Besøgstjenesten

Viby Renseanlæg Drone Textvisual Aarhusvand

Besøg på anlæg

Velkommen til et kig ind i vores verden af vand. Gennem engagerende rundvisninger på vandværk og renseanlæg, får I indblik og viden om arbejdet med vandkredsløbet, lige fra grundvand hentes op af jorden, til I modtager drikkevandet hos jer, og til det er renset og ledt tilbage til vandmiljøet. Vi tilbyder gratis rundvisninger på vores vandværker og renseanlæg til alle uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune.

Det er vigtigt for os, at I som gæster får en forståelse for, hvordan de enkelte anlæg fungerer, men også at I hver især kan se jer selv som en del af det samlede vandkredsløb. Vores fortællinger vil derfor både have et teknisk fokus og et fokus på den brede fortælling om menneskers påvirkning af vandkredsløbet, og hvad vi kan gøre for at minimere det aftryk, vi sætter på vores omgivelser.
Onlinebesøg Kristianbrunmark Textvisual

Online rundvisning

Vi tilbyder et online besøg for klassen som et alternativ til det fysiske besøg.
Besøget foregår som et Microsoft Teams møde, hvor vi igennem 45 minutter 'viser rundt' på værket med en blanding af videosekvenser, fortællinger og involverende quizzer for eleverne undervejs.

Ved det online besøg har vi fokus på de centrale processer på værket, men også på hvordan anlægget passer ind i en større sammenhæng i vandkredsløbet og i vores moderne samfund.

For at gøre det online besøg til en god oplevelse vil vi gerne, at I har en PC klar med et kamera, der viser klassen. På den måde kan vi bedre fornemme klassen, og det er mere motiverende for os at se, hvem vi formidler til. Vi bruger Mentimeter til at interagere med eleverne, så de skal have mobil eller PC klar.

Book et besøg hos Aarhus Vand

Besøg på vores anlæg understøtter især undervisningen i fagene natur/teknik, fysik/kemi, biologi og geografi og de fællesfaglige fokusområder i naturfagene.

Vi har fokus på at tilrettelægge besøget, så I både får en overordnet ramme for vandværkets eller renseanlæggets betydning for det menneskelige vandkredsløb, og så I får et indblik i driften og de spændende historier som knytter sig til arbejdet med vand.
Marselisborg Renseanlæg

Aarhus Vand er et førende vandselskab, når det gælder viden, teknologi og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens vandforsyning.

Mars Medium

Vores anlæg

Vi har lige nu to renseanlæg og et vandværk, hvor vi udfører rundvisninger. De ligger i henholdsvis Egå, Viby og Stavtrup, og vi har samlet lidt mere information omkring adgang til de forskellige anlæg, samt deres historie.
C0P2281

Undervisningsmateriale

Vi har samlet lidt forskelligt gratis materiale, I kan bruge i jeres undervisning og som forberedelse til besøg på et af vores anlæg.

Har du spørgsmål til besøg eller anlæg, så hører vi gerne fra dig

Kristian Brunmark WEB

Kristian Brunmark

Leder af Besøgstjenesten