Publiceret: 14. dec. 2022

Vores forretningsstrategi

Uendeligbro Aften Large

Aarhus Vands forretningsstrategi frem mod 2025 bygger oven på vores strategi 2020, som gennem mere end 10 år har udviklet virksomheden til at være én af landets førende. Ved at bygge oven på dette får vi endnu bedre muligheder for at forme fremtidens vandselskab.

I vores strategi frem mod 2025 tager vi udgangspunkt i, at den globale vandsektor står over for nogle meget store udfordringer - og muligheder - de kommende år. En lang række forhold - især klimaforandringerne med mangel på vand nogle steder og for meget vand andre steder - kan vende op og ned på markedet.

Samtidigt står vi i Aarhus Vand over for nogle meget store investeringer i de kommende år. Det gælder især etableringen af et nyt ressource- og renseanlæg – Aarhus ReWater – der skal erstatte Marselisborg, Åby og Viby Renseanlæg.

I publikationen Water for the future har vi beskrevet vores arbejde med en række strategiske scenarier som grundlaget for Strategi 2025.

Læs publikationen her

 

I vores virksomhedsplan præsenterer vi vores aktuelle strategiske målsætninger gennem ord, billeder, videoer og tal.

Læs virksomhedsplanen her

Vores strategiske fokusområder

Forretningsgørelse

Forretningsgørelse handler om at udnytte de kommercielle muligheder, vi har for at etablere et selvstændigt forretningsben. Vores strategiske målsætninger for forretningsgørelse er:

 • Sikre risikovillig kapital til vækst på toplinjen og dermed øget omsætning
 • Opbygning af forretningsben med kommercielt fokus og kommercielle kompetencer 
 • Ekspandere udvikling til nationalt og internationalt niveau

Innovation

Innovation handler om at accelerere udvikling af viden og teknologier til fremtidens løsninger inden for vandområdet. De strategiske målsætninger for innovation er:

 • Forme partnerskaber og klynger med virksomheder og universiteter
 • Skabe og udvikle konkurrencedygtige, ressourceeffektive ydelser og forretningsmodeller, som er nationalt og globalt relevante 
 • Accelerere teknologisk udvikling, der fremmer nye forretningsmuligheder 

Globalisering

Globalisering handler om at sprede nationale løsninger ud i verden og bringe ny viden med hjem. De strategiske målsætninger for globalisering er:

 • Skabe større fokus på bæredygtig udvikling, der understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
 • Agere som innovatør og ambassadør for danske løsninger
 • Etablere internationalt forretningsben via internationale hubs på strategisk vigtige lokationer

Vores fundament

Fundamentet for de strategisk fokusområder består af to dele: En excellent basisydelse og en formålsdreven organisation. ’Excellent basisydelse’ indebærer, at vi renser spildevand og forsyner mennesker med sundt drikkevand – ressourceeffektivt og klimaoptimeret. ’Formålsdreven organisation’ handler om at styrke organisationen ved udvikling af kulturen og ledelsen.

Indsatsområderne for en excellent basisydelse:

 • Yde kunder excellent service med stor sikkerhed

 • Tilbyde de meste ressource- og omkostningseffektive ydelser i hele vandets kredsløb

 • Optimere processer og ydelser med henblik på at sikre minimal effekt på klimaet

Indsatsområderne for en formålsdreven organisation:

 • Skabe en produktiv organisation gennem udvikling af ledelse og gennem digitalisering

 • Udvikling af en innovativ kultur med et kommercielt mind-set

 • Etablering af et nyt domicil, som fremmer et sundt arbejdsmiljø med fokus på innovation og samarbejde.