Publiceret: 11. nov. 2019

Blomstrende vejbede gør Aarhus klar til klimaforandringerne

Blomstrendevejbed Åbyhøj Aidinesmaeli
Vejbed i Åbyhøj. Foto: Aidin Esmaeli

Flere steder i Aarhus er der etableret særlige vejbede, som forsinker regnvandet og forbereder kloaksystemet på klimaforandringerne. Samtidigt er det blomstrende indslag i bybilledet, som også er med til at øge trafiksikkerheden.

Forebygger oversvømmelser

I Danmark oplever vi flere og flere skybrud. Faktisk vil der falde op mod 40 procent mere regn i løbet af de næste 50 år. For at ruste kloaksystemerne mod forandringerne, har vi i samarbejde med Aarhus Kommune, "Byblomst - mere liv i byen", Aarsleff A/S, Arkil og andre dygtige samarbejdspartnere etableret særlige vejbede der forsinker og renser en del af regnvandet fra vejene. Samtidig fungerer vejbedene som fartdæmper på vejen.

 

Vejbed Dreng Large Aarhusvand

Byforskønnelse

Imens vi håndterer regnvandet, har vores samarbejdspartner "Byblomst - mere liv i byen" gjort vejbedene til et blomstrende indslag i bybilledet. I alt 22 smukke bede er blevet anlagt med infoskilte, hvor beboere og forbipasserende kan læse mere om den valgte beplantning. De forskellige længeblomstrende arter og sorter sikrer nemlig at der altid er fyldt med liv i bedende.

Beplantning Vejbede Large

Tryghed i trafikken

Udover at være et smukt element i bybilledet, har vejbedene også andre nyttige funktioner. Det er nemlig ikke kun regnvandet, men også trafikanterne, som vejbedene får til at sænke farten. De fleste bede er placeret på mindre veje ved parcelhuskvarterer, hvor mange færdes til dagligt. På den måde er de også med til at få trafikanter til at sænke farten og skabe tryggere rammer for dem der færdes ved vejene.

Vejbedene vedligeholdes af Aarhus Kommune.

Vejbump Vejbed