Water Valley Denmark – sammen om global grøn vækst

Vand Jordklode Textvisual

Vision og målsætninger

Den danske vandsektor er i vækst og rummer alle forudsætninger for at indtage en international styrkeposition. Det er baggrunden for initiativet, Water Valley Denmark, som med base i Aarhus, har til formål at gøre Danmark til verdensførende i bæredygtig vandteknologi.

Visionen for Water Valley Denmark er omfattende såvel som langtrækkende. Målet er at accelerere global grøn vækst til gavn for økonomien nationalt og miljøet globalt.

Til det hører, at fællesskabets blå-grønne løsninger skal fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030 og samtidig være med til at skabe 4.000-5.000 nye danske arbejdspladser i vandsektoren.
CHO Renseanlæg Textvisual

En kreds af stærke aktører

Bag Water Valley Denmark står foruden Aarhus Vand, Dansk Industri og selskaber som Grundfos, Danfoss, Kamstrup, Systematic, Aarsleff, Rambøll samt flere af Danmarks førende vandselskaber. Kredsen inkluderer også flere universiteter, vidensinstitutioner og start-ups. Og der kommer flere til. Tanken er at skabe nye samarbejdsalliancer, som frugtbart nedbryder traditionelle siloer og skaber ny viden og nye bæredygtige vandløsninger.
Bæredygtig Innovation

Et fællesskab med fire strategiske fokuspunkter

Water Valley Denmark vil realisere vandsektorens store potentiale gennem fire fokuspunkter.
• Forskning & udvikling: Bidrage til stærkere innovations- og forskningsmiljøer gennem samarbejde
• Start-up & inkubation: Styrke sammenhængende start-up miljøer med accelerator- og inkubationsprogrammer i vandsektoren
• Innovation & storskalaprojekter: Sikre udvikling af innovative danske vandløsninger, inklusive udviklings-, test og demonstrationsfaciliteter der gør det muligt at opleve dansk vandteknologi på tætteste hold
• Global eksponering & samarbejde: Udvikle et fysisk innovationsdistrikt for samarbejde og aktiviteter, der eksponerer danske vandløsninger over for omverden.

Flemming Besenbacher fortæller om initiativet

Domicil Banner

"Der er et milliardpotentiale i at udvikle vandteknologier og Aarhus Vand er drivkraft i at få det til at ske".

Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus

Borgmester Jacob Bundsgaard om potentialet med Water Valley Denmark