dannelsen af opgørelsen samt efterfølgende aconto-regninger. Ud fra din aflæsning kan vi beregne et forventet forbrug for det kommende år. 

Hvordan melder jeg flytning?

Fraflytning:

Du skal melde flytning, når du har aflæst vandmåleren på skiftedagen. Det vil sige den dag, hvor du flytter fra adressen. Det er ikke muligt at melde flytning frem i tiden. 

Tilflytning:

Aflæs vandmåleren på overtagelsesdagen. Du skal først melde flytning til os pr. den dato, hvor du får nøglen. Det er ikke muligt at melde flytning frem i tiden.

Hvis du er lejer:

  • Vær opmærksom på at mange udlejere, herunder boligforeninger, sender alle relevante flytteoplysninger til os ved lejerskifte. Hvis du er i tvivl, om du selv skal melde flytning, kan du kontakte din udlejer.

Hvis du er ejer:

  • Hvis du sælger via en ejendomsmægler, vil mægleren typisk stå for aflæsning af vand og indsende flytteoplysningerne til os. Vær opmærksom på, at det er dit ansvar, at vi modtager aflæsning og flytteoplysninger.
Gå til flytteformular
Hvad gør jeg, hvis jeg mangler varmt vand?

Hvis du har koldt vand i hanen, men mangler det varme, så skal du kontakte dit lokale varmeværk.

Kloakarbejde Textvisual Aarhusvand

Driftsforstyrrelser

Oplever du problemer med din vandforsyning, anbefaler vi, at du her på siden tjekker for eventuelle afbrydelser inden du kontakter os.
Login

Ved klager

Kommer du i en situation, hvor du gerne vil klage til os, bør du klage, så snart du opdager forholdet. Når vi har modtaget din klage, behandler vi den inden for fem arbejdsdage.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet under Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Du kan finde klagevejledningen på www.forbrug.dk, hvor du også kan læse om betingelser og gebyr for at klage.
Flytning

Meld flytning

Er du i gang med at flytte? Klik her og kom ind til flytteformularen.
Der er også link til en guide, hvis noget driller dig.
Vi ønsker dig en god flytning!