Aakabde Sally Lars Hero

Innovation og partnerskaber

Innovation og partnerskaber er en uomgængelig del af vores DNA i Aarhus Vand og essentielt for hele den måde, vi tænker og arbejder på. Vi er af den overbevisning, at fremtidens løsninger – både lokalt og globalt – bliver bedre af et tæt og forpligtende samarbejde. Partnerskaber får det bedste frem. De sætter viden, kompetencer og teknologier i spil på tværs af brancher, og de baner vej for innovation og resultater, der gør en mærkbar forskel.

Drypsensorer Medium

Vores selskaber og partnere

En central del af Aarhus Vands strategi handler om forretningsgørelse. Det arbejder vi med for at kunne lykkes med at skabe innovation, nye forretningsmuligheder og -løsninger. Vi inviterer både de private virksomheder og den øvrige forsyningsbranche ind til nye samarbejder. De seneste år har Aarhus Vand investeret i ventureselskaber, hvor rammen er, at vi må eje op til 40 procent af en privat virksomhed, som skabes sammen med private partnere.
Vand Jordklode Textvisual

Living Labs

Living Labs er et videns- og innovationsmiljø, som giver mulighed for test og demonstration af vandteknologiske løsninger, som understøtter en bæredygtig vandforsyning og spildevandsrensning. Aarhus Vand tilbyder test og demonstration i virkelighedsskala, hvor vi stiller vores viden til rådighed. De tre innovationsmiljøer er inden for drikkevand, klimatilpasning og spildevand.
Domicil Dronefoto Textvisual

Water Valley Denmark

Aarhus Vand er medinitiativtager til Water Valley Denmark, der er et nationalt initiativ, der skal være med til at accelerere global grøn vækst gennem eksport af dansk vandteknologi. Det skal ske ved at skabe en af verdens stærkeste innovationsplatforme indenfor vand.

Innovationschef Karsten Lumbye: Forretningsgørelse styrker økonomi og innovation

Banner Muslingeskaller

Bæredygtigt muslingefilter løser svovlbrinteproblemer

En opfindelse skabt ud af et partnerskab er en bæredygtig filterløsning, der fjerner svovlbrinte fra kloak, afløb og vandsystem. Modulfilteret er en fleksibel, robust, kemikaliefri og billig metode til at bekæmpe svovlbrinteproblemer i vores spildevandssystemer, og de lugtgener det medfører.

Læs mere om projektet
Boldbane Klimatilpasning Large Aarhusvand

Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev

Vil du blive klogere på, hvad der sker med vandet i Aarhus, den nyeste vandteknologi, innovation, bæredygtighed og klimatilpasning i ind- og udland? Så gør som mere end 15.000 andre og modtag vores månedlige nyhedsbrev.

Historierne er håndplukket for at give dig den bedste oplevelse med både fængende tekster, billeder og video.