Vandpartner - fremtidens bæredygtige løsninger gennem værdiskabende samarbejder

Et succesfuldt partneringkoncept med projektet i centrum

Vandpartner Kort

En stærk investering i fremtiden

I Vandpartner går effektivitet og udvikling hånd i hånd. Vi belønner målopfyldning, sikrer videndeling og fordeler overskud. Ved at investere i stærke partnerskaber får vi sammen et større udbytte, og skaber en sund økonomi for alle.

Vi tager ansvar for en bevægelse, der stræber mod at skabe fremtidens bæredygtige løsninger. En bevægelse af partnere, der tør tage kalkulerede risici, hædre de gode eksempler og bruge fælles erfaringer til at gøre hinanden bedre. Vi erkender vores fejl og bruger dem til at lære. Sammen rykker vi grænserne for, hvad det vil sige at være en vandoperatør i hele vandets kredsløb.
Vandpartner Drone Gravearbejde

I Vandpartner sætter vi barren højt, prøver nye ting af og udfordrer status quo – på vegne af os selv, branchen og verden. Ét projekt ad gangen.

Vandpartner Underskrivning

13 rammeaftaler for Aarhus Vand i Vandpartner

Vandpartner omfatter en række rammeaftaler på teknisk rådgivning og entreprenørarbejde inden for fornyelse, nyanlæg og drift af vand- og spildevandssystemer. Samlet set er der tale om 13 rammeaftaler som trådte i kraft fra 1. januar 2022 og løber over seks år. Alle rammeaftaler foregår som partnering, dvs. at der aftalemæssigt vil blive tilknyttet en partneringaftale til hver rammeaftale, som forpligtiger parterne til at samarbejde efter en partnerskabskultur samt bidrage til opfyldelse af mål og udvikling af strategiske fokusområder.

På billedet ses de forskellige partnere til underskrift af aftalerne.
Lystbådhavnen Hav Textvisual Aarhusvand

Hvilke rammeaftaler er der?

Planlægning:
- Planlægning og projektering Vand (AAV-R1)
- Overordnet planlægning Spildevand (AAV-R2)
- Detailplanlægning Spildevand (AAV-R3)
- Geodata og opmåling (AAV-R4)
- Byggemodning Spildevand (AAV-R5)
- Opgravning (AAV-E1, AAV-E2, AAV-E3, AAV-E5, AAV-E8)

Opgravning:
- Opgravning Spildevand Nord (AAV-E2)
- Opgravning Spildevand Syd (AAV-E3)
- Opgravning Driftsopgaver (AAV-E5)
- Regnvandsbassiner (AAV-E8)

Øvrige:
- Foring (AAV-E4)
- TV-inspektion (AAV-E6)
- Pumpestationer (AAV-E7)

Læs mere om Vandpartners løsninger her

Disse virksomheder danner Vandpartner

Vandpartner Logoer