Om os

Domicil Front

Hvem er Aarhus Vand?

Vores historie startede ved brønden på Store Torv i Aarhus, hvor byens vandkilde blev forurenet af spildevand, som skabte et dødeligt koleraudbrud. Katastrofen blev anledning til stiftelsen af Aarhus Vandforsyning i 1872, som banede vejen for at fremtidssikre muligheden for det sunde liv.

Siden har vi formet et bæredygtigt vandkredsløb i Aarhus, der i dag inspirerer på international skala. Med kredsløbet i centrum gentænker vi måden, hvorpå potentialet i vand realiseres til gavn for klimaet og til glæde for os alle sammen.

I Aarhus Kommune er det både Aarhus Vand og lokale vandværker, som leverer vand til forbrugerne. Dog er det blot Aarhus Vand, der står for afledning af spildevand. Via linket herunder kan du som aarhusianer slå op og se, hvor du får vand fra.
Uendeligbro Aften Large

Sundhed gennem rent vand - til mennesker og planeten

Med vores vision ønsker vi at bidrage til den globale dagsorden om bæredygtighed og til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Og vi ønsker at bidrage til at samle branchen i Danmark til også at arbejde for denne agenda.

Vores formål, vision og værdier
Aarhus Solnedgang Textvisual Aarhusvand

Virksomhedsplan 2023

I 2023 fortsætter vi arbejdet med vores forretningsstrategi, og venturestrategi og en brandstrategi som skal sikre, at vi får skabt økonomi til fortsat innovation og udvikling, og at vi markedsfører Aarhus Vand bedst muligt både nationalt og globalt. Vi flytter ind i nyt hovedsæde og samler alle medarbejdere under ét tag for første gang i Aarhus Vands historie.
Årsrapport2022forside

Årsrapport

Følg linket og se vores seneste årsrapport, der med ord, video, billeder og grafer viser året, der er gået.
Dreng Vandpost Textvisual

Oplev hvordan vi renser spildevand og producerer energi og rent drikkevand

I Aarhus Vand elsker vi at dele vores viden med omverdenen og få en masse input tilbage. Som skole, institution eller universitet er du velkommen til at booke et besøg hos os. Vi har årligt 5000 besøgende, så vores dygtige rundvisere er mere end klar til at tage imod dig. Du finder desuden undervisningsmateriale til brug før og efter et besøg, som primært er til skoleundervisning.

150 år med rent vand

Fakta om Aarhus Vand

Aarhus Ø

Læs mere i vores publikationer

Du kan her finde forskellige publikationer, som vores Virksomhedsplan, strategier, årsrapport og whitepapers, der med video, billeder, grafik og tal beskriver vores strategi og retning, nøgletal og meget mere.
Mynsam

Go to our international website

Aarhus Vand is active in a wide range of international projects and collaborations. Visit www.aarhusvand.com to get to know our global activities and focus.

Go to international website

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

211123 Aarhusvand Godsbanen Kort01 171 Edit

Jan Tøibner

Pressechef og PA