Besøgstjenesten

Viby Renseanlæg Drone Textvisual Aarhusvand

Besøg på anlæg

Velkommen til et kig ind i vores verden af vand. Gennem engagerende rundvisninger på vandværk og renseanlæg, får I indblik og viden om arbejdet med vandkredsløbet, lige fra grundvand hentes op af jorden, til I modtager drikkevandet hos jer, og til det er renset og ledt tilbage til vandmiljøet. Vi tilbyder gratis rundvisninger på vores vandværker og renseanlæg til alle uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune.

Det er vigtigt for os, at I som gæster får en forståelse for, hvordan de enkelte anlæg fungerer, men også at I hver især kan se jer selv som en del af det samlede vandkredsløb. Vores fortællinger vil derfor både have et teknisk fokus og et fokus på den brede fortælling om menneskers påvirkning af vandkredsløbet, og hvad vi kan gøre for at minimere det aftryk, vi sætter på vores omgivelser.

Uddannelsesinstitutioner

Besøg på vores anlæg understøtter især undervisningen i fagene natur/teknik, fysik/kemi, biologi og geografi og de fællesfaglige fokusområder i naturfagene.

Vi har fokus på at tilrettelægge besøget, så I både får en overordnet ramme for vandværkets eller renseanlæggets betydning for det menneskelige vandkredsløb, og så I får et indblik i driften og de spændende historier som knytter sig til arbejdet med vand.

Rundvisninger er gratis for uddannelsesinstitutioner, men der kræves betaling for private grupper.

Et besøg varer typisk 1½ til 2 timer.
Onlinebesøg Kristianbrunmark Textvisual

Online rundvisning

Hvis du er interesseret i et online besøg, så kontakt Kristian Brunmark for at planlægge og forventningsafstemme besøget.

Besøget foregår som et Microsoft Teams møde, hvor vi igennem 45 minutter 'viser rundt' på værket med en blanding af videosekvenser, fortællinger og involverende quizzer for eleverne undervejs.

Ved det online besøg har vi fokus på de centrale processer på værket, men også på hvordan anlægget passer ind i en større sammenhæng i vandkredsløbet og i vores moderne samfund.

For at gøre det online besøg til en god oplevelse vil vi gerne, at I har en PC klar med et kamera, der viser klassen. På den måde kan vi bedre fornemme klassen, og det er mere motiverende for os at se, hvem vi formidler til. Vi bruger Mentimeter til at interagere med eleverne, så de skal have mobil eller PC klar.
Besøgstjeneste Kristianbrunmark Textvisual

Private grupper

Det koster 2300 kroner for private grupper at besøge Aarhus Vand. Et besøg varer som udgangspunkt 2 timer, og vi tilpasser indholdet ud fra jeres ønsker. En gruppe skal som minimum være på 10 personer.

Aftalen bekræftes gennem kalenderbooking, og vi skal på forhånd have fakturerings oplysninger tilsendt. Vi sender faktura til den pågældende kontaktperson efter besøget.

Booking for private grupper og organisationer skal foregå på mail igennem Aarhus Vands kundeservice. Inkluder venligst følgende oplysninger i booking mail: kontakt person, fakturerings oplysninger og ønskede tidspunkter for besøg.
Priser for private grupper
Pris Varighed
2300 kr. 2 timer
Marselisborg Renseanlæg

Aarhus Vand er et førende vandselskab, når det gælder viden, teknologi og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens vandforsyning.

Mars Medium

Vores anlæg

Vi har lige nu to renseanlæg og et vandværk, hvor vi udfører rundvisninger. De ligger i henholdsvis Egå, Viby og Stavtrup, og vi har samlet lidt mere information omkring adgang til de forskellige anlæg, samt deres historie.
Grundvand Edited

Undervisningsmateriale

Vi har samlet lidt forskelligt gratis materiale, I kan bruge i jeres undervisning og som forberedelse til besøg på et af vores anlæg.

Har du spørgsmål til besøg eller anlæg, så hører vi gerne fra dig

Kristian Brunmark

Kristian Brunmark

Leder af Besøgstjenesten