Publiceret: 14. jun. 2023

Dobbeltdækselbrønde - klar til øgede mængder regn

Dobbeltbrønd Dæksel

Dobbeltbrønde er en del af fortidens forsynings levn. Der er ikke så meget, vi kan ændre ved dem, og det vil kræve et alt for stort arbejde at grave nye brønde, hvor spildevand og regnvand er adskilt. Derfor bliver de nuværende dobbeltbrønde løbende optimeret i takt med klimaforandringerne.

Det problem, vi så med dobbeltbrøndene, var, at ved kraftige regnskyl trak regnvandet det plastikrør med sig, som adskilte spildevand og regnvand. Det resulterede i, at spildevand og regnvand blev blandet. Det blandede vand skabte problemer på både renseanlæg og ved regnvandsbassiner. Vi fik alt for meget vand ned på vores renseanlæg, og spildevandet nedsatte kvaliteten af vandmiljøet i regnvandsbassinerne.

Derfor udviklede serviceværkstedet i Aarhus Vand, i samarbejde med Transport og Distribution, denne nye løsning, som kan afhjælpe udfordringerne.

Den nye løsning er et dæksel, der bliver placeret mellem regnvandsbrønden og spildevandsbrønden. Dækslet lukkes tæt med en pakning og er uden risiko for at blive trukket med af regnvandsmængderne. Derudover kan det afmonteres fra terræn, så tilsyn med dobbeltbrønde nu er en en-mands opgave.

Løsningen er en fantastisk optimering af de gamle dobbeltdækselbrønde, og afhjælper ikke kun problemer med regnvand og spildevand, men gør også arbejdet med vedligeholdelse af brøndene lettere for vores medarbejdere.

Desuden er der fundet et stort markedspotentiale i idéen, da det viste sig at være et meget udbredt problem. Alene i Danmark er der ca. 14.000 af de oprindelige dobbeltbrønde.

Vandpartner

Aarhus Vand er idévirksomheden bag løsningen, som vi har udarbejdet i samarbejde med vores Vandpartner, Aarsleff Rørteknik, som nu er forhandler af produktet. Løsningen er en del af rammeaftale E5 omhandlende drift i forbindelse med opgravning, hvor vores Vandpartner, VAM, er med som ekstern rådgiver.

Læs mere om dækslerne på Aarsleff Rørtekniks hjemmeside.

Eller hør mere om løsningen fra Driftskoordinator, Torben Damsgaard, i videoen herunder.

Har du en god idé, vi skal realisere sammen?

Karsten Lumbye Jensen HR

Karsten Lumbye Jensen

Afdelingschef, Chief Innovation Officer