Publiceret: 25. mar. 2024

LAVA - Fælles forskningsprojekt i tilpasningsdygtig byplanlægning

Ceresbyen Set Fra Krydset Thorvaldsensgade Og Silkeborgvej 2

Sammen med Aarhus Kommune og Arkitektskolen Aarhus er vi gået sammen i et nyt forskningsprojekt i tilpasningsdygtig byplanlægning med støtte fra den erhvervsdrivende forening Realdania. Projektet hedder ”LAVA – Landskabet og Vandet, som driver for adaptiv planlægning” og er baseret på tre principper: Forståelse af arbejdet med vandet og landskabet, forståelse og arbejde med stedet for potentialer samt prioritering af indsatser på både kort og lang sigt gennem tilpasningsdygtig planlægning. Projektet løber fra 2024 til 2027.

Ringgaden I Aarhus Taget Fra AU Bogtårn Af Jørgen Fusgaard

Forskere på Arkitektskolen Aarhus vil undersøge, hvordan en ny byplanlægning vil kunne hjælpe med at minimere potentielle konsekvenser af den øget mængde nedbør, stigende grund- og havvand og de hyppigere stormfloder. Projektet har derfor en praksisnær tilgang, der bliver næret af det tætte samarbejde mellem forskerne, kommunen, og os i Aarhus Vand, hvilket gør det lettere at implementere og afprøve hypoteser i Aarhus. Vores rolle som vandselskab kommer er at bidrage med ekspertviden omkring klimatilpasning og byudvikling og desuden være en vigtig del af den praktiske tilgang.

2023 10 03 16.00.03

I spidsen af projektet er Katrina Wiberg, lektor ved Arkitektskolen Aarhus, Birgit Weber, programleder i Natur og Miljø og Anne Mette Boye, stadsarkitekt i Aarhus Kommune. Projekter tager udgangspunkt i viden tilegnet fra et tidligere forskningsprojekt på Arkitektskolen omkring forhindring af oversvømmelser i byer.