Publiceret: 28. sep. 2021

Aarsleff er valgt som totalentreprenør for Aarhus Vands nye ressource- og renseanlæg

Rewater

Aarhus Vand har valgt Aarsleff som totalentreprenør for opførelse af det nye, kommende ressource- og renseanlæg Aarhus Rewater. Det skal i 2028 afløse Marselisborg, Åby og Viby Renseanlæg.

Marselisborg Renseanlæg har om få år for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et stigende antal borgere i Aarhus Kommune. Desuden er der ikke plads til at udvide anlægget, der er nabo til Marselisborg Lystbådehavn. Åby og Viby Renseanlæg har også for lidt kapacitet. Derfor skal der bygges et nyt, stort anlæg med en ny placering i området, hvor det nuværende Marselisborg Renseanlæg ligger.

Flagskib for cirkulær økonomi

Anlægget - Aarhus Rewater - bliver et af verdens mest bæredygtige og innovative renseanlæg, der udover at rense spildevand kommer til at producere overskudsenergi og udnytte ressourcerne i spildevandet i et omfang, der ikke er set andre steder, og som vil være til stor gavn for miljøet, borgerne og samfundet. Det er ressourcer som eksempelvis næringsstoffer, proteiner, fødevarer, kemikalier og grundsubstanser til sundhedsindustrien. Projektet bliver et flagskib for den cirkulære økonomi i Aarhus Vand og skal bane vejen for, at vandselskabet er energi- og CO2-neutralt i 2030.

Står for design og projektering

Denne store ambition skal entreprenørfirmaet Aarsleff nu være med til at realisere som totalentreprenør. Aarsleff vil stå i spidsen for et totalentrepriseteam, som udover Aarsleff består af procesrådgiver Envidan med underrådgiverne KWR Water Research Institute og Royal HaskoningDHV Nederland B.V samt af arkitekt Henning Larsen Architects med underrådgiverne Klinges Tegnestue, Topotek 1 og Eva Koch.

I første omgang skal Aarsleff sammen med det samlede entrepriseteam bistå Aarhus Vand med design og projektering af Aarhus Rewater – en proces, som skal forme det endelige projekt inden udførelsen. 

Opgaven har været udbudt i et innovationspartnerskab, og valget er sket på baggrund af et forudgående tre-måneders innovationsforløb med Aarhus Vand. Her har Aarsleff overbevist os om, at de er de helt rette til at påtage sig opgaven som totalentreprenør for realiseringen af vores vision for Aarhus Rewater. Det gælder fra det indledende design, over det endelige design til selve udførelsen og ibrugtagning.
- Claus Møller Pedersen, Divisionsdirektør for forretningsudvikling i Aarhus Vand

Tredje og sidste trin i udbud

Totalentrepriseteamet er sammensat på baggrund af en samlet udbudsproces for realiseringen af Aarhus Rewater bestående af tre trin. Første og andet trin bestod i udbud og valg af henholdsvis arkitekt og procesrådgiver. Valget af totalentreprenør er det tredje og sidste trin i den samlede udbudsproces, hvormed den endelige sammensætning af totalentrepriseteamet er fastsat.

Vi er glade for at være blevet udpeget til denne opgave og dermed udbygge vores mangeårige og gode samarbejde med Aarhus Vand. Projektformen med tidlig involvering ligger helt i tråd med den måde, vi gerne vil samarbejde med vores kunder på, og vi ser frem til processen omkring dette meget spændende projekt, hvor både innovation og bæredygtighed er i fokus.
- Jesper Kristian Jacobsen, administrerende direktør i Aarsleff

Opførelsen af Aarhus Rewater løber efter planen frem til midten af 2028, hvor anlægget forventes at blive taget i drift. Anlægget forventes herefter løbende at blive udvidet indtil 2060, hvor kapaciteten når op på det, der svarer til 600.000 personers udledning af spildevand.

9B7d7507 2965 41E8 A09d Ace11f6ff574

Claus Møller Pedersen

CPD | Chief Project Director - Projektdirektør

+45 8947 1120