Undervisningsmateriale

Østerbyværket Textvisual Aarhusvand

Skolebesøg

Besøg på vores anlæg understøtter undervisningen i fagene natur/teknik, fysik/kemi, biologi og geografi og de fællesfaglige fokusområder i naturfagene.

Vi har fokus på at tilrettelægge besøget, så I både får en overordnet ramme for vandværkets eller renseanlæggets betydning for det menneskelige vandkredsløb, og så I får et indblik i driften og de spændende historier som knytter sig til arbejdet med vand.

For at få mest muligt ud af besøget opfordres klassen derfor til at forberede sig til besøget. Vi anbefaler, at I arbejder med vandetsvej.dk, Det Blå Guld eller andet materiale, som giver en introduktion til emnerne.
Grundvand Edited

Vandetsvej.dk

Vandetsvej.dk er en gratis undervisnings side målrettet skoler og gymnasier. Her kan I lære om hele vandets kredsløb.
Blåguld Edited

Det Blå Guld

Det Blå Guld er et gratis undervisningsmateriale for biologi, fysik/kemi og geografi i 7. - 9. klasse. Det overordnede formål med Det Blå Guld er at arbejde med den overordnede problemstilling – Hvordan sikrer vi rent drikkevand til alle i fremtiden?

Har I spørgsmål til materiale eller lignende?

Kristian Brunmark WEB

Kristian Brunmark

Leder af Besøgstjenesten