Publiceret: 19. dec. 2022

Vores kernefortælling

Aarhusby Tåge Aros Blåhimmel Large

Ønsker du at blive klogere på, hvad Aarhus Vand står for og arbejder med, kan du her læse vores kernefortælling.

Intet liv uden vand. Vand er en af de mest fundamentale kilder til sundhed for mennesket, byen, naturen og havet. Behovet for rent vand er universelt - alle steder, til enhver tid. Rent vand er i dag en knap ressource, men forvalter vi det rigtigt, rummer det et uendeligt potentiale for at skabe en fremtid med trivsel og liv – globalt og lokalt.

Vores historie startede ved brønden på Store Torv i Aarhus, hvor byens vandkilde blev forurenet af spildevand, som skabte et dødeligt koleraudbrud. Katastrofen blev anledning til stiftelsen af Aarhus Vandforsyning i 1872, som banede vejen for at fremtidssikre muligheden for det sunde liv.

Siden har vi formet et bæredygtigt vandkredsløb i Aarhus, der i dag inspirerer på international skala. Med kredsløbet i centrum gentænker vi måden, hvorpå potentialet i vand realiseres til gavn for klimaet og til glæde for os alle sammen.

Alt dette er lykkedes, fordi vi er passionerede omkring vand. Gennem opfindsomhed og forpligtende fællesskaber arbejder vi hver dag for at levere innovative løsninger, der fremtidssikrer et balanceret vandkredsløb som rammen for et sundt liv og diversitet i naturen. Aarhus Vand skaber sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten.

Hos os skabes fremdrift i fællesskab med plads til forskellighed og respekt for hinanden, der tilsammen danner en vi-følelse. Med forpligtelsen til at levere rent vand er vi bevidste om vores ansvar og gør en dyd ud af at gå forrest ved at tage initiativ og holde vores ord. Vi stræber konstant efter at være nysgerrige ved at frisætte kreativitet og udfordre hinanden med målet at reducere afstanden fra ide til løsning. Vi indgår i dialog, hvor viden deles på en ærlig og tillidsfuld facon.

Vores vilje til forandring og bidrag til sundhed stopper ikke ved vores egne anlæg: Vi er som den by, vi er skabt i – lokalt forankret, men globalt tænkende – med fokus på at skabe mest mulig værdi til flest muligt. Aarhus Vand vil skabe en national platform som drivkraft for lokale og globale løsninger til sundere vandkredsløb.

Dette vil vi opnå ved at forme partnerskaber, der accelererer udviklingen af de mest ressource-effektive ydelser. Hos os tror vi på, at morgendagens løsninger vil designes i forpligtende samarbejde, hvor opfindsomheden frisættes. Vi vil sammen med partnere skabe løsninger til global inspiration og opbygge en forretning med direkte bidrag til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi anskuer vand som et fælles eje og som en livsnødvendighed – det forpligter. Vi vil kæmpe for en fremtid, hvor vand skaber bæredygtig trivsel, vækst og forandring for verdens milliarder af mennesker. Uanset hvor lille en dråbe vi er i det store hav, kæmper vi for en fremtid formet af innovative løsninger, som sammen med andre dråber kan skabe en bølge af sundt liv til planeten.