Publiceret: 07. sep. 2023

Water Living Lab - et tværfagligt videns- og innovationsmiljø

WLL Pia Christian

14 erhvervspartnere har slået sig sammen i et EU-projekt for at skabe ”Water Living Lab” - et tværfagligt videns- og innovationsmiljø, som giver mulighed for at udvikle, teste og demonstrere vandteknologiske løsninger, som understøtter en bæredygtig og ressourcebevidst forsyning.

Et Living Lab for drikkevand

I en årrække har Aarhus Vand arbejdet på at skabe en samarbejdende innovations kultur i form af ”Living labs”. Nu er vi gået sammen med en bred vifte af samarbejdspartnere fra virksomheder, forsyninger og uddannelsesinstitutioner, for at etablere ”Aarhus Water Living Lab”, der skal udvikle bæredygtige og effektive løsninger indenfor drikkevand.

Ny forskning og teknologi møder forsyningens driftserfaringer

I Living Lab-formatet er der et særligt fokus på samarbejde og nuanceret forståelse af udfordringer på tværs af fagligheder og erfaringer. Aarhus Water Living Lab har derfor til formål at skabe tillidsfulde partnerskaber, som kobler nyeste forskning fra universiteterne, de bedste teknologier fra virksomhederne og Aarhus Vands driftsekspertise. Der er i første fase af projektet arbejdet med seks konkrete udfordringer indenfor drikkevandssystemet.

Se videoerne om hver udfordring

Fuldskalatests i fysisk eller digitalt miljø

I Aarhus Vands Driftsområde Syd er der skabt en unik platform for test og demonstration. Området består af 17.000 husstande, 415 km ledningsnet forsynet fra to vandværker og giver dermed mulighed for virkelighedsnære fuldskalatest. Her har man bl.a. arbejdet på en universel test af vandkvalitetssensorer for at forbedre overvågning af vandkvaliteten og samlet viden om trykstød og styring til fremtidige styringssystemer. Samtidig har der været et stort fokus på test og demonstration af digitale løsninger fra samarbejdspartnerne. Her har fokus været på datadeling, skabelse af digitale tvillingescenarier, samt digital service og vedligehold.

Dosyd WLL

Konkrete danske løsninger med globalt potentiale

Ambitionen for de løsninger, der udvikles i Aarhus Water Living Lab, er at de skal forbedre den daglige drift af danske vandforsyninger ved at indgå direkte i serviceydelser og produkter. I udviklingsprocesserne er der samtidigt stort fokus på, at løsningerne skal kunne skaleres og tilpasses udenlandske markeder med tilsvarende udfordringer, for at øge mulighederne for eksport. De etablerede test- og demonstrationsfaciliteter kan derudover anvendes i forbindelse med global eksponering af dansk vandteknologi og den danske vandbranches kompetencer.

 

Læs mere om Water Valley Denmark

 

Klar til flere projektsamarbejder

Udover de skabende projektpartnere er Aarhus Water Living Lab åbent for alle virksomheder, som arbejder med vandteknologier til distributionsnettet og vidensinstitutioner, som ønsker projektsamarbejde og en testfacilitet i den forbindelse.

Christian Schou

Christian Schou

Projektchef, Living Lab

Erhvervspartnere
Grundfos, Systematic, Danfoss, Kamstrup, AVK, Vandcenter Syd, Water Valley Denmark, DHI, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, DTU, Innovationlab og Food Diagnostics
EU Projekt Funding