Publiceret: 28. mar. 2022

Myndighedssamarbejde i Sydafrika

Wwchallenges Videohero

I Danmark bruger vi ca. 100 liter vand pr. indbygger pr. dag - i Sydafrika er tallet 270 liter. Forklaringen på det store vandforbrug er vandtab og i landets største kommune, Tshwane, mistes der hver dag vand til en værdi af ca. 1,25 mio. kr. Siden 2017 har vi samarbejdet med Aarhus Kommune om at minimere vandtabet og forbedre spildevandsbehandlingen i et pilot område i Tshwane.

Overordnende mål:​

  • Reducering af vandtab og prioritering af ressourcer i forhold til udskiftning af vandrør
  • Forbedrede processer og styring af renseanlæg
  • ​Omfattende planlægning for vand og klimatilpasning
  • Vision for vandsikkerhed og strategi for en bæredygtig vandcyklus

Det meste af drikkevandet i Tshwane transporteres 150 km, og en stor del af det går tabt på vej til forbrugerne. Aarhus Vand har bidraget med metoder til at udføre lækagesøgning på områdets ledningsnet og har i projektet uddannet vandoperatører inden for lækagesøgning og ledningsudskiftning. Borgmesteren i byen er mener også, at aktiv lækagesøgning er vejen frem for at reducere vandtab:

Lækagesøgning giver god mening og burde udføres kvartalsvis
- Cilliers Brink, Borgmester i Tshwane Kommune

Aarhus Vand bidrager også med Asset Management og metoder til at indsamle data om ledningsnettet. På den måde vil det blive lettere at finde frem til, hvilke rør der har flest brud, og ville være smarte at udskifte.

Forbedring af spildevandsprocesser

Strømafbrydelser og tyveri fra renseanlæggene giver daglige udfordringer for spildevandsbehandlingen i Sydafrika. Desuden behandles spildevand ofte ikke godt nok til, at det opfylder nationale standarder.

Eksperter fra Aarhus Vand underviser derfor som en del af pilotprojektet de lokale procesoperatører i procesoptimering på renseanlægget i Temba. Her bidrager vi også til udviklingen af en række driftsprincipper, som vi overfører gennem workshops til de lokale operatører.

Procestræningsydafrika
Flemming Møller

Flemming B. Møller

Senior Projektleder, Ressourceanlæg