Publiceret: 09. sep. 2022

Vandforsyninger rundt omkring i verden forenes med en vision om at reducere CO2 udledning med 1 mio. ton

Mars Lystbådhavn Large
Foto: Marselisborg Renseanlæg er et af verdens mest bæredygtige renseanlæg

Aarhus Vand, Melbourne Water (Australien) og Severn Trent (Storbritannien) har dannet et partnerskab om reducering af CO2-belastning af spildevandshåndtering, deling af knowhow og etablering af nye internationale standarder for måling og rapportering af CO2-udledning.

Et nyt globalt samarbejde mellem tre store vandselskaber vil blive lanceret på World Water Congress & Exhibition i København d. 12.-16. september. Missionen med samarbejdet er at skabe den næste generation af bæredygtig spildevandshåndtering og reducering af CO2-udledning til at være energineutral i 2030.

Aarhus Vand, det australske vandselskab Melbourne Water, og Storbritanniens Severn Trent er gået sammen om at skabe udviklingen af teknologier og innovationer, der kan gøre spildevandshåndtering grønnere og begynde at etablere nye internationale standarder for måling og rapportering af udledning, nu hvor vandsektoren arbejder sig frem imod en CO2-neutral fremtid.

De tre selskaber har forpligtet sig til at arbejde sammen om at reducere CO2-udledningen med omkring en million tons og har til formål at lede den grønne transformation af vandsektoren. Gennem dette verdensledende samarbejde vil partnerne bygge på deres erfaringer, viden og innovationsevner på nøgleprojekter som:

  • Transformere en af Severn Trents renseanlæg i Storbritannien til et energineutralt centrum, dedikeret til at researche og teste de seneste CO2-neutrale teknologier for spildevandshåndtering på en industriel skala.
  • Udvikle nye teknikker til at måle og optage nitrogenoxid og metan udslip fra spildevandsanlæg og derved etablere nye, mere præcise, internationale måle standarder baseret på dette.
  • Identificere måder at fremme den nuværende spildevandshåndtering med grøn teknologi, der kan optimere indsatsen og effektiviteten af anlæggene samtidig med at reducere udledningen til at være energineutral.
  • Maximere brugen af vedvarende, bæredygtige ressourcer på renseanlæggene.
  • Samle og dele information omkring tekniske og økonomiske muligheder af måder at reducere udledning og skabe en plan for industrien til at blive energineutral mest effektivt og med den bedste værdi for kunderne.
  • Udforske potentialet for brugen af udlån mellem de tre firmaer, så talent og viden kan deles og udvikles rundt i partnerskabet og verdenen. Dette vil give alsidig, international og professionel udvikling og muliggøre delingen af nye ideer.

CSO Claus Homann, Aarhus Vand, siger:

“Aarhus Vands formål er at skabe sundhed gennem rent vand for mennesker og for planeten. Planeten er overophedet og mange mennesker er berørt af, at der er for meget og for lidt vand på de forkerte steder. Som vandforsyning kan vi både tage lokale – og bidrage til globale – initiativer, og det haster med at skabe klimaneutrale løsninger.

Sammen kan vi skabe og implementere løsninger, motivere og udfordre hinanden og samtidig lykkes hurtigere og minimere risikoen. Ved at fokusere på klimaneutralitet vil vandforsyningerne i fremtiden være energiproducerende, CO2 og nitrogenoxid optagende og en del af det cirkulære ressourcesystem, der gør vores aktiviteter bæredygtige. Radikal innovation kræver deltagere med stor mangfoldighed, forskellig viden, nysgerrighed, ambitiøse og tillidsskabende, som netop er karaktertrækkene ved vores partnere i Storbritannien og Australien.”

Nerina De Lorenzo, administrerende direktør hos Melbourne Water kommenterede:

”Vi er i det årti, der betyder noget, når vores handlinger nu kommer til at definere vores fremtid. Vi er nødt til også at tilpasse vores aktiviteter for at forberede os på det skiftende klima, hvilket er grunden til, at vi er passionerede omkring det her internationale partnerskab med Aarhus Vand og Severn Trent.

Hos Melbourne Water tager vi en samarbejdende fremgangsmåde til at planlægge og administrere alle elementer af vandkredsløbet: fra at levere rent drikkevand, behandling af spildevand, så vi kan udlede og genbruge vores værdifulde ressourcer, planlægning for at forebygge oversvømmelse og for at bevare alle 25.000 km af Melbournes floder, åer og reservoirs sunde.

Vi er også forrest i skiftet mod en cirkulær økonomi og transformering af vores kloaksystem, så vi kan udlede Melbournes spild, forvandle det til vand, næringsstoffer og energi til genbrug. Partnerskabet med Aarhus Vand og Severn Trent vil assistere os i at opnå det mål.”

Liv Garfield, CEO hos Severn Trent sagde:

”Den globale vandsektor skal samles og agere nu for at tage ansvar for CO2 udledning. Dette internationale partnerskab mellem vandfirmaer føles som et af de mest spændende og vigtige øjeblikke for sektoren i årtier. Vi deler en vision og en mission for fremtiden – vores banebrydende samarbejde vil fremme den energineutrale agenda, skabe grønne løsninger for den verdensomspændende industri and beskytte vores planet.

Sammen vil vi teste og udvikle teknologien for spildevandshåndtering på en industriel skala, forbedre effektiviteten og bæredygtigheden af vores eksisterende anlæg og hjælpe med at lave nye standarder for, hvordan CO2 udledning bliver målt. Vi er så stolte over at lede vejen international sammen med vores partnere i Australien og Danmark og på samme tid skabe et nyt center for innovativ dygtighed i vores region, hvilket vil tiltrække nye job og grønne færdigheder til Storbritanniens indre region.”

Severn Trent har opstartet forsøg med banebrydende teknologier der monitorerer, fanger og nedbryder nitrogenoxid – vandindustriens mest potente drivhusgas – ved brugen af sollys. Severn Trent vil også udvikle brugen af kunstig intelligens og maskinlæring til at optimere dets renseanlæg, reducere udledning, kemikalier og strøm brug.

Melbourne Water undersøger også, hvordan dets renseanlæg kan blive transformeret til at inkorporere teknologier med lav udledning.

Aarhus Vand udvikler for tiden en ny bæredygtig proces for slamhåndtering, ’digital twin’ teknologi (der bruger simulation og maskinlæring til at finde den mest optimale grønne proces), og Aarhus ReWater – en læringsplan til at fastlægge, hvor det er bedst at erstatte teknologien med bedre, nyere løsninger.

Partnerne er allerede individuelle ledere i industrien inden for feltet miljømæssig bæredygtighed og vedvarende ressourcer. Severn Trent har investeret i et ressource genindvinding og innovations center, der skal udforske teknologier til at reducere og fjerne udledningen – heriblandt Europas største anaerob behandlingsproces, der bruger mindre luft og energi og har mindre indlejret CO2. Storbritanniens firma bruger også droner til at finde metan som en del af et sektor-ledende forsøg på at måle udledning ved processen.

Melbourne Water har en lang historie med vedvarende elproduktion på anlæggene, herunder også at udnytte biogas fra vores spildevandsanlæg, strømmen fra vand og tyngdekraft via mini-hydro gennem vores vandforsyningsnet og den australske sol via idriftsættelse af to store solcelleanlæg. Dette kombineret med anskaffelse af vedvarende elektricitet vil støtte Melbourne Water til at være 100% vedvarende i 2025.

Aarhus Vand fokuserer allerede på at lave spildevand om til grøn energi, skabe bæredygtige byer gennem klimatilpasning og den aktive reduktion af nitrogenoxid og metanudledning.