Publiceret: 04. okt. 2023

Én måneds regn på én dag pressede vores store kloaksystem

Ringgaden Til Nyhed
Ringgaden i Aarhus 3. oktober. Billedet er taget fra AU's bogtårn af Jørgen Fusgaard

Skybrud og langvarig kraftig regn ramte Aarhus tirsdag den 3. oktober. Der faldt gennemsnitligt 60 mm, hvilket svarer til én måneds regn på én dag.

Tirsdag den 3. oktober ramte massive mængder af regn Aarhus. Helt usædvanligt kom der på samme tid to typer af regn i form af skybrud og langvarig kraftig, hvilket regn udfordrede vores kloaksystemer i følge projektchef Bo Laden fra Aarhus Vand. Det regnede i ca. 10-12 timer, og vi fik gennemsnitligt 60 mm, hvilket svarer til én måneds regn på én dag. Mange oplevede derfor også store vandmasser på vejene.

Aarhus Vand råder over et stort kloaksystem og 350 bassiner til midlertidig opbevaring af regnvand. Alt blev fyldt op og derfor endte en del af regnen på vejbanen.
- Bo Laden, projektchef, Aarhus Vand

Det store pres på kloakken fra de enorme mængder regn førte også til, at flere kloakdæksler sprang op, hvilket Aarhus Vands beredskab gjorde, hvad de kunne for at udbedre hurtigst muligt.

”Når der kommer så meget vand, er det vandtrykket, der skubber kloakdækslerne op. Selvom de største kloakrør er 2,2 meter i diameter, så blev de fuldstændigt fyldte – det var voldsomt store mængder det her,” siger Bo Laden.

Kloakdæksler bliver skiftet

Aarhus Vand har valgt at udskifte kloakdæksler, som ved hændelsen den 3. oktober blev skudt af, med et såkaldt hængseldæksel:

”Fordelen ved dette dæksel er, at dækslet vipper op, men bliver ikke skudt væk ved et massivt vandtryk. Når vandet forsvinder igen, falder dækslet på plads, forklarer Torben Damsgaard Jensen, driftskoordinator, Aarhus Vand.

Renseanlæggene kørte på højtryk

Dagen derpå kan vi konstatere, at renseanlæggene har fungeret som de skulle i sådan en situation. Pumperne har kørt på højtryk. Nødforanstaltninger, som bassiner til midlertidig opbevaring af spildevand, var også i brug. Sandsække dæmmede op for regnen, så vores anlæg og deres installationer ikke tog skade.

Men en del regnvand, med alt det skidt som den har taget med sig og spildevand, endte i vandløb og Aarhus Bugten. Således blev det røde flag den 4. oktober også hejst ved alle strande omkring Aarhus og Aarhus Kommune frarådede badning nogle dage efter.

Ved ekstremregn bliver systemet presset

I forhold til hele kloaksystemet, så forklarer Bo Laden, at systemet er bygget til danske vejrforhold, som i langt de fleste tilfælde er tilstrækkeligt. Men ved ekstremregn bliver systemet presset og regnen ender på vejbanen og i lavtliggende områder.

Aarhus Vand arbejder med klimatilpasning

En måde at styre de massive regnmængder på er vha. klimatilpasning. Siden et stort skybrud skabte store oversvømmelser i Lystrup i 2012, har Aarhus Vand arbejdet med klimatilpasning.

Med klimatilpasning forsøger vi at forsinke vandet ved at skabe regnvandsbassiner til midlertidig parkering eller vi skaber plads til at vandet kan løbe. Målet er at undgå, at vandet gør skade på byen.
- Anne Laustsen, fagchef for klimatilpasning

Under hændelsen den 3. oktober viste disse tiltag at gøre stor nytte. Masser af vand blev opmagasineret i bassinerne på Risvangs Allé. Og tiltag i Risskov betød, at vandet blev dirigeret ud i bugten i stedet for at det skabte oversvømmelser i Risskov.

Regnvandsbassin1 Rolighedsvej Risskov
Regnvandsbassin ved Rolighedsvej i Risskov 3. oktober 2023

Klimatilpasning skal tages i betragtning ved anlægsprojekter

Klimatilpasning er også på fremtidens dagsorden. Når vi laver kloakseparation, så ser vi på om det samfundsøkonomisk giver mening også at udføre klimatilpasning. Desuden er det netop blevet besluttet, at klimatilpasning på samme måde skal tages med ind i overvejelserne ved større anlægsprojekter som fx omlægningen af Vesterbro Torv.