Publiceret: 19. dec. 2023

Water Data Space - innovative løsninger til vandudfordringer

Dryp Waterdataspace

Data er en vigtig ressource for både økonomisk vækst, innovation og samfundsudvikling. For at fremme gennemsigtighed og samarbejde på tværs af de forskellige interessenter i vandcyklussen samarbejder 200 af vandsektorens aktører for at forme et innovativt dansk ”Water Data Space”.

Siden 2021 har den danske vandsektor arbejdet på at forske i, designe og teste mulighederne for øget datadeling. For selvom der eksisterer datamodeller, kræver det mere omfattende initiativer for at realisere den sande værdi af datadeling og for alvor at udnytte datas potentiale i vandsektoren.

For at fremme gennemsigtighed og samarbejde på tværs af de forskellige interessenter i vandcyklussen samarbejder 200 af vandsektorens aktører for at forme et innovativt dansk ”Water Data Space”. Data Spaces er et udbredt anvendt koncept i EU-regi til at tale om datadeling.

Det nye Water Data Space hører under Erhvervsfyrtårn for vandteknologi og skal fungerer som en samarbejdsplatform, der forener eksperter og organisationer for at udforske innovative løsninger på vandrelaterede udfordringer i Danmark. Projektet sigter mod at skabe en digital ramme til gnidningsfri deling af vandrelaterede data mellem forskellige interessenter og fremmer en mere sammenhængende og informeret vandsektor.

Regnvandsbassion Waterdataspace

Bedre data kan optimere fremtidens regnvandsbassiner

For at opnå en dybere forståelse af brugerbehov og hurtigt afprøve potentielle løsninger, er arbejdet i projektet baseret på reelle behov og konkrete use cases. Her har Aarhus Vand samarbejdet med Systematic for at undersøge, hvordan forskellige sensorer og datakilder kan bruges til at vurdere ydeevnen af regnvandsbassiner. Regnvandsbassiner kan nemlig være utilstrækkeligt dimensioneret, og det er også usikkert, hvor god udnyttelsen af dem er. Lige nu dimensioneres bassinstørrelser ved hjælp af hydraulisk modellering, og ydeevnen er ofte ukendt. Derfor testede vi en løsning til at bruge registrering af aktiver, sensorer, vejr og tilladelsesdata for at vurdere eksisterende bassiner og planlægge deres anvendelse eller oprettelse af nye bassiner.

I projektet blev der udviklet en løsning, som visualiserer data fra oplandet til Giber Å, der nu kan bidrage til vurderingen af eksisterende regnvandsbassiner og forbedrer beslutningsgrundlaget for planlægningen af nye bassiner.

Vores fælles vitale vand infrastruktur fortjener et digitalt lag, så vi kan følge med i hvordan den fungerer og optimere løbende.
- Malte Skovby Ahm, Forretnings- og forskningslead, Aarhus Vand

Et vigtig beslutningsgrundlag for anlægsprojekter

I arbejdet med Water Data Space, kan vi se et stort potentiale for bedre udnyttelse af data på tværs af vandbranchen. Hos Aarhus Vand er integrationen af data især vigtig i beslutningsgrundlaget for anlægsprojekter. I disse beslutningsprocesser er et omfattende datagrundlag nemlig afgørende for, hvordan vi bedst investerer i anlægsprojekter, da det afspejler den aktuelle virkelighed ude i marken. Når vi gennemfører et anlægsprojekt, er det ligeledes essentielt, at vi genererer data, som danner grundlag for den kommende virkelighed, når projektet er fuldført. Dette understreger betydningen af datagrundlaget, som udgør en fundamental ressource, der kun bliver mere essentiel i fremtiden, hvor verden bliver stadig mere kompleks.

Partnere
Water Valley Denmark, Systematic, DTU Sustain, Aarhus Vand, DHI Group og Danish Environmental Portal, Aarhus University, Aalborg University,Herning Vand, HOFOR og VandCenterSyd. Projektet hører under Erhvervsfyrtårn for vandteknologi støttet af EU’s Regionale Fond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
EU Watadataspace