Publiceret: 14. mar. 2022

Myndighedssamarbejde i Ghana

Vandtabtema

I 2019 indledte vi sammen med Aarhus Kommune et projekt om at skabe forbedringer på vandområdet i den ghanesiske havneby Tema. Samarbejdet har til hensigt at sikre bedre håndtering af spildevand og mindske vandspild til gavn for sundhed og miljø.

I et pilotområde i atlanterhavsbyen Tema har Aarhus Vand siden 2019 bidraget med viden om spildevandshåndtering og vandforsyning. Byen Tema har ca. 160.000 indbyggere og er en by i vækst. Som andre byer i Ghana er der ikke 24/7 leverance af vand, som primært bliver udvundet fra Accra floden og undergrunden. 

De overordnede målsætninger for samarbejdet er:

  • Reduktion af vandspild
  • Udvikling af et bedre spildevandssystem

Bedre spildevandshåndtering

Projektet i Ghana handler om at udvikle et bedre spildevandssystem til gavn for befolkningen i Tema. Byen har ligesom mange andre i landet en mangelfuld håndtering, som betyder, at en stor del af spildevandet bliver ledt direkte ud i havet. Det resulterer i, at en blanding af spildevand og regnvand, flyder over i gaderne ved skybrud. Og dette forårsager koleraudbrud og diarré.

Mindre vandtab

Derudover samarbejder vi også med Ghana Water Company Ltd. om nedbringelse af vandtabet på drikkevandssystemet og opbygning af en robust organisation, der kan håndtere drift og vedligehold af deres vand- og spildevandsanlæg.

Vandtab reduceret med 8 %

I byen Tema er vandtabet på ca. 52 % fra vandet forlader vandværket, til det når forbrugerne. Årsagen til vandtab er både lækager på vandledninger, ulovlige opkoblinger til vandsystemet og folk som modtager vand uden at blive faktureret.

Vi har fokuseret på lækager på vandledninger. Tidligere var der i Tema ingen aktiv indsats for at finde disse brud. Derfor har vi videregivet metoder og teknologi til at finde lækager. Gevinsten har været, at Ghana Waters medarbejdere i Tema nu proaktivt kan finde og reparere læk. Læs hele casen

Vidensdeling skal øge kvaliteten af ledningsreparationer

Samtidig er det ikke usædvanligt, at brud på ledninger sker de samme steder igen og igen, fordi kvaliteten af både materialer og det udførte arbejde er utilstrækkelig.

I 2023 var Ghana Water Company en tur i Danmark for at se vores lager og værksted, og lære mere om materialekvalitet og ledningsarbejde.

En anden fase af samarbejdet indtil 2027 vil fokusere på digitalisering, og hvordan vi kan skalere vores indsats, så vandtabet kan blive reduceret i hele Ghana. Desuden vil vi også arbejde med kvaliteten af svejsninger og uddanne indenfor udskiftning af ledninger og kvalitet af materialer anvendt til fornyelse af vandsystemet.

  • Projektet er fuldt finansieret via DANIDA Strategiske Sektor Samarbejder. Projektet bliver realiseret i samarbejde med Aarhus Kommune.
Ghanapaavaerksted
Ghana Water Company på besøg hos Aarhus Vands værksted.
Flemming Fogh Pedersen Web

Flemming Fogh Pedersen

Projektchef, globalisering