Publiceret: 03. sep. 2021

Ny grøn oase til aarhusianerne

Marselisborgparken Spark Large

Arealerne omkring MarselisborgCentret i Aarhus har fået et nyt og bedre liv. Projektet er verdens første bypark, der både håndterer overskydende regnvand og inviterer borgerne til sundhedsfremmende samvær.
Formålet med rehabiliteringsparken er at skabe et nyt, levende byrum i og omkring MarselisborgCentret, der dels imødekommer behovet for en helstøbt klimatilpasningsindsats i området, dels behovet for udendørs rehabiliteringsaktiviteter til centrets brugere.

Klimatilpasning og byudvikling

Aarhus Vand skaber sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten og vores vilje til forandring og bidrag til sundhed stopper ikke ved vores egne anlæg. Med fokus på at skabe mest mulig værdi til flest muligt, indgår vi i flere forskellige samarbejder.

Vores bidrag i projektet har været med et stort fokus på klimatilpasning. I fremtiden vil klimaforandringer betyde, at vi også i Aarhusområdet kommer til at opleve mere ekstremt vejr. Derfor er der anlagt forskellige overfladeløsninger, så området kan bidrage til at gøre byen mere robust over for fremtidens skybrud.

 

Vores løsning

Regnvandet der falder ved og på MarselisborgCentret samles i grundens lavninger og søen, hvor vandet kan nedsive naturligt. Når der kommer mere kraftige regnvandsmængder, ledes det overskydende vand videre igennem grunden.

Noget løber på overfladen og andet igennem rør i jorden, men vandet løber primært på overfladen. Det overskydende regnvand ender i til sidst i en stor lavning, som har kapaciteten til, at lade større regnvandsmængder nedsive.

Se parken og hør fagchef for klimatilpasning, Anne Lausten, fortæller mere om vores arbejde.

Merværdi

Parken er samtidigt en mulighed for i én samlet løsning at skabe et sted, der kobler mennesker og sundhed med natur og miljø og området udgør en helt unik kombination af rehabilitering og klimatilpasning.

Projektet vil styrke borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet – både for borgere i nærområdet og for borgere som deltager i en rehabiliteringsindsats på MarselisborgCentret.

Samtidigt arbejder projektgruppen på at øge den sociale inklusion ved at skabe møder mellem MarselisborgCentrets brugere, og de mange beboere i bydelen.

Samarbejdspartnere:

MarselisborgCentret, Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Realdania og A.P. Møller Fonden.

Anne Laustsen

Anne Laustsen

Fagchef, klimatilpasning