Publiceret: 29. mar. 2023

Aarhus Vand samler viden ind fra byen i forbindelse med nyt renseanlæg

Marselisborg
Marselisborg Renseanlæg, der i 2029 erstattes af et nyt renseanlæg, Aarhus ReWater.

Aarhus Vand er i forbindelse med projekteringen af et nyt renseanlæg gået i gang med at indsamle viden og forslag fra foreninger og organisationer med interesse for Aarhus’ udvikling via en række møder. Det skal bidrage til at styrke beslutningsgrundlaget i forbindelse med renseanlægget, som skal stå færdigt i 2029.

Et nyt renseanlæg i Aarhus har været planlagt i mere end ti år. Det skal stå færdigt i 2029 og tage højde for byens vækst, som i kombination med klimaforandringer vil øge miljøbelastningen på vandløb, søer og bugt. Prognoser peger på mindst 150.000 flere indbyggere i løbet af de næste 35 år.

Derfor har byrådet i Aarhus for år tilbage besluttet, at de nuværende renseanlæg i Marselisborg, Åby og Viby, som alle har for lidt kapacitet og ikke kan ikke udbygges tilstrækkeligt, skal erstattes af et nyt og moderne anlæg. Navnet på det nye renseanlæg bliver Aarhus ReWater. Det kommer til - udover at rense spildevand - at udnytte ressourcerne i spildevandet og omdanne det til nye materialer, produkter og energiformer. Anlægget vil desuden bidrage til byens grønne omstilling ved at producere dobbelt så meget el og varme, som anlægget forbruger.

Placering af renseanlægget

Byrådet har besluttet sig for to mulige placeringer af det nye renseanlæg – begge i nærheden af Tangkrogen i Marselisborgområdet. Det er tanken, at renseanlægget skal være med til at skabe sammenhæng mellem byen, havnen og vandet. Arkitektfirmaet Henning Larsen har ud fra de to mulige placeringer tegnet forslag til renseanlæggets bygninger og omgivelser. De to forslag kan ses her.

Den offentlig høringsproces om renseanlægget forventes at finde sted i begyndelsen af 2024 og kommer til at tage udgangspunkt i en omfattende analyse, der skal afdække miljøkonsekvenserne ved det nye anlæg. Når høringen er gennemført, skal byrådet lægge sig endeligt fast på det ene af de to forslag til placering af renseanlægget.

Frem til høringen vil Aarhus Vand via en række møder samle viden ind fra foreninger og organisationer med interesse for Aarhus’ udvikling. Det kan være viden, erfaringer eller forslag om alt fra sikring af godt fiskevand til bevarelse af udsigten til Mols. Der bliver samlet op fra disse møder, og hovedpointerne formidles på Aarhus Vands hjemmeside.

I Aarhus Vand ønsker vi at blive klogere. Det handler ikke kun om, at vi er ajour med den nyeste ekspertviden om etablering af et renseanlæg. Ved også at være i dialog med byens foreninger og organisationer med interesse for byens udvikling får vi svar på: Hvad er deres viden, erfaringer samt bekymringer og gode råd i forbindelse med etableringen af Aarhus ReWater? Vi har derfor taget hul på de første af en række møder med foreninger og organisationer. Vi vil også invitere til møder med borgerne, så de kan få viden om det nye renseanlæg og stille spørgsmål allerede inden den offentlige høring. Det er jo byen, som får et nyt renseanlæg, så det er vigtigt at høre fra borgerne.
- Lars Schrøder, CEO i Aarhus Vand

Han tilføjer:

Den viden, som vi får på møderne med foreninger og organisationer, vil være tilgængelig på Aarhus Vands hjemmeside. Jeg er sikker på, at vi kan drage læring af disse forslag til vores arbejde med det nye renseanlæg. En så bred videnindsamling vil også styrke både høringsprocessen og det politiske beslutningsgrundlag.

Del af helhedsplan for Tangkrogen

Udover Aarhus Vands egne møder om renseanlægget samarbejder vandselskabet med Aarhus Kommune om afholdelse af møder om en såkaldt helhedsplan for Tangkrogen, som kommunen har ansvaret for. Helhedsplanen for Tangkrogen skal tage hånd om nogle af de udfordringer, Aarhus som by og kommune står overfor. Planen rummer - udover et nyt renseanlæg - en udbygning af Marselisborg Lystbådehavn og bedre adgangs- og parkeringsforhold for området.

Den viden, der samles ind fra byen om det kommende renseanlæg, kan følges her.

Yderligere oplysninger om Aarhus ReWater

211123 Aarhusvand Godsbanen Kort01 171 Edit

Jan Tøibner

Pressechef og PA