Publiceret: 18. dec. 2022

Hasselager Allé - nyt hovedsæde for hele Aarhus Vand

Skabelon Hero Website

I starten af januar 2023 flyttede Aarhus Vand i et nyt domicil i det sydlige Aarhus – og vi har glædet os meget til en ny hverdag i nye og mere tidssvarende rammer. Domicilet ligger som en del af området "The Spring", som er et kommende innovationsdistrikt til virksomheder og startups, der arbejder med vand og vandteknologi. Bliv klogere på vores nye hus her.

Siden beslutningen om at bygge nyt blev taget, har direktionen gennem hele processen haft fokus på, at alle medarbejdere blev inddraget i udformningen af det nye hovedsæde. Formålet var at sikre, at det nye byggeri bedst muligt kommer til at understøtte de enkelte medarbejdsgruppers arbejdsopgaver.

Et levende vandhus

Involveringen af medarbejderne i byggeprocessen har blandt andet resulteret i forskellige zoner til at arbejde i, som eksempelvis projektrum, team-rum, "telefonbokse", diners, sociale rum og stillerum. Så kan man sætte sig alt efter hvad projektet og opgaven kræver. Desuden er der et hvilerum, fitnessrum, omklædning, cykelrum og et rum til massage for dem, der er tilmeldt massageordning.

Når man kommer ind i domicilet træder du ind i et stort atrium med ovenlys og de såkaldte "åkander". Du mødes af et stort kunstværk, kan træde ind i katineområde eller Oasen, der er huset store mødeområde med en række mødelokaler. I alle mødelokaler finder man skærme og tavler, der giver god mulighed for at facilitere møder. På hver etage er der desuden te-køkken og forskellige loungeområder.

Domicilet er på knap 10.500 kvadratmeter og ligger på en grund, der er knap 40.000 kvadratmeter i innovationsdistriktet The Spring i Aarhus Syd.

 

The Spring Læs om Water Valley Denmark

 

Den østvendte facade er beklædt med stålplader udstukket med 65.000 huller i forskellig størrelse og som tilsammen udgør et motiv inspireret af vand i bevægelse.

Domicil Kunstværk
Kunstværket ’Catharsis: Surge’ udsmykker domicilets velkomstområde
Fitness Rum
Det store fitnessrum kan benyttes af alle Aarhus Vands medarbejdere

Bæredygtigt byggeri

I området findes den såkaldte store vandsalamander, som er fredet. Alle områdets vandhuller er derfor §3-vandhuller, hvilket betyder at de skal bevares.

På Aarhus Vands grund er der indbygget hensyn til biodiversiteten ved at sikre spredningskorridorer mellem vandhullerne i form af rørpassager under vejanlæg.

Derudover vil en stor del af friarealerne omkring bygningerne blive tilsået med vilde græsser.

På tagene er der monteret 670 kvadratmeter solceller, som tilsammen producerer cirka 125.000 kWh, svarende til cirka 30 parcelhuses elforbrug.

Som et led i matriklens vandhåndtering er der etableret forsinkelsesvolumener under p-pladser og i nedgravede tankanlæg. De har en samlet volumen på 1.200 kubikmeter, hvilket er nok til at kunne håndtere en 100 års-hændelse på egen grund.

En del af det opsamlede regnvand anvendes til toiletskyl i domicilet. På sigt kan installationen udvides til andre servicefunktioner.

Domicil Facade
Facaden der er skabt til ligne vand i bevægelse
Åkande i Aarhus Vands domicil
Medarbejdere på en af "åkanderne"

Historien bag

Siden selskabsgørelsen af Aarhus Vand i 2010 har det været et stort ønske at få opført et domicil med plads til alle medarbejderne. Tidligere har de ansatte i Aarhus Vand været spredt på forskellige lokationer rundt i byen.

I foråret 2019 fik Aarhus Vand mulighed for at købe en grund i Viby, der var egnet til opførelse af både kontorbyggeri samt værksteds- og lagerbygninger, og den 21. marts 2021 blev det første spadestik endelig taget.

Inden det kom så langt lå et stort forarbejde med at udforme og konkretisere ønsker og behov. I sensommeren 2019 gennemførte et eksternt arkitektfirma observationer af medarbejdernes hverdag og arbejdsgange, hvorefter der blev afholdt en række workshops for alle virksomhedens medarbejdere. Output fra workshops samt en række projektgruppemøder med udvalgte medarbejdere blev samlet i et byggeprogram, som indgik i udbudsmaterialet til et totalentrepriseudbud.

Diner i Aarhus Vands domicil
Medarbejdere i en af de tre "diners" i stueetagen.