Publiceret: 29. maj 2024

Kenya oplevede store mængder regn – men mangler rent drikkevand

Thika Water Web

Kenya oplevede store regnmængder i foråret, men ellers er manglen på vand og drikkevand en udfordring for Kenya og byen Thika, hvor Aarhus Vand bidrager med viden om at mindske vandtab og opbygge nye renseanlæg og drikkevandsanlæg.

For en måned siden oplevede de i Kenya voldsomme skybrud. Aarhus Vand var tilfældigvis i Kenya på det tidspunkt, fordi vi har et samarbejde med en forsyning kaldet Thika Water and Sewerage Company i byen Thika, som har 280.000 indbyggere. I de sidste 10 år har de ikke haft sæsonregn i Kenya. Derfor er der f.eks. bygget parkeringspladser, hvor der før var en flod og huse, hvor der før var kanaler med vand. Kenya har haft megen tørke, men er afhængig af overfladevand, som de renser til drikkevand.

Vandtab er den største udfordring

Under besøget i Kenya udarbejdede vi en vision for samarbejdet, som vi deler med VandCenter Syd i 3VAND samarbejdet. Gensidig opbygning af viden var blandt målsætningerne. Derfor vil flere medarbejdere både teknikere og ledere fra Thika Water besøge Aarhus Vand for at blive inspireret. Thika Water er blandt Kenyas dygtigste vandselskaber til at måle forbrug. De fakturerer op mod 99 % af al forbrug. Men den største udfordring er ifølge dem selv vandtab. De har 150 brud om dagen og seks teams som kører rundt og reparerer brud.

Claus Homann
To teknikere fra Thika Water vil være på en slags udveksling hos Aarhus Vand i september måned, hvor vi håber, at vores metoder til f.eks. lækagesøgning eller måske svejsning kan være til inspiration for dem og bidrage til at reducere mængden af lækager og vandtab
- Claus Homann, CSO, Aarhus Vand.

Interessante digitale løsninger i Kenya

Han forklarer videre, at asset management og ledningsvurdering er næste skridt. Opbygning af en database, hvor brud er registreret, så det er lettere også at identificere områder, hvor ledningsnettet bør udskiftes, er også én af målsætningerne. I Kenya er de dygtige til det digitale og her kan vi også lade os inspirere.

”Thika Waters kunder betaler digitalt hver måned med et system, som en slags mobile pay. Det skal være mobilt og fleksibelt. Generelt er de meget gode til at bruge apps og har interessante digitale løsninger,” siger Claus Homann.

En by i vækst kræver nyt renseanlæg

Thika er en by i vækst og derfor har de også planer om at bygge et nyt renseanlæg med biogasanlæg. I vores samarbejde vil vi også give input til hvordan de kan bygge og drive et nyt renseanlæg. Projektet involverer også et nyt produktionsanlæg til drikkevand af overfladevand, hvor behovet ikke kan dækkes i dag.

Kenya Twinning projektet er støttet af Danida Sustainable Infrastructure Funds.