Publiceret: 25. aug. 2023

Aarhus’ kommende renseanlæg risikerer forsinkelse

Rewater
Visualisering af Henning Larsen

Aarhus har fart på. Prognoser viser, at vi kan regne med at blive mindst 150.000 flere indbyggere i løbet af de næste 35 år. Det er en vækst, der allerede nu kan mærkes på belastningen af vores renseanlæg i Marselisborg, Åby og Viby. De mangler kapacitet og har sværere og sværere ved at følge med.

Løsningen er et nyt renseanlæg, Aarhus ReWater, som skal erstatte de tre andre anlæg, der er nedslidte, og som ikke kan udbygges tilstrækkeligt. Anlægget risikerer en forsinkelse grundet en ny afgørelse, hvilket du kan læse mere om her.

Det nye anlæg skal være med til at skabe et endnu sundere vandmiljø i Aarhusbugten gennem bedre rensning og mindre kvælstof- og fosforudledning. Det vil bidrage til at beskytte naturen og dyrelivet, og til at aarhusianerne og besøgende i byen fortsat kan bade, sejle og få oplevelser på havet uden risiko for at blive syge.

Anlægget skal efter planen stå klar senest i 2030, men projektet står over for en udfordring, der kan forsinke det. En ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i en sag fra Horsens betyder nemlig, at Aarhus Kommune ikke kan give den nødvendige tilladelse til udledning af regn- og spildevand i bugten. Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard har derfor kontaktet miljøminister Magnus Heunicke for at gøre opmærksom på de vidtrækkende konsekvenser, som afgørelsen fra klagenævnet har for nødvendige anlægsprojekter som det nye renseanlæg i Aarhus og for alle andre lignende projekter i landet.

Claus Møller Pedersen, direktør for forretningsudvikling i Aarhus Vand, kalder det en kritisk situation og siger:

”Vi har brug for en hurtig løsning, så vi får sikkerhed for, at vi kan gå i gang med bygge det nye anlæg til tiden. Det er meget vigtigt for vandmiljøet i Aarhusbugten, som er under pres. Men det er også vigtigt for vandmiljøet i åer og søer i kommunen. Jeg frygter ikke, at det nye anlæg bliver stoppet, men jeg er nervøs for, at tidsplanen kan skride. Det vil være kritisk for projektet, fordi vi er i gang med en VVM-proces, der skal afdække miljøkonsekvenserne. Som en del af dette skal der foreligge et udkast til en udledningstilladelse, som skal være en del af materialet, når VVM-undersøgelsen skal i offentlig høring forventeligt om et års tid. Så jeg håber, at miljøministeren lytter til Jacob Bundsgaard og finder en løsning meget snart.”
- Claus Møller Pedersen, direktør for forretningsudvikling i Aarhus Vand