Vandpartner - fremtidens bæredygtige løsninger gennem værdiskabende samarbejder

Et succesfuldt partneringkoncept med projektet i centrum

Vandpartner Kort

En stærk investering i fremtiden

I Vandpartner går effektivitet og udvikling hånd i hånd. Vi belønner målopfyldning, sikrer videndeling og fordeler overskud. Ved at investere i stærke partnerskaber får vi sammen et større udbytte, og skaber en sund økonomi for alle.

Vi tager ansvar for en bevægelse, der stræber mod at skabe fremtidens bæredygtige løsninger. En bevægelse af partnere, der tør tage kalkulerede risici, hædre de gode eksempler og bruge fælles erfaringer til at gøre hinanden bedre. Vi erkender vores fejl og bruger dem til at lære. Sammen rykker vi grænserne for, hvad det vil sige at være en vandoperatør i hele vandets kredsløb.
Vandpartner Drone Gravearbejde

I Vandpartner sætter vi barren højt, prøver nye ting af og udfordrer status quo – på vegne af os selv, branchen og verden. Ét projekt ad gangen.

Vandpartner Underskrivning

13 rammeaftaler for Aarhus Vand i Vandpartner

Vandpartner omfatter en række rammeaftaler på teknisk rådgivning og entreprenørarbejde inden for fornyelse, nyanlæg og drift af vand- og spildevandssystemer. Samlet set er der tale om 13 rammeaftaler som trådte i kraft fra 1. januar 2022 og løber over seks år. Alle rammeaftaler foregår som partnering, dvs. at der aftalemæssigt vil blive tilknyttet en partneringaftale til hver rammeaftale, som forpligtiger parterne til at samarbejde efter en partnerskabskultur samt bidrage til opfyldelse af mål og udvikling af strategiske fokusområder.

På billedet ses de forskellige partnere til underskrift af aftalerne.
Lystbådhavnen Hav Textvisual Aarhusvand

Hvilke rammeaftaler er der?

Planlægning:
- Planlægning og projektering Vand (AAV-R1)
- Overordnet planlægning Spildevand (AAV-R2)
- Detailplanlægning Spildevand (AAV-R3)
- Geodata og opmåling (AAV-R4)
- Byggemodning Spildevand (AAV-R5)
- Opgravning (AAV-E1, AAV-E2, AAV-E3, AAV-E5, AAV-E8)

Opgravning:
- Opgravning Spildevand Nord (AAV-E2)
- Opgravning Spildevand Syd (AAV-E3)
- Opgravning Driftsopgaver (AAV-E5)
- Regnvandsbassiner (AAV-E8)

Øvrige:
- Foring (AAV-E4)
- TV-inspektion (AAV-E6)
- Pumpestationer (AAV-E7)
58Efbb1f 13Da 440A 89D8 55456Ef69f8f

Bæredygtighedsmål

Vandparter har fire strategiske fokusområder skabt på på baggrund af udvalgte FN verdensmål. Mål 6, 11, 13 og 17 har været udgangspunktet for Vandpartners bæredygtige fokusområder som er:
- Sundhed gennem blå og grønne løsninger
- Øget biodiversitet og dyreliv i byen
- Øget genanvendelse og cirkulær tænkning
- Mærkbar CO2-reduktion.

Hør Peter Hjortdal fortælle om Vandpartners bæredygtighedsworkshop

Hør Astrid Karl fortælle om bæredygtighed

Hør Trine Stausgaard Munk fortælle om regenerativ tænkning inden for bæredygtighed

Læs mere om Vandpartners løsninger her

Den Forsvundne Bro

Samarbejde i børnehøjde

SmartSurvey™

Disse virksomheder danner Vandpartner

Vandpartner Samarbejde Logoer (2)