Publiceret: 27. nov. 2015

AMOK - avanceret måling af overløbskvalitet

Regn

Vores renseanlæg kan ikke klare at behandle alt regnvandet, og derfor må en del ledes udenom. Aarhus Vand arbejder allerede i dag med at samstyre kloaksystem og renseanlæg, så mest muligt vand renses bedst muligt. Men når det er nødvendigt at lede vand udenom renseanlæggene, hvordan kan vi så prioritere denne udledning? Og hvor meget ledes egentligt ud på denne måde?

Under titlen "Overløb fra fælleskloak – Hvordan måles det – og Hvorfor ?", deltog Aarhus Vand indtil 2015 i et udviklingsprojekt støttet af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, sammen med førende forskere fra Aalborg Universitet og DTU og specialister fra DHI og Krüger. Projektets formål var at komme frem til en vejledning, der kan hjælpe danske forsyningsselskaber med at beregne og prioritere afstrømning og overløb fra kloaksystemer i fremtiden samt hjælpe forsyningerne til at fokusere på at dokumentere investeringerne i miljø og service.

For at indsamle det fornødne datagrundlag for en sådan vejledning, så har projektgruppen udviklet en forsøgscontainer, bestykket med et bredt udvalg af online sensorer, der minutiøst kan dokumentere forløbet af en overløbshændelse. Denne container er indledningsvis opstillet ved indløbet til på Viby Renseanlæg, hvor der er gode muligheder for at lave kontrollerede overløb takket være et 16.000 m³ stort spildevandsbassin, der blev færdiggjort i 2011.

Resultaterne fra projektet

Her kan du finde hovedrapporten omkring projektet. Tilknyttede bilag findes her: 

  • Bilag 1A: Beskrivelse af målesite.
  • Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning.
  • Bilag 1C: Dataopsamling.
  • Bilag 2: Prisbillig sensorsystem til monitorering af overløbsbygværker.
  • Bilag 3: Beskrivelse af hydrauliske softwaresensorer.
  • Bilag 4: Software censors for water quality variables in combined sewage.
  • Bilag 5: Results of sampling campaigns.

Herunder finder du visualiseringer af vandstandene forskellige steder ved Viby Renseanlæg.

Figur 1
Figur 1: Animation af vandstandene i overløbsstrukturene ved indløbet til Viby Renseanlæg, Aarhus, ved forskellige overløbsflow. Overløbsstrukturene er her vist fra nordøstlig retning. Farverne af vandspejlet angiver koten af vandspejlet (DVR 90).
Figur 2
Figur 2: Animation af vandstandene over den nordlige overløbskant i den første overløbsstruktur ved indløbet til Viby Renseanlæg, Aarhus, ved forskellige overløbsflow. Animationen er vist fra nordøstlig retning. Farverne af vandspejlet angiver koten af vandspejlet (DVR 90).
Figur 3
Figur 3: Animation af vandstandene over den nordlige overløbskant i den første overløbsstruktur ved indløbet til Viby Renseanlæg, Aarhus, ved forskellige overløbsflow. Animationen er vist fra nordvestlig retning. Farverne af vandspejlet angiver koten af vandspejlet (DVR 90).
Figur 4
Figur 4: Animation af vandstandene ved rørgennemføringen i tunnelen, som forbinder den første overløbsstruktur og nødoverløbet ved indløbet til Viby Renseanlæg, Aarhus, ved forskellige overløbsflow. Animationen er vist fra nordlig retning. Farverne af vandspejlet angiver koten af vandspejlet (DVR 90).