Organisation og direktion

Aarhus Vand er et aktieselskab med en enkel organisering i syv afdelinger med en tilhørende direktion og bestyrelse. Selskabet er ejet af Aarhus Kommune.

Aarhus Vands indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, faste udgifter, vejbidrag, variable vand- og afledningsafgifter samt afgift på tømning af private spildevandstanke.

I henhold til vandforsyningsloven og loven om betalingsregler for spildevand skal indtægterne finansiere selskabets årlige produktions- og administrationsomkostninger, finansielle poster og investeringer. 

Forsyningssekretariatet har til opgave at regulere selskabets økonomi efter et prisloft med udgangspunkt i selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav.

 

Læs mere om vores koncernstruktur

Organisation

Organisationsplan 1146X645
Ny organisering pr 1/1 2024

Direktionen i Aarhus Vand

A10950f5 3773 4B46 8900 A7605c8859a0

Karina Topp

CEO | Chief Executive Officer - Administrerende direktør

+45 8947 1121

E0956bc7 90A6 44B9 8Fac 818279912194

Mads Bayer

CFO | Chief Financial Officer - Finansdirektør

+45 8947 1110

772759Ae 89Cb 4B7b 9988 F812e16864bb

Claus Homann

CSO | Chief Strategy Officer - Strategidirektør

+45 8947 1300

9B7d7507 2965 41E8 A09d Ace11f6ff574

Claus Møller Pedersen

CPD | Chief Project Director - Projektdirektør

+45 8947 1120

C8a9e939 Ae51 4E24 804F 535C74431637

Lotte Mørk

COO | Chief Operating Officer - Forsyningsdirektør

+45 8947 1302

Her finder du de øvrige afdelingschefer

Rensning & Ressourcer og Drikkevand

Lise Hughes

Lise Karstenskov Hughes, Rensning og Ressourcer

Afdelingschef for Ressourceanlæg

Michael Rosenberg

Michael Rosenberg Pedersen, Drikkevand

Afdelingschef for Vandproduktion

Klima & Afløb og IT & Digitalisering

Peter Hjortdal

Peter Hjortdal, Klima & Afløb

Afdelingschef - Anlaegsprojekter

Mariann Levring HR

Mariann Levring, IT & Digitalisering

CIO & CDIO | Chief Information Officer & Chief Digital Information Officer - Afdelingschef for IT og Digitalisering

Kunder & Finans

Asbjørn Rasmussen (1)

Asbjørn Vagner Rasmussen, Økonomichef

Økonomichef i Økonomi

Ejvind Uldbæk Iversen HR

Ejvind Uldbæk Iversen, Personaleleder

Teamleder for Afregning

Peter Holm

Peter Holm, HR og Indkøb

Afdelingschef for HR, Indkøb og Tværgående processor

+45 2054 2064

peter.holm@aarhusvand.dk

Strategi & Innovation

Karsten Lumbye Jensen HR

Karsten Lumbye Jensen, Innovationschef

Afdelingschef, Chief Innovation Officer

Christian Schou

Christian Schou, afdelingschef

Projektchef, Living Lab