Tilskuds- og forskningsprojekter

Bæredygtig Innovation

Forskning og udvikling af nye løsninger

Aarhus Vand deltager i flere eksternt finansierede projekter, hvor vi modtager forskellige fondsmidler til forskning og udvikling af nye løsninger inden for vand og spildevand. Fondsmidlerne kommer bl.a. fra forskellige fonde fra EU samt, miljøstyrelsens MUDP-program, vandsektorens VUDP-program, Innovationsfonden og Industriens Fond. Projekterne foregår typisk i samarbejde med vores partnere i vandbranchen heriblandt andre forsyninger, universiteter, 3Vand og Water Valley Denmark.
Vandproduktion Textvisual Aarhusvand

Water Living Lab

Water Living Lab er et tværgående levende laboratorium, der er skabt til at udvikle bæredygtige og effektive løsninger til vandbranchen. Der udvikles og demonstreres gennem samskabelse med strategiske partnere og nye, mindre virksomheder. I samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere inspirerer vi hinanden til nye veje imod forbedringer og løsninger, der gør hverdagen nemmere, og som kan skabe vækst for ny forretning og indtjening.

Divisionsdirektør Karina Topp fortæller om innovative partnerskaber

Cases

Regn

Vandkant

Projektet Vandkant vil være med til at udvikle en mere intelligent klimatilpasning med inddragelse af helt nye måleprincipper, modelleringsmetoder og AI-modeller. Formålet er at kortlægge, forudsige og beregne de situationsafhængige afstrømninger. Afstrømningen af det regnvand, som falder og løber på overfladen, er nemlig både afhængig af årstiden og hvordan jorden er vandmættet. Det øgede kendskab til afstrømningen skal bidrage til øget robusthed i fremtidens klimatilpasningsløsninger.
Aarhus Vand Bugt

Ternært Vand

I mange danske byer belastes afløbssystemer af indsivende vand og drænvand. Men hvorvidt øgede afstrømningsbidrag, der observeres i lange perioder efter regn, skyldes indsivning fra umættet zone, lokale og kortvarige stigninger i terrænnært grundvand eller generelle grundvandsstrømninger er uvist. Ternært Vand projektet vil derfor gennem monitering, analyse og modellering kortlægge afløbssystemers interaktion med de hydrologiske processer. Formålet er at kunne kortlægge indsivningsbidrag og at kunne konsekvensvurdere problemets udvikling under klimaforandringernes påvirkning.
Regnvandsbassin

Vi baner vejen for at udvikle nye bæredygtige løsninger

En stor del af det vi skaber kan omsættes til kommercielle produkter og services. Derfor handler en central del af Aarhus Vands strategi om forretningsgørelse. Det gør vi for at kunne lykkedes med at skabe innovation, nye forretningsmuligheder og forretningsløsninger. Alt sammen med fokus på at opnå vores vision om at skabe sundhed gennem rent vand - til mennesker og planeten.

Forretningsgørelse

Kontakt

Mette Buch Pold

Mette Buch Pold

Fagleder, Tværgående udviklingsprojekter