Publiceret: 22. aug. 2022

Myndighedssamarbejde i Indien

Udaipurindien

I 2016 indgik vi en aftale med Udaipur i Indien om udviklingssamarbejde på vandområdet sammen med Aarhus Kommune.

Vandtabet i Udaipur er højt, og vandressourcerne er i stigende grad knappe, så det er meget højt prioriteret at begrænse vandtabet.
Derudover samarbejder vi også med de lokale om energiproduktion og procesoptimering på byens renseanlæg.

I Aarhus har vi nogle helt særlige kompetencer omkring håndtering af vand, som kan inspirere og skabe værdi andre steder i verden. Samarbejdet med Indien er et godt eksempel på et stærkt partnerskab, hvor vi bidrager med viden og løsninger, der understøtter en bæredygtig global udvikling samtidig med, at vi skaber grundlag for eksport af dansk vandteknologi og skaber grøn vækst.
- Jacob Bundsgaard

I Udaipur er der blandt andet igangsat flere projekter, som udvikler arealerne omkring floden Ayad River, der løber tværs gennem byen. Her trækker man på viden og erfaring fra Aarhus og er eksempelvis inspireret af, hvordan Aarhus Å er indtænkt som et grønt og rekreativt element i byen.

220809 AARHUSVAND INDIENVISIT 5
Indisk delegation anført af minister i Rajasthan, Mr. Mahesh Chandra Joshi, samt borgmester Mr. Govind Singh Taunk, fra Udaipur på besøg i Aarhus i august 2022.
Udaipurdryp
Over søen i Udaipur er en af de fem sensorer, der er installeret fra virksomheden Dryp, som Aarhus Vand er medejere af. Sensoren er med til at give vigtige data om vandstanden i søerne.
Udaipurbesøg21
I oktober 2021 var to af vores medarbejdere, Kristian Brunmark og Flemming Fogh, på besøg i Indien i både Udaipur, Goa og Jaipur for at holde sig opdateret om de løsninger, der findes i deres vandforsyning i øjeblikket. De mange besøg og gode dialoger har givet et godt fundament for vores fortsatte samarbejde i de kommende år.
Flemming Fogh Pedersen

Flemming Fogh Pedersen

Projektchef, globalisering