Vores anlæg

Viby Renseanlæg Drone Textvisual Aarhusvand

Viby Renseanlæg

Viby Renseanlæg modtager spildevand fra en stor del af den sydlige del af Aarhus Kommune. Anlægget har kapacitet til at rense spildevand fra omkring 120.000 personer. På anlægget har vi energiproduktion fra vores rådnetårne, som producerer biogas der kan omdannes til varme og elektricitet. Vi er pt ca. 80 % selvforsynende med energi på Viby Renseanlæg.

Adressen er Ormslevvej 155, 8260 Viby J
Egå Renseanlæg Droneskud Textvisual

Egå Renseanlæg

Egå Renseanlæg modtager spildevand fra hele den nordlige del af Aarhus Kommune. På Egå Renseanlæg har vi gennemført en større udbygning som et led i Aarhus Vands strategi om at blive energi- og CO2-neutral. Resultatet er at Egå Renseanlæg er gået fra at være energi forbruger til grøn energiproducent. Pt. producerer vi ca 120% af den energi vi selv skal bruge, dvs. vi har et overskud af elektricitet og varme som kan bruges til gavn for borgerne i Aarhus Kommune.

Adressen er Mosevej 57, 8240 Risskov.
Stavtrupværket Textvisual Aarhusvand

Stavtrupværket

Stavtrupværket er opført i 1942 og er dermed det ældste vandværk i Aarhus. På dette værk foregår vandbehandlingen helt traditionelt med oppumpning af grundvand, iltning ved luft og filtrering gennem et sandfilter. De enkelte behandlingstrin er placeret i forskellige bygninger, hvilket gør værket overskueligt og pædagogisk i sin opbygning.

Adressen er Bispevej 36, 8260 Viby J

Spørgsmål til vores anlæg eller besøg?

Kristian Brunmark

Kristian Brunmark

Leder af Besøgstjenesten