Publiceret: 16. maj 2022

Dæksel til dobbeltbrønde

Dobbeltbrønd Dæksel

Serviceværkstedet i Aarhus Vand har, i samarbejde med Transport og Distribution, udviklet en løsning til udfordringen med utætte dæksler i dobbeltbrønde. Ideen er et godt eksempel på, hvordan en udfordring fra hverdagen kan udvikle sig til en løsning, der ikke kun gavner Aarhus Vand, men også kan komme mange andre forsyninger til gavn.

Udfordringer ved de oprindelige dæksler

I mange år har vi haft problemer med dækslerne i vores dobbeltbrønde, hvor vi har etageledninger. De oprindelige dæksler tærede og var utætte eller forsvandt helt ved store belastninger, hvorefter regnvand og spildevand blev blandet. De var svære at åbne, der skulle en medarbejder ned i brønden, og der skulle både faldsikres og bruges sikkerhedsudstyr.

Gennem flere årtier har man eksperimenteret med nye løsninger på området ved hjælp af prototyper og forskellige test. Sammen med Transport og Distribution fandt Serviceværkstedet frem til en sikker løsning på et nyt dæksel, der ikke tærer, som er nem at installere og sidder fast på den helt rigtige måde. Med sin specielle låsemekanisme gør det nye dæksel det muligt at låse og montere fra terræn, hvilket giver et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere. 

Der var et forretningspotentiale i løsningen

Afdelingen for forretningsudvikling i Aarhus Vand stod for den videre proces af idéen, og der blev fundet et stort markedspotentiale, da det viste sig at være et udbredt problem. Alene i Danmark er der ca. 14.000 af de oprindelige brønde.

I 2022 indgik Aarsleff A/S en licensaftale med Aarhus Vand. I dag sælger Aarsleff A/S de nye dæksler, og Aarhus Vand får en licensbetaling hver gang et dæksel bliver solgt. Løsningen på det nye brønddæksel hjælper andre forsyninger med samme problematikker.

Aarhus Vand A/S har udviklet en løsning til udfordringen med utætte dæksler i dobbeltbrønde. Løsningen tilgodeser både teknik, tæthed, flow, økonomi og arbejdsmiljø. Dobbeltbrønde findes i et stort antal i det danske spildevandssystem og har gennem tiden været forsøgt forbedret og renoveret i bestræbelserne på at fjerne uvedkommende vand fra spildevandsledningen. Den nye dækselløsning vil fremover blive forhandlet af Per Aarsleff A/S – Rørteknik, der ser frem til at betjene markedet.
- Carsten Jensen, regionschef hos Rørteknik, Per Aarsleff A/S