Praktiske informationer

Generelle retningslinjer

Generelt bedes du og klassen være opmærksom på, at vi befinder os på en arbejdsplads. Det betyder, at der kan være igangværende arbejde, som vi skal tage hensyn og holde afstand til.

Under besøget er det vigtigt, at læreren danner bagtrop og følger op på de sidste elever, så vi forbliver samlede. Vi forventer, at læreren medvirker til, at besøget forløber efter de instrukser, som rundviseren giver om sikkerhed og hygiejne.

Retningslinjer på vandværk

På vores vandværker er der høje krav til sikkerhed og hygiejne for at kunne sikre en høj drikkevandskvalitet.

Derfor er det vigtigt, at I følger disse anvisninger:

  • Under rundvisningen skal alle bruge de blå overtrækssko, som findes ved indgangen til vandværket.
  • Det er ikke tilladt at åbne lågerne til vandet.

Retningslinjer på renseanlæg

Et renseanlæg kan være en farlig arbejdsplads, så derfor er det vigtigt at følge nedenstående anvisninger:

  • Kravl aldrig op og løb ikke rundt på anlægget og gå kun derhen, hvor rundviseren anviser.
  • For at undgå smitte bedes I så vidt muligt undgå at røre ved hegn, anlæg, maskiner mv., samt huske at vaske hænder, når I forlader renseanlægget. Vi har inddelt anlægget i rød, gul og grøn zone som hjælper med at orientere sig på anlægget.
  • Det er ikke tilladt at spise på anlæggets område. Dog har vi rene områder, hvor I efter aftale kan spise medbragt mad.

Besøg foregår indenfor tidsslot fra 09:00 - 11:00 og fra 12:00 - 14:00

Besøgende grupper kan være på mellem 10 – 30 personer, og minimumsalderen på vores anlæg er 11 år (5. klasse).
Vi forventer, at et besøg tager mellem 1½ og 2 timer. Husk at medbringe varmt tøj og evt. regntøj, da en del af besøget foregår udendørs.

Vilkår for booking

Besøg for uddannelsesinstitutioner er gratis, men det koster 2.000 kr. for private grupper og organisationer. Et besøg varer som udgangspunkt mellem 1½ og 2 timer, og vi tilpasser indholdet ud fra jeres ønsker. En gruppe skal som minimum være på 10 personer.

Aftalen bekræftes gennem kalenderbooking, og vi skal på forhånd have fakturerings oplysninger tilsendt. Vi sender faktura til den pågældende kontaktperson efter besøget.

Booking for private grupper og organisationer skal foregå på mail igennem Aarhus Vands kundeservice. Inkluder venligst følgende oplysninger i booking mail: kontakt person, fakturerings oplysninger og ønskede tidspunkter for besøg.
Find vej, Viby

Find vej til Viby Renseanlæg

Adressen er Ormslevvej 155, 8260 Viby J

Du kan tage bus nr. 11 til Viby Renseanlæg. Den stopper ved Bøgeskov Høvej i begge retninger, hvorfra der er cirka 3 min. gang til anlægget. Alternativt kan du tage bus nr. 14 til Jyllandsposten på Grøndalsvej, hvorfra der er cirka 15 min. gang til anlægget.
Find vej, Egå

Find vej til Egå Renseanlæg

Adressen er Mosevej 57, 2840 Risskov.

I kan tage bus nr. 16 eller bus nr. 18, som begge stopper ved Vejlbjergvej / Røllikevej i begge retninger. Herfra er der cirka 10 min. gang til anlægget.
Find vej, Stavtrup

Find vej til Stavtrupværket

Adressen er Bispevej 36, 8260 Viby J.

Du kan tage bus nr. 11, som stopper enten på Jarlsmindevej eller Bispevej, hvorfra der er cirka 10 min. gang til vandværket. Brabrandstien går også lige forbi vandværket.