To mulige placeringer af nyt renseanlæg

Renseanlægget indgår i en helhedsplan for Tangkrogen, og byrådet har besluttet sig for to mulige placeringer af det nye renseanlæg i dette område.

Helhedsplanen for Tangkrogen rummer, udover et nyt renseanlæg, en udbygning af Marselisborg Lystbådehavn og bedre adgangs- og parkeringsforhold for området.

Det er tanken, at renseanlægget skal være med til at skabe sammenhæng mellem byen, havnen og vandet. Arkitektfirmaet Henning Larsen har ud fra de to mulige placeringer tegnet to forskellige forslag til renseanlæggets bygninger og omgivelser, som byrådet efter en offentlig høring skal vælge imellem.

Der er den forskel på de to forslag, at renseanlægget i hovedforslaget bliver en del af et rekreativt område i forbindelse med en udbygget lystbådehavn. I det alternative forslag bliver renseanlægget placeret i et erhvervsområde ved Aarhus Havn.

Se visualiseringer af de to mulige placeringer nedenfor.

Hovedforslag

Hovedforlag Rewater Sep2023
Visualisering: Henning Larsen
Situationsbillede Hovedforslag Rewater Sep2023
Situationsbillede: Henning Larsen

Fakta om hovedforslag:

  • Arealbehov renseanlæg: 12 hektar
  • Nuværende renseanlæg: 2,5 hektar
  • Yderligere indvindingsbehov: 9,5 hektar

Alternativt forslag

Alternativ2 Visualisering Sep2023
Visualisering: Henning Larsen
Alternativ2 Rewater Sep2023
Situationsbillede: Henning Larsen

Fakta om Alternativ 2:

  • Arealbehov renseanlæg: 12 hektar
  • Indvindingsbehov: 17,5 hektar inkl. udlæg til jernbane og promenade