Publiceret: 26. sep. 2023

Water Living Lab

Living Lab Web

Water Living Lab er et tværfagligt videns- og innovationsmiljø, som giver mulighed for at udvikle, teste og demonstrere vandteknologiske løsninger, som understøtter en bæredygtig og ressourcebevidst forsyning.

Hvem kan gøre brug af Water Living Lab?

Danske virksomheder, som arbejder med vandteknologier til distributionsnettet og vidensinstitutioner, som ønsker projektsamarbejde og en testfacilitet i denne forbindelse kan have glæde af Water Living Lab. Frugtbare samarbejdsrelationer bliver etableret, som er med til at styrke dansk vandteknologi. Effektive og bæredygtige løsninger skal bidrage til, at vi både nationalt og internationalt sikrer rent drikkevand, mindsker vandtab, reducerer energiforbrug, omkostninger, klima- og miljøpåvirkninger.

Fuldskalatest i fysisk eller digitalt miljø

Nye idéer, både teknologiske og digitale, kan testes og udvikles i forskellige skalaer. Vores setup giver mulighed for virkelighedsnære fuldskalatest. Desuden er det muligt at teste digitale projekter i en digital tvilling, som digitalt set er en tro kopi af et helt driftsområde.

Driftsområde med 17.000 husstande stilles til rådighed

Aarhus Vands eksperter giver viden og relevant adgang til driftsområde Syd med 17000 husstande, 415 km ledning og to vandværker med tilhørende kildepladser. På den måde kan projekter gennemføres med et fælles mål henimod det mest bæredygtige vandkredsløb.  

Sådan kommer du i gang:

Sammen definerer vi omfanget af et nyt og spændende projekt. Er du interesseret i at indgå et projektsamarbejde, så kontakt os gerne. Måske du allerede har en projektbevilling, men mangler en testpartner og ekspertviden. Det kan også være, at du har en projektidé, men mangler partnerskaber, så byder vi gerne ind med mulige løsninger. 

Christian Schou

Christian Schou

Water Living Lab projektchef