Organisation og direktion

Aarhus Vand er et aktieselskab med en enkel organisering i fire divisioner med en tilhørende direktion og bestyrelse. Selskabet er ejet af Aarhus Kommune.

Aarhus Vand TA er et datterselskab, der håndterer regnskabet for de aktiviteter, der ligger uden for virksomhedens kerneområder.

Aarhus Vands indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, faste udgifter, vejbidrag, variable vand- og afledningsafgifter samt afgift på tømning af private spildevandstanke.

I henhold til vandforsyningsloven og loven om betalingsregler for spildevand skal indtægterne finansiere selskabets årlige produktions- og administrationsomkostninger, finansielle poster og investeringer. 

Forsyningssekretariatet har til opgave at regulere selskabets økonomi efter et prisloft med udgangspunkt i selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav.

Organisation

Organisationsdiagram (1)

Direktionen i Aarhus Vand

211123 Aarhusvand Godsbanen Kort01 1147 Edit Edit

Lars Schrøder

CEO - Chief Executive Officer - Administrerende direktør

+45 2920 9162

aarhusvand@aarhusvand.dk
Mads Bayer

Mads Bayer

CFO | Chief Financial Officer - Økonomidirektør

+45 8947 1110

mads.bayer@aarhusvand.dk
211123 Aarhusvand Godsbanen Kort01 287 Edit

Karina Topp

CPO | Chief Planning Officer - Divisionsdirektør for Kunde og Projekt

Claus Homann

Claus Homan

CSO | Chief Strategy Officer - Divisonsdirektør for Globalisering og Strategi

Claus Moeller

Claus Møller Pedersen

CBDO | Chief Business Development Officer - Direktør for Forretningsudvikling

Lotte Moerk

Lotte Mørk

COO | Chief Operating Officer - Divisionsdirektør for Produktion og Living Lab

+45 8947 1302

lotte.mork@aarhusvand.dk

Her finder du de øvrige afdelingschefer

Produktion

Lise Karstenskov Hughes 2

Lise Karstenskov Hughes

Afdelingschef for Drift

Michael Rosenberg

Michael Rosenberg Pedersen

Afdelingschef for Vandproduktion

Kunde og Projekt

Peter Hjortdal 2

Peter Hjortdal

Afdelingschef - Anlaegsprojekter

Torben Riis HR

Torben Riis

Kunderelationschef for Kunder og Marked

Mariann Levring HR

Mariann Levring

CIO & CDIO | Chief Information Officer & Chief Digital Information Officer - Afdelingschef for IT og Digitalisering

Økonomi

Asbjørn Rasmussen

Asbjørn Vagner Rasmussen

Økonomichef i Økonomi

Ejvind Uldbæk Iversen HR

Ejvind Uldbæk Iversen

Teamleder for Afregning

Peter Holm

Peter Holm

Afdelingschef for HR, Indkøb og Tværgående processor

+45 2054 2064

peter.holm@aarhusvand.dk

Forretningsudvikling

Karsten Lumbye Jensen HR

Karsten Lumbye Jensen

Afdelingschef, Chief Innovation Officer