Publiceret: 03. jan. 2024

4273 mennesker besøgte vores anlæg i 2023

Besøgstjeneste

Skoler og udenlandske erhvervsdelegationer har i rigt omfang fået rundvisning og inspiration på Aarhus Vands vandværker og renseanlæg i 2023. Besøgstjenesten havde i alt 4273 besøgende.

Besøgstjenesten i Aarhus Vand har haft en travl kalender i 2023. I alt har 4273 mennesker fået en rundvisning og god viden om vand og spildevand med på deres vej rundt på vores vandværker og renseanlæg. 190 erhvervs- og skolebesøg blev det til i alt.

Skolebørn får en forståelse af hvordan de passer på vandet

Skolebesøgene fylder mest, hvor vi i alt har haft 158 besøg fra folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler og universiteter. Vores målsætning er, at alle børn i Aarhus Kommune på et eller andet tidspunkt i deres skoletid lægger vejen forbi et renseanlæg og vandværk for at forstå, hvordan vores vandinfrastruktur er bygget op.

Vi ønsker at give dem en forståelse af, hvordan de som individer kan passe på vandet og på den måde også tage ansvar for et bæredygtigt samfund.
- Kristian Brunmark, leder af Besøgstjenesten ved Aarhus Vand

Besøg fra 21 forskellige lande

Erhvervsdelegationer tæller især udenlandske besøgende. I alt 32 delegationer med repræsentanter fra 21 forskellige lande fra fx New Zealand, Indonesien, Sydafrika, Kasakhstan og Indien besøgte os i 2023.  

Delegationerne er sendt af Udenrigsministeriet men også større danske virksomheder som AVK eller Grundfos har besøgende forbi os. Vi giver dem indsigt i strukturen for vandforsyningen i Danmark, hvordan vi sikrer en god drikkevandskvalitet og hvordan vi kan udnytte spildevandet som en ressource til energiproduktion.

Vi bidrager med egne erfaringer som vi håber, er til inspiration for vores udenlandske gæster. Vi oplever ofte at have spændende dialoger, som også giver os inspiration til at udvikle vores egen forsyning.

Vi takker alle som kom forbi os i 2023. Og vi ser frem til mange nye spændende besøg i det nye år.