The Spring

Vandspejl Tech

Et epicenter for vandteknologi

The Spring er et nyt innovationsdistrikt for vandteknologi, hvor Aarhus Vand har hjemme. Distriktet bringer virksomheder, iværksættere, vandselskaber, forskere og studerende sammen og vil være et fysisk epicenter for viden, udvikling og demonstration af vandløsninger i verdensklasse.

Vi er gode til at tænke i nye veje for vand herhjemme i Danmark. Men der er også god brug for det, når vi retter blikket ud mod klimaforandringerne og den voksende knaphed af ressourcer i verden. Viden om vand indeholder helt enkelt et stort udviklings- og vækstpotentiale for Danmark.
Computer Grafer

Innovation, eksport og jobskabelse

The Spring er et resultat af ønsket om at forløse det potentiale, der er i den danske vandsektor og øge både innovation, eksport og jobskabelse. Bag The Spring står Water Valley Denmark, der består af førende danske vandselskaber, herunder Aarhus Vand, Dansk Industri, virksomheder som Grundfos, Danfoss, Kamstrup, Aarsleff, Rambøll samt flere nationale vidensinstitutioner.

Drevet af samarbejde og vidensdeling er det planen, at The Spring skal være en magnet for talent, kapitel og forretningsudvikling, og vil i løbet af de næste 10 år blive fysisk hjemsted for op mod 100 virksomheder og mere end 3.000 medarbejdere.
Domicil Dronefoto Textvisual

Aarhus Vand har hjemme i The Spring

Vi har i Aarhus Vand domicil i innovationsdistriktet, som ligger i Aarhus Syd, og vi vil være en central og aktiv del af det tværgående miljø. Sammen med distriktets andre aktører kommer vi til at have fokus på at gøre vandteknologi til en markant dansk styrkeposition verden over. Der er allerede planer om en udvidelse af distriktet i form af et nyt grundareal på godt 80.00 m2. Noget som muliggør opførelsen af 50-80.000 etagemeter og sikrer fortsat grobund for vækst.

Jacob Bundsgaard fortæller mere om initiativet

Erhvervsbesøg

Sammen om fremtidens løsninger

Fundamentet i The Spring er samarbejde og alliancer på tværs af siloer. I Aarhus Vand arbejder vi sammen med forskellige partnere på forskellige områder. Det er både sammen med virksomheder fra ind- og udland, start-ups, foreninger og vidensinstitutioner.

Det er samarbejder, som allerede nu har vigtig betydning for ny forskning og forretningsgørelse – og for udvikling og eksport af dansk vandteknologi. Blandt samarbejdspartnerne tæller bl.a.:

Water Valley Denmark – Den danske vandsektors forening, samarbejdsalliance og internationale vækstkatalysator

CLEAN – Danmarks miljøklynge bestående af danske virksomheder, forsyninger, kommuner, regioner og vidensinstitutioner

INCUBA – En af Danmarks stærkeste udviklingsmiljøer indenfor IT, cleantech og life science. Er sat i verden for at understøtter transformation af idé og forskning til vækst og arbejdspladser.

Aarsleff – En af Danmarks førende entreprenørkoncerner. Har gjort det til speciale at udtænke, planlægge og gennemføre store projekter indenfor infrastruktur, klimatilpasning og miljø.

En verden, hvor der er rent vand til alle

Målsætningerne er høje for The Spring. Visionen er nemlig ikke bare at skabe forretningsmæssige gode løsninger, der er bedre end dem, vi har i dag. Løsningerne, vi udtænker, skal være radikalt bedre.

På baggrund af fælles forpligtende værdier som ansvarlighed, ambition, hurtighed, synlighed og bæredygtighed, skal de accelerere viden og teknologi og bidrage til en verden, hvor der er rent vand til alle.

Hvilke fokusområder har The Spring?

The Spring bevæger sig på tværs af vand, innovation og vandteknologi. For at skabe klarhed og overblik består det i hverdagen af forskellige fokusområder.

  • Test- og demonstrationsfaciliteter til udvikling af fysiske og digitale vandinfrastrukturer- og løsninger til bygninger, veje og byrum.
  • World Water Center som samlende fyrtårn inden for forskning, innovation og eksportfremme.
  • Spring Inkubator som styrker og accelererer startups og scale-ups vej fra idé til prototype til marked på vandområdet – og samtidig tiltrækker kapital og kompetencer fra hele verden.
  • What If-Lab som er et talent-og udviklingslaboratorium, hvor virksomheder og studerende sammen stiller skarpt på nye, bæredygtige løsninger indenfor vandteknologi.
  • Spring Visitor Center som inspirerer og informerer internationale delegationer om Danmark som verdensledende indenfor vandteknologi og baner vej for øget eksport af viden og løsninger.