Om os

Aarhus Vand er et førende vandselskab, når det gælder viden, teknologi og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens vandforsyning.

Vores kerneforretning består i at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder til klimaforandringerne og beskytte grundvandet.

Men vi vil mere end det. Vi er optaget af vand som kilden til alt liv og en ressource, som vi har fokus på at udnytte optimalt. Vi udvikler løsninger til vores vandværker og renseanlæg, så de bruger så lidt energi som muligt. Vi henter inspiration fra verden og tror på, at videndeling giver bedre løsninger. Vi er også optaget af, at vand er kilden til gode oplevelser i en by som Aarhus. 

Derfor arbejder vi helhedsorienteret med det samlede vandkredsløb og stræber altid efter at levere stærke innovative og bæredygtige løsninger.

Bliv klogere på Aarhus Vand