Aarhus ReWater – fremtidens renseanlæg

Rewater Visualisering Sep 2023

Aarhus har brug for et nyt renseanlæg

Aarhus har fart på. Prognoser viser, at vi kan regne med at blive mindst 150.000 flere indbyggere i løbet af de næste 35 år. Det er en vækst, der allerede kan mærkes – også på belastningen af vores eksisterende renseanlæg i Marselisborg, Åby og Viby. De mangler kapacitet og får sværere og sværere ved at følge med.

Løsningen er Aarhus ReWater. Et helt nyt rense- og ressourceanlæg, som ikke bare bliver i stand til at håndtere alle aarhusianernes spildevand mindst 50 år ud i fremtiden, men som også kommer til at sætte nye standarder for sikring af et godt havmiljø.
Placering Rewater Sep2023

Placering af det nye renseanlæg

Renseanlægget kommer til at ligge på et nyt landområde ved Tangkrogen i Marselisborgområdet. Det hænger sammen med undersøgelser, der viser, at det er optimalt ud fra både et økonomisk og et CO2-mæssig synspunkt i forhold til det eksisterende ledningssystem. Netop sikring af et godt vandmiljø, et ønske om reducering af CO2 og udnyttelse af det eksisterende ledningssystem har været afgørende for de beslutninger, byrådet har truffet siden 2005.

Senest har byrådet i februar 2023 besluttet sig for to mulige placeringer af det nye renseanlæg. Et hovedforslag og et alternativ. En offentlig høring om renseanlægget forventes at finde sted i begyndelsen af 2024. Når den er gennemført, skal politikerne lægge sig endeligt fast på det ene af de to forslag til placeringen.
Havnebadet Banner

Deltag i dialog om nyt renseanlæg

Vi ønsker i Aarhus Vand en åben dialog om fremtidens renseanlæg i Aarhus. Derfor inviterer vi løbende en række foreninger og organisationer med interesse for byens udvikling til at komme med forslag, kommentarer og viden til et vellykket projektforløb.

Vi indsamler viden – og giver den videre

Fokus på den grønne omstilling - Projektchef Aarhus ReWater, Inge Halkjær

Aarhus ReWater - Divisionschef for forretningsgørelse, Claus Møller Pedersen

Læs mere om tilblivelsen af ReWater

Borgermøde Textvisual

Find spørgsmål og svar om det nye renseanlæg

Klik dig ind på vores FAQ om det nye renseanlæg, hvor du kan finde svar på spørgsmål omkring tematikkerne projektet, om klapning, processen, udsigt og placering, om dialog med offentligheden, økonomi, miljø og natur samt borgere og naboer.

Vil du vide mere?

Inge Halkjær

Inge Halkjær Jensen

Projektchef