Om os

Domicil Front

Hvem er Aarhus Vand?

Vores historie startede ved brønden på Store Torv i Aarhus, hvor byens vandkilde blev forurenet af spildevand, som skabte et dødeligt koleraudbrud. Katastrofen blev anledning til stiftelsen af Aarhus Vandforsyning i 1872, som banede vejen for at fremtidssikre muligheden for det sunde liv.

Siden har vi formet et bæredygtigt vandkredsløb i Aarhus, der i dag inspirerer på international skala. Med kredsløbet i centrum gentænker vi måden, hvorpå potentialet i vand realiseres til gavn for klimaet og til glæde for os alle sammen.

I Aarhus Kommune er det både Aarhus Vand og lokale vandværker, som leverer vand til forbrugerne. Dog er det blot Aarhus Vand, der står for afledning af spildevand. Via linket herunder kan du som aarhusianer slå op og se, hvor du får vand fra.
Uendeligbro Aften Large

Sundhed gennem rent vand - til mennesker og planeten

Med vores vision ønsker vi at bidrage til den globale dagsorden om bæredygtighed og til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Og vi ønsker at bidrage til at samle branchen i Danmark til også at arbejde for denne agenda.

Vores formål, vision og værdier
231102 Drone Morgen Aarhud.DNG 6 WEB

Virksomhedsplan 2024

I 2024 fokuserer vi på fortsat at skabe et bæredygtigt, klimaneutralt vandselskab, der desuden er i vækst og fungerer som en attraktiv arbejdsplads. I vores virksomhedsplan finder du video med nøglepersoner fra Aarhus Vand herunder vores nye CEO, Karina Topp, der tiltrådte i denne stilling 1. november 2023. God fornøjelse!
Thumbnail Aarsrapport

Årsrapport

Følg linket og se vores seneste årsrapport, der med ord, video, billeder og grafer viser året, der er gået.
Dreng Vandpost Textvisual

Oplev hvordan vi renser spildevand og producerer energi og rent drikkevand

I Aarhus Vand elsker vi at dele vores viden med omverdenen og få en masse input tilbage. Som skole, institution eller universitet er du velkommen til at booke et besøg hos os. Vi har årligt 5000 besøgende, så vores dygtige rundvisere er mere end klar til at tage imod dig. Du finder desuden undervisningsmateriale til brug før og efter et besøg, som primært er til skoleundervisning.

150 år med rent vand

Fakta om Aarhus Vand

Aarhus Vand A/S er 100% ejet af Aarhus Kommune
Aarhus Vand har en koncernstruktur, som består af holdingselskabet Aarhus Vand A/S, der er service selskab for resten af koncernen, hvilket består af Aarhus Vand Forsyning A/S, Aarhus Vand Ressourcer A/S, Aarhus Vand Kommerciel A/S samt fire joint-venture selskaber.
Ca. 660 mio. kroner om året i omsætning
Aarhus Vand arbejder ud fra ”hvile i sig selv princippet”, hvilket betyder at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Det er typisk for kommunale forsyningsselskaber med markedsmonopol.
39 mio. m3 spildevand
Aarhus Vand renser 39 millioner m3 spildevand om året.
15 mio. m3 drikkevand
Aarhus Vand producerer 15 millioner m3 drikkevand om året.
8 vandværker og 4 renseanlæg
Aarhus Vand har 8 vandværker og 4 renseanlæg fordelt rundt omkring i Aarhus Kommune.
4300 km kloakledninger
Aarhus Vand har 1500 km drikkevandsledninger og 2800 km spildevandsledninger.
227 ansatte
Aarhus Vand har 227 ansatte.
350.000 kunder og 270.000 forsynet
Aarhus Vand har 350.000 private- og erhvervskunder og forsyner heraf 270.000 med drikkevand.
90 boringer
Aarhus Vand har 90 grundvandsboringer.
Aarhus Ø

Læs mere i vores publikationer

Du kan her finde forskellige publikationer, som vores Virksomhedsplan, strategier, årsrapport og whitepapers, der med video, billeder, grafik og tal beskriver vores strategi og retning, nøgletal og meget mere.
Mynsam

Go to our international website

Aarhus Vand is active in a wide range of international projects and collaborations. Visit www.aarhusvand.com to get to know our global activities and focus.

Go to international website
Domicil Front

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os