Publiceret: 20. apr. 2022

Dryp - sensorer der integrerer og analyserer data fra vandkredsløbet

Dryp Sensor

Hyppigere skybrud, kraftigere regnmængder, forhøjet vandstand i havene og stigende grundvand skaber store problemer med oversvømmelser og overløb af spildevand i vores vandløb, søer, fjorde og have.

Kommuner og vandselskaber investerer hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af vores infrastruktur til regn og spildevand, så der bliver plads til de øgede vandmængder. Det er tunge poster på budgetterne, så selv få procents effektivisering vil resultere i samfundsøkonomiske gevinster på flere hundrede mio. kr. årligt.

Løsningen

Dryp er udviklet med henblik på at afhjælpe overløb og oversvømmelse, blandt andet ved uforudsete, kraftige regnmængder. Dryp leverer tre forskellige produkter:

  • Overløbssensor
  • Dræningssensor
  • Stormvandssensor

Sensorerne er optimeret til de udfordrende forhold i vandsektoren, hvilket gør dem perfekte til at monitorere vandstandene i tilfælde af storm og kraftig regn. Dermed kan de være med til at undgå overløb og oversvømmelse.

Sensorerne bliver blandt andet brugt i vores myndighedssamarbejde med Udaipur i Indien, hvor de sidder og monitorerer vandstanden i søen i Udaipur og sender vigtig data til vandforsyningen for at afhjælpe vandspild og overløb.

Dryp I Indien

Vandselskaberne kan spare millionbeløb

Dryp udvikler en integreret software- og sensorløsning, som monitorerer og visualiserer vandets komplekse samspil med vandledninger, kloakker og vandløb og gør det økonomisk muligt at overvåge hele vandkredsløbet proaktivt og i realtid. Det kan spare vandselskaberne for et stort millionbeløb til drift og vedligeholdelse af spildevands- og regnvandssystemer og samtidig sikre et renere vandmiljø.

Løsningen gør det for eksempel muligt, at et spildevandsselskab kan holde øje med flere dele af afløbssystemet over flere regnhændelser og hjælpes til at identificere brud og forstoppelser, før de bliver kritiske, samt identificere ekstra kapacitet til klimatilpasningen.

En anden anvendelse er identifikation af kilder til uvedkommende vand ved at sammenligne nedbørshændelser og dermed mindske risikoen for overløb af spildevand til vandløb og fjorde.

Processen

Dryp leverer kompliceret vanddata ved at monitorere vandets infrastruktur i realtid. Dette foregår ved brug af sensorer, der monitorerer vandets gennemstrøm og sender dataene direkte til skyen. På den måde kan vandinfrastrukturer blive monitoreret hvor som helst, når som helst via Dryp Field App, og igennem denne kan dataene blive sendt direkte til skyen. Hensigten med disse data er at øge dialogen mellem partnere og hjælpe dem med at træffe beslutninger baseret på dataene fra vandets kredsløb.

Dryp har udviklet en avanceret og stærk teknologi i tæt dialog med sine kunder, og løsningen har potentiale til at skabe stor værdi i vandsektoren og være med til at løse nogle af de infrastrukturelle udfordringer, som klimaforandringerne har medført. Vi ser meget frem til at arbejde sammen med de øvrige parter om at udvikle selskabet og teknologien videre.
- Thor Birkmand, partner i Investo Capital

Vandsektoren i ikke alene Danmark, men også Norge og Sverige har for alvor fået øjnene op for Dryps sensorløsninger, og selskabet har derfor haft en god vækst i de to første regnskabsår.

Dryp sensorer har nemlig mange fordele for vandforsyningerne. De kan afhjælpe overløb og oversvømmelser, og sparer samtidigt vandforsyningerne for millioner i forbindelse med vedligeholdelse af spildevandsbassiner og sikrer dermed et renere vandmiljø.

Sensorerne kan måle vandstrømmen i rørene og dermed finde ud af, hvor i ledningsnettet, der er problemer. Ved at lokalisere problemerne hurtigere, hjælper det også medarbejderne til hurtigere at kunne gå i gang med reparationerne.

Vil du vide mere?

Malte Kristian Skovby Ahm

Malte Kristian Skovby Ahm

Forretnings- og forskningslead

+45 8947 1143

malte.ahm@aarhusvand.dk