Publiceret: 16. maj 2024

Aarhus Vand investerer i klimatilpasning af Aarhus

CEO Karina Topp Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher Aarhus Vand
Karina Topp, CEO, og bestyrelsesformand Flemming Besenbacher

Aarhus Vands årsrapport, der netop er offentliggjort, viser, at selskabet i 2023 har investeret 170 mio. kr. i fremtidssikring af afløbssystemet og i klimatilpasning ud af en samlet omsætning på 658 mio. kr. Det skal være med til at sikre, at Aarhus bliver mere modstandsdygtig over for de stigende vandmængder, vi oplever.

Efterårets og vinterens ekstreme regnmængder understreger behovet for at gøre Aarhus mere modstandsdygtig over for de voldsomme vandmængder, der også i fremtiden vil ramme byen og den øvrige del af kommunen. 2023 blev det vådeste år, der er målt i Danmark, og i Aarhus Kommune var søer, bassiner, åer, åbne arealer og lavninger fyldt til bristepunktet i månedsvis.

Mange aarhusianere husker nok, at den høje vandstand i havnen gjorde, at slusen ved DOKK1 blev gjort klar til at beskytte midtbyen mod oversvømmelse, og at broen på Ormslevvej ved Viby Renseanlæg blev fjernet, fordi den udgjorde en stor risiko for oversvømmelse af renseanlægget. Som supplement hertil sørgede både private aktører og det kommunale beredskab for at holde slusen og pumperne ved Egåen i fuld sving for at beskytte boligerne i Egå.

Det understreger alt sammen behovet for, at der skabes mere plads til vandet, og det kræver store investeringer. Aarhus Vand, der er 100 procent ejet af Aarhus Kommune, har derfor investeret 170 mio. kr. i fremtidssikring af afløbssystemet og i klimatilpasning ud af en samlet omsætning på 658 mio. kr. i 2023.

Det fremgår af selskabets årsrapport, der netop er offentliggjort. 150 mio. kr. blev brugt på at adskille regnvand og spildevand og på andre klimatiltag i Viby og Åbyhøj. 11 mio. kr. blev brugt på at skabe mere plads i søer og bassiner, hvor vandet ”parkeres”, indtil der er plads på renseanlæggene. Og Aarhus Vand har investeret i udvikling af beregningsmodeller og digitale styringssystemer, der hjælper med at styre vandet derhen, hvor der er størst kapacitet i afløbssystemet ved skybrud. Dermed udnytter Aarhus Vand kapaciteten i sine anlæg bedre og nedbringer risikoen for oversvømmelser.

Samlet set kom Aarhus Vand ud af 2023 med et overskud på 31 mio. kr., og det er ifølge Karina Topp, CEO i Aarhus Vand, et tilfredsstillende resultat, der nok skal komme aarhusianerne til gode. Hun siger:

”Hver en krone, vi får ind, skal bruges til det fælles bedste. Så vi investerer mange penge i klimatilpasning af Aarhus, i forbedret spildevandsrensning til gavn for vandmiljøet og på at sikre rent drikkevand til aarhusianerne. Samtidig er vi bevidste om, at vandregningen skal ligge fornuftigt i forhold til den generelle prisudvikling. Vi ligger i den billigste tredjedel, når vi sammenligner vores priser med de øvrige vandselskaber i Danmark, så jeg synes, at vi med vores årsrapport viser, at vi driver et effektivt og bæredygtigt vandselskab og samtidig holder et fint prisniveau.”
- Karina Topp, CEO Aarhus Vand

I årsrapporten kan man læse, at selskabet i 2023 på grund af den rekordstore regnmængde har renset 40 procent mere vand fra husholdninger, industri, institutioner, tage og veje end året før. Men udover at rense spildevandet spiller Aarhus Vands renseanlæg også en vigtig rolle i forhold til den grønne omstilling. Aarhus Vand udnytter nemlig varmen i spildevandet til at producere grøn energi i form af el og varme.

I 2023 producerede Marselisborg, Egå og Viby Renseanlæg således 8,7 GWh el, hvilket betyder, at renseanlæggene selv producerer en meget stor andel af den strøm, de forbruger. Aarhus Vand er dermed mindre afhængig af udsving på elmarkedet ved selv at producere el. På varmesiden producerede Aarhus Vand i 2023 4,8 GWh overskudsvarme til fjernvarmenettet, hvilket svarer til det årlige varmeforbrug for mere end 1.000 husstande.

Det er resultater, der glæder Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Aarhus Vand. Han siger:

”Årsrapporten viser, at vi er nået langt i forhold til at blive et grønt og bæredygtigt vandselskab. Vi udnytter energien i spildevandet, og derudover genindvinder vi fosfor fra spildevandet som et gødningsprodukt. Samtidig reducerer vi hvert år udledningen af CO2 og passer godt på drikkevandet og har et vandtab på kun 5,3 procent. Dermed er vi godt rustet til at bidrage til de høje ambitioner i den klimaplan, som byrådet i Aarhus netop har vedtaget.”
- Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand Aarhus Vand

Hent årsrapporten her.

For yderligere information, kontakt:

Karina Topp, CEO i Aarhus Vand, tlf. 5157 6351, e-mail: karina.topp@aarhusvand.dk

Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Aarhus Vand, tlf. 2338 2204, e-mail: flemming@besenbacher.dk