Kloakseparering - vi adskiller regn- og spildevand

Hvad skal du gøre, når vi påbegynder adskillelse hos dig

Det er Aarhus Vand, som står for adskillelsen af regnvand og spildevand på alle offentlige arealer. Vi sikrer, at den eksisterende stikledning til din ejendom fortsætter som spildevandsledning.

Regnvandet fra din ejendom skal frakobles den eksisterende fællesledning, så det fremover ikke blandes med spildevand fra toilet, køkken, bad og bryggers mv. Regnvandet skal ledes til det nye regnvandsstik, som Aarhus Vand fører frem til skelgrænsen.

På din grund er opgaven din. Du skal, efter påbud fra Aarhus Kommune, selv sørge for, at spildevandet fra dit toilet eller køkken i fremtiden ikke blandes med regnvandet. Det betyder, at tagvandet skal frakobles den eksisterende ledning og ledes til skel ved vejen. Det kan enten ske gennem en regnvandsledning eller på terræn.

Gå til FAQ
Hvad skal jeg selv gøre, når jeg skal adskille mit regn- og spildevand?

Du skal selv adskille regn- og spildevand på din egen grund. Du skal med andre ord koble regnvandet fra den eksisterende kloakledning.

Du skal lede regnvandet fra taget på dit hus på terræn frem til skel, hvis det er muligt. Vi håndterer så regnvandet fra skel. Det gør vi typisk ved at etablere en rende i fortovet, som fører dit regnvand ud til vejen, hvor vi leder det videre til såkaldte regnbede sammen med vandet fra vejen og vandet fra de andre grunde langs vejen. Regnebede er aflange plantebede, hvori vi nedsiver vandet. Vi udformer regnbedene, så de også får en fartdæmpende funktion.

Hvis din ejendom ligger lavere end vejen, så etablerer vi en regnvandsledning i vejen og fører en stikledning frem til dit skel.

Når vi har adskilt regn- og spildevand ude i vejen, så får du et påbud fra Aarhus kommune om, hvornår du senest skal have adskilt regn- og spildevand på din egen grund. Det er ligeledes Aarhus Kommune, der behandler eventuelle indsigelser og/eller dispensationsansøgninger.

Er mit kloaksystem allerede adskilt?

Nogle grundejere har allerede adskilt regn- og spildevand.

Du kan finde oplysninger om dit kloaksystem på hjemmesiden: Min ejendom. Du skal være opmærksom på, at tegningerne kan være fejlbehæftede.

Du kan også kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at finde kloakledningerne. Ofte kan dette gøres ved en såkaldt TV-inspektion, så du ikke behøver at få din have gravet op.

Er din kloak allerede adskilt på din grund, så er det vigtigt, at du kontakter os, når vi går i gang i dit område.

Hvornår skal jeg adskille mit regn- og spildevand?

Aarhus Kommune udsender varsel om påbud, når vi har adskilt regn- og spildevand i vejen. Når du modtager varsel om påbud, har du en indsigelsesfrist på 3 uger. Derefter udsender Aarhus Kommune påbud, og du har så en frist på 4 måneder til at adskille regn- og spildevand på din grund.

Aarhus Kommune har udarbejdet en hjemmeside med et kort, hvor du kan se, om du skal adskille regn- og spildevand på din grund og hvornår. Se hjemmesiden her.

Vejledning til hjemmesiden:

  • Indtast din adresse eller matrikelnummer i søgefeltet
  • Vælg ”Plan for adskillelse af fællessystemet”

Du kan her på siden se tidsplanen for dit specifikke område, der står overfor at skulle have adskilt regn- og spildevand.

Er der noget, jeg selv må lave i forbindelse med adskillelse af regn- og spildevand?

Du skal altid benytte en autoriseret kloakmester, når du ændrer på dit kloaksystem. Afkobling af tagvandet fra det eksisterende kloaksystem skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Du må gerne lave en aftale med kloakmesteren om, at du eksempelvis selv udfører gravearbejdet og/eller reetablering, men det er et krav, at kloakmesteren laver arbejdet med selve kloakledningerne. Kloakmesteren skal efterfølgende dokumentere det udførte arbejde ved indsendelse af en færdigmelding til Aarhus Kommune.

Hvad koster det at adskille regn- og spildevand?

Du skal selv afholde udgifterne til adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Udgifterne varierer fra ejendom til ejendom og afhænger blandt andet af omfanget af belægninger og dybden på kloakledninger.

Indhent tilbud fra en privat kloakmester

Der er flere måder at løse adskillelsen af regn- og spildevand på din grund, og prisen afhænger af de præcise forhold på din grund – terræn, jordforhold, placeringen af dit hus.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og vi anbefaler, at du indhenter løsningstilbud fra flere, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Du kan hente kloakplanen for din ejendom fra Aarhus Kommunes byggesagsarkiv på Find papirerne i ejendomsarkivet (aarhus.dk).

Hvorfor adskiller vi regn- og spildevand?

Scooter Oversvømmelse Banner Aarhusvand

Sammen tilpasser vi Aarhus til klimaforandringerne

Klimaforandringerne fører til, at vi i Danmark oplever flere og flere skybrud. Beregninger viser, at der rent faktisk vil falde op mod 40 procent mere regn i løbet af de næste 50 år. Det gør vi noget ved for fremtiden ved at adskille regn- og spildevand. Du kan her få indblik i, hvorfor vi klimatilpasser, og hvordan vi gør det.
Vandpartner Kort

Find din stikskitse her

Du kan finde dit kommende stiks placering her, og lære mere om processen for selve gravearbejdet i dit nabolag.

Hvem skal du kontakte for at få mere info om projektet?

Holger Dybdahl HR

Holger Dybdahl

Har du spørgsmål, der vedrører processen, tidsplan eller løsningen på din grund, kan du her kontakte vores projektleder

Lasse Hansen HR

Lasse Hansen

Har du spørgsmål, der vedrører processen, tidsplan eller løsningen på din grund, kan du her kontakte vores projektleder