Publiceret: 14. jun. 2023

Aarhus' største regnvandskanal

Vandpartner Tilst 5

For at klimasikre fremtidens vandsystemer bliver der etableret en ny stor regnvandskanal på 2x4 meter i Viby. Det bliver den største regnvandskanal, vi har i vores spildevandssystem.

Vi oplever stadigt stigende mængder regn i Danmark, og derfor er det vigtigt, at vi forbereder vores systemer på det belastende klima.

Denne klimatilpasning af regnvandssystemet betyder, at det er forberedt på et fremtidigt klima, hvor skybrud forekommer med en større hyppighed, og hvor der vil falde større nedbørsmængder. Med denne forberedelse og optimering af vores system reduceres risikoen for oversvømmelser betydeligt.

Placering

Regnvandsledningen går fra Skanderborgvej ned over Viby Idrætsanlæg og Vårkjærparken i Viby frem til et planlagt regnvandsbassin på Døde Å enge mellem Ormslevvej og motorvej syd.

Formålet med regnvandskanalen er at afvande et stort opland i det sydlige Viby på 280 ha og kan føre hele 8 m3 vand pr. sekund. Kanalen bliver støbt direkte på lokationen for at mindske gener for blandt andet det nærved liggende stadion.

Vandpartner

Regnvandskanalen bliver etableret i samarbejde med vores Vandpartner, Arkil, under rammeaftale E3. Denne rammeaftale omfatter opgravning i forbindelse med spildevand i hele Aarhus Syd området, som Arkil er vores Vandpartner på.

Hør mere om projektet fra projektchef, Morten Østergaard, og produktionschef, Lars Jakobsen, i videoen herunder.

Vil du vide mere om vores arbejde?

Lasse Hansen HR

Lasse Hansen

Har du spørgsmål, der vedrører processen, tidsplan eller løsningen på din grund, kan du her kontakte vores projektchef for Åbyhøj.