Klimatilpasning og bæredygtige byrum

Rehabiliteringsparken

Større mængder vand kræver nye, klimatilpassede løsninger

Byerne vokser – både lokalt og globalt. Det kræver målrettet byplanlægning og omtanke i forhold til de stigende klimaforandringer. Hos Aarhus Vand arbejder vi engageret og nytænkende med udfordringerne og ikke mindst mulighederne for at skabe bæredygtige byrum for fremtiden. Vi bliver nødt til at tilpasse os de klimaforandringer, der allerede viser sig i form af hyppigere og mere voldsommere skybrud – ikke mindst i byerne. Der er et stort behov for at gentænke den måde, vi opsamler regnvandet på og udvikler vejene, arealerne og infrastrukturen.

Se udvalgte cases

Se alle vores cases

Vores tilgang til klimatilpasning

Boldbane Risvangen Banner

"Når vi klimatilpasser giver vi samtidig noget tilbage til byen og borgerne"

Karina Topp, divisionsdirektør

Se cases om klimatilpasning på terræn
Indien Goa Mynsam Textvisual Aarhusvand

Vi deler vores bæredygtige byrum med verden

Som ansvarlig rollemodel og international frontløber på vandområdet bidrager vi aktivt til at løse de sundheds- og klimamæssige udfordringer, som flere verdensdele står over for. Sammen med Aarhus Kommune tager vi derfor del i myndighedssamarbejder, som er offentlige-private løsninger i Udenrigsministeriets regi og fuldt finansieret af Danida.
Formålet er i tråd med FN’s globale verdensmål at fremme lokal bæredygtig vækst. Det sker ved, at vi stiller vores erfaring til rådighed og deler viden, kompetencer og løsninger inden for byudvikling, vandhåndtering, cirkulær økonomi og klimatilpasning. Vi er hos Aarhus Vand for tiden engageret i tre myndighedssamarbejder i Ghana, Indien og Sydafrika. Og der er flere på vej.

Klimatilpasning: regnvandssystemer og oversvømmelser

Boldbanen Risvangen

Bæredygtige by-projekter i Aarhus

Det er kun naturligt, at flere dele af Aarhus drager nytte af Aarhus Vands arbejde med bæredygtig byudvikling og alternative løsninger inden for klimatilpasning. I samarbejde med Aarhus Kommune er der de seneste år blevet gennemført en lang række projekter – lige fra nye sluse- og renseanlæg til intelligent håndtering af vand på terræn.
Det er projekter, der gør byen klar til de øgede mængder vand i fremtiden og styrker beskyttelsen af vores fælles grundvand.

Mynsam

Understøttelse af verdensmålene er blevet et krav til vores udvikling og vores virke på den globale scene.

Derfor er vi stolte over at være det første vandselskab i verden, der opnår certificering i verdensmålene.

FNs verdensmål & certificeringer