Living Labs

Test og demonstration i virkelighedsskala

Living Labs er et videns- og innovationsmiljø, som giver mulighed for test og demonstration af vandteknologiske løsninger, som understøtter en bæredygtig vandforsyning og spildevandsrensning.

Partnerskab mellem virksomheder og vidensinstitutioner

Målet er, at tillidsfulde partnerskaber, som kobler nyeste forskning fra universiteterne, de bedste teknologier fra virksomhederne og Aarhus Vands driftsekspertise, bidrager til, at vi opnår den mest bæredygtige vandcyklus.

Aarhus Vand tilbyder test og demonstration i virkelighedsskala, hvor vi stiller vores viden til rådighed i form af eksperter fra Aarhus Vand. De tre innovationsmiljøer er:

  • Water Living Lab (drikkevand)
  • Climate Living Lab (klimatilpasning)
  • ReWater Living Lab (spildevand)
Living Lab Web

Water Living Lab

Water Living Lab giver mulighed for at teste og demonstrere løsninger inden for distribution af rent drikkevand. I et projektsamarbejde mellem danske virksomheder og vidensinstitutioner er det målet at styrke danske og internationale vandselskabers evne til at sikre rent drikkevand, mindske vandtab, reducere energiforbrug og reducere klima og miljøpåvirkninger.

Der kan arbejdes i et fysisk miljø med 17000 husstande, 415 km ledning og to vandværker med tilhørende kildepladser. Desuden kan digitale løsninger testes i en digital tvilling.
Hovedforlag Rewater Sep2023

ReWater Living Lab

ReWater Living Lab giver mulighed for at teste og demonstrere teknologier til rensning af spildevand på anlæggene i Egå, Marselisborg Aaby og Viby. Ved det nye spildevandsanlæg – ReWater vil der blive et område dedikeret til test. I et projektsamarbejde vil der være en bred tilgang til sammenhænge, værdikæder, interessenter og symbioser. Kontakt os, hvis du vil vide mere om et projektsamarbejde.
Risvangen Vand Løber Medium

Climate Living Lab

Climate Living Lab gør det muligt at teste og demonstrere forskellige typer af klimatilpasningsløsninger i et fuldskala virkeligt miljø i Aarhus Kommune. I partnerskab med vidensinstitutioner, virksomheder og Aarhus Vand skaber vi innovation indenfor klimatilpasning også i relation til biodiversitet, rekreativitet og dermed sundhed. Kontakt os for at høre mere om mulighederne for at samarbejde.
Christian Schou HR

Christian Schou

Hvis du vil vide mere om Living Lab og Water Living Lab.

Inge Halkjær Jensen

Inge Halkjær Jensen

Hvis du vil vide mere om ReWater Living Lab:

Anne Lausten Web

Anne Laustsen

Hvis du vil vide mere om Climate Living Lab:

Thespring Logo Medtagline (1)

En del af innovationsdistriktet The Spring

The Spring er et resultat af ønsket om at forløse det potentiale, der er i den danske vandsektor og øge både innovation, eksport og jobskabelse. Der er allerede planer om en udvidelse af distriktet i form af et nyt grundareal på godt 80.00 m2. Noget som muliggør opførelsen af 50-80.000 etagemeter og sikrer fortsat grobund for vækst.