Publiceret: 02. maj 2024

Lækagebane

Lækagebane Med Model

Aarhus Vand etablerer en lækagebane. Så fremtidens vandoperatører kan træne og blive uddannet i at finde lækager på vandledninger. Banen fungerer også som test og demonstration for dansk vandteknologi.

Aarhus Vand anlægger en lækagebane ved Erhvervsakademiet i Viby J, som en del af Water Living Lab.  

Formålet med banen er træning og uddannelse i at finde lækager på vandledninger. Fremtidens nationale og internationale vandoperatører vil på banen møde alle de udfordringer, som virkeligheden også kan byde på i forhold til lækagesøgning.

Alle udfordringer fra virkeligheden er kopieret

Således er der indlagt små ”faldgruber” i form af lækager i forskellig størrelse og placering. Lækagebanen er beliggende både under græs, grus, asfalt og fliser. Vandledninger i forskelligt materiale er desuden anvendt. Så udfordringerne med at finde lækager vil variere. Og derfor kan operatører i vandforsyningen med forskellig erfaring benytte sig af banen.

I virkelighedens verden ved vi nogle gange ikke, hvor vandledninger er placeret. Banen er derfor konstrueret, så træning i at identificere placeringen af en vandledning også er mulig. Det er håbet, at operatører fra ind- og udland vil benytte sig af banen og blive bedre til at finde lækager og dermed reducere vandtab.

 

Hvem kan benytte sig af banen?

Aarhus Vand ønsker naturligvis selv at benytte sig af banen for at dygtiggøre medarbejdere i lækagesøgning. Desuden vil det også være muligt for andre forsyninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder at anvende banen.

Koncept for banen kan benyttes internationalt

Design og koncept kan også benyttes andre steder. I Ghana er Aarhus Vand således ved at anlægge en lækagebane ved Ghana Water Institute, som uddanner folk til lækagesøgning til hele Ghana. Her er vandtabet på omkring 50 % og derfor er perspektiverne for træning store.

Lækagebanen indeholder dansk vandteknologi

Under jorden er der materiel fra AVK, Kamstrup og Grundfos. Desuden er appen HeyPipe til dokumentation af infrastruktur også en del af lækagebanen. På den måde fungerer banen også som demonstration af dansk vandteknologi.


Lækagebanen er udviklet i samarbejde med:

  • AVK
  • Kamstrup
  • Grundfos
  • HeyPipe
  • Water Valley Denmark
  • Aarhus Kommune
Inge Borre Haupt HR

Inge Borre Haupt

Personaleleder og projektleder på lækagebanen

Christian Schou HR

Christian Schou

Projektchef, Water Living Lab.