Publiceret: 28. mar. 2022

Myndighedssamarbejde i Sydafrika

Lækage Sydafrika

Sydafrika er et land med både mangel på vand og stor arbejdsløshed. Kommunen i Tshwane mister hver dag vand til en værdi af ca. 2,5 mio. Rand pr. dag (= 1,25 mio. kr/dag) via lækagetab. Vi arbejder derfor på, at hjælpe kommunen med både vandmangel, investeringsøkonomi og arbejdsløsheden. Ved at lave lækagesøgning og en ledningsudskiftning fokuseret på lækagetabsreduktion, vil vi begrænse vandtabet og samtidigt skabe arbejdspladser.

Kom med på lækagesøgning – en beretning fra Sydafrika

Ankomst til Sydafrika

Vi lander mandag morgen og kommer ned i deres forår, hvor man kan opleve smukke blomster på træerne, som er helt lilla og efterhånden som blomsterne falder af træerne ligger de som et tæppe på jorden, hvor de ligner lilla sne. Det har desværre været lidt køligt den første uge. Men det gør ikke så meget, da vi knokler for at få lyttet hele området igennem for lækager.

Sydafrika1

226 punkter

Arbejdet hernede går ud på at samle data ind til at lave en business case, som skal præsenteres for Kommunen når alle data er bearbejdet.
Der er mange punkter som indikerer støj fra lækager på ledningsnettet og problemer med målere og interne lækager. Der er i alt 226 punkter, som skal undersøges nærmere i forhold til at vi efterfølgende kan udpege steder med lækager, som skal graves op og repareres.

Sydafrika2

Uforudsete udfordringer

Vi har i ugerne op til vores afrejse planlagt, at alle de visuelle brud i området skulle repareres inden vi kom derned for at lækagesøge. Men sådan skulle det desværre ikke gå. I den sidste uge op til vores afrejse opstår der en strejke blandt smedene, som skal reparere brudene. Under deres demonstrationer ender gruppen af strejkende med at ødelægge en masse vandmålere inde i byens centrum for at demonstrere deres utilfredshed.

Sydafrika3

Vi arbejder i et af verdens mest usikre lande

Udenrigsministeriet har udstyret os med tre bevæbnede vagter. Vores sydafrikanske kollegaer fortæller, at folk hernede ville slå ihjel for en mobiltelefon, så vi undgår at tage ting af værdi med ud og er meget påpasselige med ikke at sende signaler om at vi har noget af værdi på os. En del af sikkerhedsforanstaltningerne om natten er også at man ikke nødvendigvis stopper for rødt pga. risikoen for røveri.

Vi føler os heldigvis trygge sammen med vores sydafrikanske kollegaer og vi har det rigtigt godt sammen. Vi håber, at arbejdet, som vi laver hernede måske kan hjælpe til at overbevise Kommunens folk om at tingene kan gøres anderledes og at vi kan hjælpe dem på vej til en lysere fremtid her i Sydafrika.

Sydafrika4