Internationale partnerskaber og projekter

Vand Jordklode Textvisual

Water Technology Alliances

Aarhus Vand har aktuelt en medarbejder udstationeret i Madrid i det tværgeografiske team WTA EU, som har til opgave at styrke samarbejdet med myndigheder og vandforsyninger i de europæiske lande for at understøtte dansk eksport. Vi har også en medarbejder udstationeret i Californien for at fremme dansk eksport inden for vandressource-, drikkevands- og spildevandssektoren. Tidligere har vi også haft medarbejdere udstationeret til WTA i Chicago og i Sydney i Australien.
Mars Rådnetårne Textvisual Aarhusvand

Melbourne Water og Severn Trent

Aarhus Vand har indgået et partnerskab med vandselskaberne Melbourne Water fra Australien og Severn Trent fra Storbritannien, der skal accelerere udviklingen af fremtidens bæredygtige spildevandshåndtering. Målet er samlet set at reducere udledningen af CO2 med 1 mio. ton om året.
Portugal Underskrift Cho Large

Aqua de Portugal

Aarhus Vand har underskrevet en samarbejdsaftale med det portugisiske vandselskab Águas do Tejo Atlântico. Samarbejdet skal understøtte udvikling og udbredelse af bæredygtige løsninger inden for vandområdet gennem videndeling, uddannelse og udveksling af medarbejdere.