Publiceret: 06. dec. 2023

Til leverandører: Nye EAN- og CVR-numre

Domicil Solnedgang Large
Adressen vil fortsat hedde Hasselager Allé 29, 8260 Viby J uanset hvilket selskab, du sender faktura til.

Pr. d. 1. december 2023 har Aarhus Vand fået ny selskabsstruktur for bedst muligt at geare virksomheden til bæredygtig vækst. For dig som leverandør betyder det, at du skal være opmærksom på nye EAN/GLN og CVR-numre for de selskaber, der hører under Aarhus Vand-koncernen. Få her overblik over, hvad den nye koncernstruktur betyder for dig som leverandør, hvad angår nye EAN- og CVR-numre på nye selskaber.

Aarhus Vand er nu en koncern, der består af et holdingselskab, som bliver serviceselskab for resten af koncernen. Drikkevandsproduktion og spildevandsrensning ligger i selskabet Aarhus Vand Forsyning.

Få et overblik over de nye EAN- og CVR-numre her

         

Selskab

Regnskabskreds

EAN-nummer

CVR-nummer

Aktiviteter

Aarhus Vand A/S (1) Service 5790001898229 32 56 23 61 

Aarhus Vands serviceselskab. Kunder og Finans, IT og Digitalisering samt Strategi, Forretningsudvikling og Kommunikation.

 

Aarhus Vand Forsyning A/S (2) Vand 5790001900694 44 47 45 73

Vand projekter, Vandværker, Vandledninger og Vanddistribution.

 

Aarhus Vand Forsyning A/S (3) Spildevand 5790001898250 44 47 45 73

Spildevandsprojekter, Klima og afløb, Renseanlæg og Spildevandsledninger.

 

Aarhus Vand Forsyning A/S (4) Fordeling 5790001898335 44 47 45 73

Domicil- og fællesomkostninger mellem Vand og Spildevand.

 

Såfremt I handler med både vand- og spildevandsområdet, kan det være en fordel at oprette os to gange i jeres system og tydeligt skrive om kontoen vedrører Vand- eller Spildevandsområdet. 

OBS: De gamle EAN-numre bedes slettet og erstattet med de nye EAN/GLN-numre

Enkelte leverandører har også anvendt andre EAN-numre, hvilke også bedes slettet og ændret jf. skemaet ovenfor (5790001898267-5790001898236-5790001898274-5790001898243) 

Hvis I er i tvivl om hvilke(t) EAN/GLN-nummer/numre, der skal benyttes pr. 1.december 2023, kan I kontakte jeres kontaktperson ved Aarhus Vand i forhold til den specifikke aftale.  

Bemærk om information på faktura

  • Det er vigtigt, at du som leverandør fakturerer til det rigtige selskab, altså det rigtige selskabsnavn samt til det rigtige EAN/GLN-nummer og CVR-nummer.
  • Herudover er det også vigtigt, at initialer/navn, projektnavn/nummer for indkøber eller rekvisitionsnummer fremgår af feltet Købers Ordrenummer på alle fakturaer.
  • Hvis fakturaen ikke indeholder ovenstående oplysninger, kan fakturaen ikke godkendes. I så fald er der behov for fremsendelse af kreditnota og ny faktura, hvor de korrekte oplysninger fremgår.
  • Sendes faktura til et forkert selskab eller EAN/GLN-nummer vil det ligeledes kræve, at der fremsendes en kreditnota og ny faktura til rette selskab. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis der opstår spørgsmål.