Myndighedssamarbejde

Mynsam

I Sydafrika, Indien og Ghana

Sammen med Aarhus kommune arbejder Aarhus Vand for at fremme en lokal bæredygtig vækst og udvikling ude i verden. Myndighedssamarbejderne er en del af Udenrigsministeriets strategiske arbejde og ministeriet finansierer arbejdet med projekterne.

Bæredygtig vandforsyning til udviklingslande

Aarhus Vand er engageret i tre myndighedssamarbejder sammen med Aarhus Kommune. Fælles for dem alle er, at vi stiller vores erfaring til rådighed, for at bidrage til udviklingen i de verdensdele, som har store udfordringer indenfor vandhåndtering. På den måde er vi med til at fremme ansvarlig, bæredygtig udvikling som også kan gavne dansk eksport og danske løsninger.

Hvad er et myndighedssamarbejde?

Offentlig-private løsninger indenfor bæredygtig udvikling er områder, hvor Danmark har mangeårig erfaring og kan bidrage med værdifuld viden og løsninger.

Myndighederne i Danmark samarbejder derfor med myndigheder i en række vækstøkonomier og højindkomstlande. Aarhus Vand er engageret i tre myndighedssamarbejder sammen med Aarhus Kommune, hvor vi stiller vores erfaringer til rådighed, for at bidrage til en bæredygtig udvikling i verdensdele som har store udfordringer indenfor vandhåndtering – i henhold til FNs globale bæredygtighedsmål. Det skaber både bæredygtig udvikling ude i verden og værdi for Danmark og danske virksomheder.

Myndighedssamarbejderne er en del af Udenrigsministeriets strategiske arbejde, og ministeriet finansierer arbejdet med projekterne.

Indien Goa Mynsam Textvisual Aarhusvand

I Indien og Sydafrika siden 2017

Vi har været involveret i samarbejdet i byerne Udaipur i Indien og Tshwane i Sydafrika siden 2017. I begge tilfælde samarbejder vi med den lokale vandforsyning om vidensdeling om hvorledes vandtabet begrænses i drikkevandsforsyningen. Vandtabet i begge byer er højt, og vandressourcerne er i stigende grad knappe, så det er meget højt prioriteret at begrænse vandtabet. I Indien samarbejder vi tillige om energiproduktion og procesoptimering på byens renseanlæg. Disse 2 samarbejder er netop blevet fornyet og tildelt yderligere midler fra Udenrigsministeriet.
Ghana Vandforbruger Mynsam Textvisual Aarhusvand

Vandtab og spildevand i Ghana

I 2019 har vi i samarbejde med Aarhus Kommune påbegyndt yderligere et myndighedssamarbejde i Ghana. Her samarbejdes med byen Tema om forbedring af byens spildevandshåndtering. Den mangelfulde spildevandshåndtering betyder, at en stor del af spildevandet bliver ledt direkte ud i havet, samtidigt med at blandingen af spildevand og regnvand, flyder over i gaderne ved skybrud, og udgør en stor sundhedsrisiko for befolkningen.

Derudover samarbejder vi også med Ghana Water Company om nedbringelse af vandtabet på drikkevandssystemet.

Lækagesøgning Tema

Forbedret spildevandsrensning i Sydafrika