Publiceret: 09. nov. 2023

”Den forsvundne bro” forebygger oversvømmelser i Viby

Billede (1)

Vi er i Aarhus Vand fortsat i beredskab efter akut nedrivning af en bro på Ormslevvej, der truede med at oversvømme Viby Renseanlæg.

Seks timer tog det fredag den 3. november for nedbrydningsfirmaet P. Olesen at fjerne broen på Ormslevvej ved Viby Renseanlæg. Først blev asfalten på vejen hugget op, og derefter blev brodækket banket i stykker, og beton og armering blev fjernet. Arbejdet med broen gik planmæssigt, endda lidt hurtigere end anslået, fortæller projektchef i Aarhus Vand Holger Corydon Dybdahl, der har haft ansvaret for fjernelse af broen. Til gengæld var de mange ledninger og kabler, der var indstøbt i broen, en udfordring og betød bl.a., at mange var uden internet i adskillige timer.

Holger Dybdahl HR
Det beklager jeg, men det kunne desværre ikke undgås. Når man gør noget så drastisk som at nedrive en bro og med så kort varsel – det blev besluttet torsdag – bliver man nødt til at kappe de ledninger, der lå i broen. Det skete i tæt dialog med ledningsejerne, og så snart broen var fjernet, gik man i gang med at samle ledningerne igen,
- Holger Corydon Dybdahl.
Billede (4)

Prop i systemet


Projektet havde til formål at fjerne den ”prop” i å-systemet, som broen udgjorde, og som betød risiko for, at regnvand og renset spildevand ikke kunne løbe frit fra Viby Renseanlæg til Brabrand Sø via Døde Å. For vandet under broen stod så højt, at der ikke skulle meget mere regn til, før der var risiko for at vandet ville oversvømme renseanlægget. Og det ville være katastrofalt, forklarer Holger Corydon Dybdahl:

Hvis de tekniske installationer på et renseanlæg oversvømmes, virker de ikke længere, og så kan man ikke rense spildevandet. Det vil derfor løbe urenset ud i området og forårsage stor miljømæssig skade. Og der vil kunne gå flere måneder, før renseanlægget kommer op at køre igen.
Billede (5)

Forsat i beredskab


Sådan gik det heldigvis ikke. Broen udgør nu ikke længere en prop i å-systemet. Vandet løber frit ud i åen og søen, efter at det er blevet renset, og renseanlægget har ikke taget skade og kører, som det skal ligesom Aarhus Vands øvrige renseanlæg.

En udfordring er det dog, at søer, bassiner, åer, åbne arealer og lavninger stadig er fyldt med vand. Bo Laden, projektchef og beredskabsleder i Aarhus Vand, pointerer derfor, at faren for oversvømmelser ikke er drevet over endnu:

Bo Laden
Renseanlæggene har flere steder svært ved at aflede vandet, fordi åer og vandløb i forvejen er fyldt op. Så vi er i beredskab for at sikre vores anlæg, så de fortsat kan rense spildevandet og nedbringe risikoen for oversvømmelser.
- Bo Laden, projektchef og beredskabsleder i Aarhus Vand

Vandstanden falder


Vandstanden er, i forhold til da beredskabet gik i gang den 26. oktober, begyndt at falde, og Bo Laden krydser fingre for, at vandstanden fortsat falder, så der igen bliver plads til vandet. For der står fortsat blankt vand mange steder i Aarhus. Og dette vil måske fortsætte hen over vinteren. Aarhus Vand indgår derfor fortsat – sammen med Østjyllands Brandvæsen - i Aarhus Kommunes beredskab. Bo Laden siger:

Udover at bidrage til det kommunale beredskab mødes vi i Aarhus Vands beredskab hver dag og vurderer vandstanden, kote-højder osv. for dermed at få et overblik over, hvor vi i særlig grad skal sætte ind sammen med de øvrige parter i beredskabet. Det kan fx være ved at bygge diger og pumpe vand væk kritiske steder.

Vil du vide mere?

Læs om hvordan du kan forebygge af oversvømmelse i vores FAQ

FAQ - Spørgsmål og svar