Publiceret: 03. sep. 2021

I Nye bruges regnvand til toiletskyl og tøjvask

Nye Large

Lidt nord for Aarhus ligger den bæredygtige by Nye, hvor visionen er at skabe et bedre liv for beboerne, og hvor fællesskabet er i centrum. Aarhus Vand har sammen med en række dygtige samarbejdspartnere fået muligheden for at skabe et nyt renseværk til sekundavand.

I det nye renseværk bliver regn- og overfladevand fra området ledt via render og kanaler på tage og veje over i en regnvandssø, hvorfra det bliver ledt ud via separate lilla vandrør ud til beboernes toiletter og vaskemaskiner.

Vandrørene er lilla, så de ikke kan forveksles med de almindelige blå rør med rent drikkevand. Nedenfor kan du se vandkonceptet i Nye illustreret.

Officiel rapport om projektet

Miljøstyrelsen har, i samarbejde med Aarhus Vand, COWI og Silhorko, udgivet en rapport, der evaluerer udviklingsprojektet omkring alternativ vandforsyning i Nye, og denne kan du læse her.

Vankonceptet I Nye

Vigtig besparelse af grundvandet

I dette projekt udvikles en central sekundavandsløsning, hvor det opsamlede vand fra hele byudviklingsområdet renses på et renseværk, inden det ledes i et separat ledningsnet ud til boligerne til brug ved toiletskyl og tøjvask.

Renseværket giver en besparelse på 40% af forbruget af drikkevand. På den måde gør vi fremtidens boliger mere bæredygtige, da vi sparer på grundvandsressourcen, som med befolkningstilvæksten i Aarhus Kommune er en ressource, der skal forvaltes med stor omtanke.

Renseværket er det første i Danmark, og vi håber, at det er startskuddet til mange flere rundt omkring i ind- og udland.

Udbredes til 15.000 beboere

Nye Renseværk Large Aarhusvand

Sammen om en bæredygtig løsning

Tak til Tækker, Silhorko og COWI for det gode samarbejde og god opbakning fra Aarhus Kommune samt støtte fra Miljøstyrelsen. Tak til LOOP architects A/S for arkitekturen bag renseværket.

Du er velkommen til at kontakte Kristian Brunmark, som er projektleder på renseværket i Nye.

Kristian Brunmark

Kristian Brunmark

Leder af Besøgstjenesten