Publiceret: 12. okt. 2022

Opfølgende besøg i Sydafrika viser gode resultater

Sydafrika Opfølgning Large

Aarhus Vand i samarbejde med Aarhus Kommune har tidligere været i Sydafrika, hvor de hjælper den lokale vandforsyning med at forhindre lækager og vandledningerne og formindske vandtabet. De har nu været i Sydafrika igen for at tjekke at reparationerne holder.

For en uge siden vendte en gruppe medarbejdere hjem efter en tur til Tshwane i Sydafrika, hvor Aarhus Vand og Aarhus Kommune arbejder med lækagesøgning med henblik på at mindske vandtabet. Projektet er en del af det myndighedssamarbejde som vi har sammen med Aarhus Kommune i Sydafrika, Ghana og Indien. Denne tur havde til formål at evaluere på tidligere arbejde i vores pilotområde, samt at formulere en plan for næste fase i samarbejdsprojektet, der løber frem mod 2026.


Tshwane har et vandtab på over 30 %, mens vi i Aarhus har et vandtab på omkring 5 %. Fokus på effektiv lækagesøgning, hurtig reparation og selektiv ledningsfornyelse på ledningsstræk med mange brud kan nedbringe vandtabet på en kosteffektiv måde. En nedbringelse af vandtabet vil også gavne kommunen økonomisk da en stor del af drikkevandet købes som relativ dyr bulkvand, der produceres hele 150 km syd for Tshwane.
En af vores opgaver var derfor at hjælpe vores Sydafrikanske vand-kolleger med vejledning og udstyr til lækagesøgning, så det er muligt for dem at fortsætte arbejdet, når vi er taget hjem til Danmark.

Reparationerne holder fortsat

Under vores besøg fik vi også bekræftet, at de reparationer vi har lavet af tidligere lækager fortsat holder tæt, og at det dermed giver mening at lave aktiv lækagesøgning i vores pilotområde. Dog blev det også tydeligt, at der er en del interne brud på de private grunde, som bidrager til det samlede vandspild i Tshwane. Derudover har de også problemer med, at de kunder, der har brud på deres private grund, ikke betaler deres vandregninger, hvilket også er et stort økonomisk tab for kommunen. Næste fase af samarbejdet vil finde sted med udgangspunkt i et nyt og større pilotområde, hvor fokus ud over lækagesøgning også vil være trykreduktion. Selektiv udskiftning af ledningsnettet vil også fortsat være et fokusområde. En matematisk model er opstillet i fase 1, hvor data for ledningernes alder, materiale, dimensioner samt brudhistorik bruges til at identificere ledningstræk, hvor vandtabet potentielt er størst og dermed bør prioriteres, når der skal udskiftes ledninger, og denne model skal forfines i næste fase. Det er formålet, at disse forskellige indsatser skal ende ud i en slags værktøjskasse til byen, der forhåbentligt kan medvirke til at mindske vandtabet.

Arbejdet gør en forskel, og vi er derfor glade for at myndighedssamarbejderne netop er blevet bevilliget flere midler fra Udenrigsministeriet, så vi kan fortsætte samarbejdet med vandforsyninger rundt omkring i verdenen for at mindske vandtabet. Projekterne er således fuldt finansieret gennem Udenrigsministeriet og vil fortsat være det.